OPTIFUEL LAB 2: cílem úspora paliva  |  Truck produkt  |  Aktuality  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuality » Truck produkt » OPTIFUEL LAB 2: cílem úspora paliva

OPTIFUEL LAB 2: cílem úspora paliva

 
renault-2

úterý, 16. září 2014

Renault Trucks, průkopník na poli snižování spotřeby paliva, pokračuje nadále ve svém úsilí zvyšovat energetickou účinnost silničních vozidel. V rámci projektu Optifuel Lab 2 spojil Renault Trucks v jednom prototypu vozidla různé technologie určené ke snižování spotřeby a rýsuje tak předobraz svých budoucích sériově vyráběných vozidel. Maketa tohoto prototypu bude představena na stánku Renault Trucks na autosalónu IAA.

 

Výrobce své výzkumy provádí na prototypu vozidla Optifuel Lab 2 vyvinutém na základě řady Renault Trucks T, která vychází ze studie Optifuel Lab 1 představené v roce 2009. Projekt byl realizován s podporou Agentury pro životní prostředí a hospodaření s energií (ADEME) a ve spolupráci s osmi partnery: Plastic Omnium, Michelin, Sunpower, Renault, IFP Energies Nouvelles, CEP-Armines, CETHIL-INSA Lyon a LMFA-Ecole Centrale Lyon. Optifuel Lab 2 využívá 20 různých technologií, z nichž každá reaguje na čtyři klíčové výzvy v oblasti spotřeby paliva: hospodaření s energií, aerodynamiku, valivý odpor a pomoc při řízení. Claude Covo, ředitel projektu, nám představí nejdůležitější technologie vyvinuté v této pojízdné laboratoři.

Optimalizace různých zdrojů energie při snižování energetické náročnosti

Optimální hospodaření s různými zdroji energie je těžištěm výzkumných prací prováděných s pomocí Optifuel Lab 2. „Cílem je, aby spalovací motor odebíral co nejmenší množství energie", vysvětluje Claude Covo, „proto jsme elektrifikovali mnoho vedlejších systémů ve vozidle, jako je klimatizace, vodní čerpadlo, palivové čerpadlo a čerpadlo řízení. Poté jsme prostřednictvím instalace solárních panelů a systému rekuperace tepelné energie z výfukových plynů na bázi Rankinova cyklu zvýšili počet zdrojů elektrické energie pro napájení těchto prvků."  Jestliže řidič nebo vozidlo začnou odebírat energii, počítač zanalyzuje náročnost úkonu, vybere nejvhodnější a nejúčinnější zdroj energie (solární, Rankin apod.) a redistribuuje ji v reálném čase. « Optifuel Lab 2 funguje na principu energetické nabídky a poptávky"  vysvětluje Claude Covo, „čím více levné energie je k dispozici, tím více je využívána. Při přednostním využívání těch zdrojů, které poskytují energii ,,zdarma", jako je solární energie nebo teplo z výfukových plynů, omezuje Optifuel Lab 2 využívání energie produkované alternátorem spalovacího motoru a tím snižuje spotřebu paliva.

Současně s tímto způsobem řízení zdrojů energie pracoval Renault Trucks i na snížení energetické náročnosti vozidla. Za tímto účelem byla věnována zvláštní pozornost izolaci kabiny řidiče. Pro účely chlazení kabiny Renault Trucks dále použil klimatizaci napájenou výhradně energií produkovanou solárními panely. Systém tak může ochlazovat kabinu i při zastavení vozidla a vypnutém motoru.

Zlepšení aerodynamiky s cílem dosažení efektu kapky vody

„Práce na aerodynamických vlastnostech Optifuel Lab 2 se zaměřovaly na celou soupravu včetně tahače a návěsu" zdůrazňuje Claude Covo, „pracovali jsme na dokonalém sladění obou součástí s cílem dosáhnout efektu kapky vody, snížit aerodynamický odpor a tím snížit spotřebu paliva." Mobilní deflektor na střeše kabiny, vysouvaný při zastavení vozidla za účelem zlepšení její tepelné izolace, se při rychlostech nad 50 km/h opětovně skládá. Tím zajišťuje dokonalou aerodynamickou jednotu s návěsem. Efekt kapky vody je vyvoláván zakřiveným tvarem střechy, bočními deflektory o velikosti 70 cm na zadní straně a boční kapotáží po celé délce návěsu. Rovněž je třeba poznamenat, že za účelem dalšího omezení rušivých zón a zajištění dokonalého obtékání vzduchu byla zpětná zrcátka a přední zrcátko nahrazena profilovanými kamerami.

Optifuel Lab 2 dále disponuje pohyblivým spojlerem umístěným pod mřížkou chladiče. Je-li spojler vysunut, umožňuje snazší obtékání vzduchu procházejícího pod vozidlem a omezuje tak tření pod podvozkem. Při rychlostech pod 50 km/h se tento spojler automaticky zasouvá, aby nedošlo k jeho poškození při nízké rychlosti, například na zpomalovacích prazích nebo při choulostivém manévru.

Snížení valivého odporu

V návaznosti na aerodynamické aspekty věnovali inženýři Renault Trucks svou pozornost také valivému odporu silniční soupravy. V tomto případě přikročili k novátorskému řešení spočívajícímu v permanentní adaptaci hladiny oleje ve vnitřním prostoru nápravy v závislosti na potřebě mazání a chlazení. Je-li vozidlo pod velkou zátěží a potřebuje silný záběr, zvýší systém množství oleje v nápravě. Když se rychlost ustálí a náprava vyžaduje méně mazání a chlazení, hladina oleje je snížena. Olej je přechováván v zásobníku integrovaném do nádrže nápravy. Systém tímto způsobem omezuje ztráty energie spojené se šploucháním oleje v nápravě. Optifuel Lab 2 je dále vybaven prototypovými pneumatikami vyvinutými společností Michelin. Tyto pneumatiky jsou optimalizovány pro nízký valivý odpor a výrazně přispívají ke snižování spotřeby paliva.

Pomoc řidiči při řízení vozidla

Řidič je i nadále klíčovým prvkem v otázkách úspory paliva. Stylem řízení lze ovlivnit spotřebu paliva o více než 3 litry na 100 kilometrů. Inženýři prototypu Optifuel Lab 2 na řidiče nezapomněli a vyvinuli soubor specifických pomůcek pro řízení vozidla. Optifuel Lab 2 je tak vybaven adaptivním omezovačem rychlosti. Omezovač, vybavený integrovaným GPS, vypočítává v každém okamžiku a s pomocí předvídání tu nejvhodnější rychlost v závislosti na poloze vozidla a profilu silnice. „Konkrétně může systém před očekávaným stoupáním nebo klesáním pozměnit rychlost zadanou řidičem o 2 nebo 3 km/h," vysvětluje Claude Covo, „vše se děje v jediném okamžiku." Analogicky je vozidlo vybaveno adaptivním plynovým pedálem. Pedál klade při sešlápnutí větší nebo menší odpor podle toho, zda je třeba, aby řidič zrychlil či naopak zpomalil. Když systém očekává například kruhový objezd nebo úbočí svahu, pedál zatuhne a přinutí řidiče zvednout nohu z plynu. Při spuštění systému je řidič upozorněn ikonou zobrazující se na přístrojové desce a ilustrující očekávanou událost (kruhový objezd, svah, klesání, mýto apod.). Díky těmto pomůckám řidič vždy ví jak přizpůsobit svůj styl jízdy k tomu, aby dosáhl co největších úspor ve spotřebě paliva.

 

 

 

 

Napsal: Tisková zpráva

 
renault-2
 
 
 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz