Renault Trucks: obnovení výroby na obzoru  |  Truck manažer  |  Aktuality  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuality » Truck manažer » Renault Trucks: obnovení výroby na obzoru

Renault Trucks: obnovení výroby na obzoru

 
renault-2

pondělí, 27. dubna 2020

Dezinfekce strojů, pracovních stanovišť a nářadí, používání roušek, rukavic a kombinéz, dodržování bezpečné vzdálenosti, organizovaný pohyb ve společných prostorách… Výroba vozidel v továrnách Renault Trucks, která byla přerušena 18. března, se připravuje na postupné a bezpečné obnovení, za přísných bezpečnostních opatření se zřetelem na maximální ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

 

I přes dočasné přerušení výroby značka Renault Trucks během celého tohoto období pokračovala v poskytování služeb svým zákazníkům, pokud to bylo možné, prostřednictvím dodávek náhradních dílů anebo opravy vozidel. Renault Trucks si uvědomuje svoji důležitou roli v kontinuálním zajišťování důležitých služeb pro celou společnost, zejména pak při dopravě a zásobování základními potřebami, léky a potravinami.

Od 22. dubna 2020 továrny ve Francii postupně obnovují svoji výrobu, počínaje motorárnou ve Venissieux v Lyonu. V ostatních francouzských výrobních závodech Renault Trucks v Bourg-en-Bresse a Blainville-sur-Orne by k obnovení produkce mělo dojít

v následujících týdnech. Obnovení výroby se plánuje v minimálním denním objemu. Jeho navyšování bude postupné a bude rozloženo do několika týdnů s ohledem na požadavky zákazníků, schopnost dodavatelů zásobovat výrobu komponenty a v souladu s ostatními závody společnosti Volvo Group.

Obnovení činnosti bude podmíněno zavedením přísných opatření na ochranu zdraví v každém závodu a po konzultaci s odbory a zástupci zaměstnanců. Podnikoví lékaři navrhli přesné trasy, po kterých se zaměstnanci musí přesouvat z šaten na svá pracoviště s cílem co nejvíce eliminovat riziko kontaktu s virem. 

„S úplným obnovením aktivit můžeme počítat jen tehdy, pokud budou dodrženy veškeré přísné zdravotní a bezpečnostní podmínky – není zde prostor na žádné kompromisy. Z tohoto důvodu plánujeme pozvolné obnovení provozu, které zahrnuje počáteční období, během kterého budeme testovat všechna zavedená opatření na ochranu zdraví ve výrobě, ale i skladech a logistice. Následně můžeme plánovat postupné navyšování výrobních kapacit,” vysvětluje Bruno Blin, prezident značky Renault Trucks.

Opatření, která Renault Trucks zavádí ve svých závodech:
Dodržování bezpečné vzdálenosti a používání ochranných prostředků

Povinné používání roušek

V částech výroby, kde není možné dodržet bezpečnou vzdálenost, používání respirátorů typu FFP2, brýlí, štítů a rukavic

Ponechání otevřených dveří (mimo únikových východů), aby byl omezen dotyk klik

Čištění pracovních míst, nástrojů, logistického vybavení, šaten a jídelen

Organizovaný pohyb ve všech společných prostorách, šatnách, na chodbách a v jídelnách, prodloužení otevírací doby a omezení počtu osob v daném čase

Zavedení zvláštního zasedacího pořádku v prostředcích firemní dopravy, aby byl zajištěn dostatečný prostor mezi cestujícími.

Zaměstnancům obchodního, výzkumného a vývojového oddělení je nadále doporučena práce z domu.

Vedení značky Renault Trucks paralelně studuje požadavky zákazníků, prodejců a dodavatelů nástaveb a analyzuje trendy na jednotlivých trzích s cílem nastavit optimální objemy výroby pro nadcházející období.

 

 

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz