Renault Trucks: Urban Lab 2 splnil zadání  |  Truck dodavatel  |  Aktuality  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuality » Truck dodavatel » Renault Trucks: Urban Lab 2 splnil zadání

Renault Trucks: Urban Lab 2 splnil zadání

 
renault-2

čtvrtek, 26. července 2018

Po osmi měsících vývoje a sedmi měsících testování prototypu distribučního vozidla Urban Lab 2 dosáhl Renault Trucks snížení spotřeby paliva a emisí CO2 v městském a příměstském prostředí o 12,8% v porovnání se standardním vozidlem. Tohoto výsledku bylo dosaženo optimalizací aerodynamiky, pohonu, pneumatik a komunikací mezi infrastrukturou a vozidlem.

 

Snížení spotřeby paliva a emisí CO2 u svých vozidel je pro Renault Trucks středem zájmu. V roce 2016 byla zahájena spolupráce v rámci projektu EDIT (Efficient Distribution Truck), kterého se vedle Renault Trucks zúčastnilo dalších šest partnerů: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) a IFSTTAR (LICIT). Cílem projektu bylo dosáhnout 13% snížení spotřeby paliva u distribučního vozidla s chladírenskou nástavbou v městském a regionálním prostředí.

Na základě spolupráce těchto partnerů vznikl prototyp distribučního vozidla Urban Lab 2, který po sedmi měsících testování a 4 500 km jízdy na simulátorech nebo na uzavřených okruzích dosáhl stanoveného cíle. Urban

Lab 2 dosáhl o 12,8 % nižší spotřeby paliva než model Renault Trucks D Wide (referenční vozidlo), což představuje úsporu 3,5 litru paliva a 9 kg emisí CO2 na 100 kilometrů.

Zkušební cyklus a metody měření
Pro vytvoření testovacího cyklu, který by byl statisticky reprezentativní pro jízdu distribučního modelu s chladírenskou nástavbou, využili inženýři Renault Trucks databáze obsahující přes 8 000 km měření.

Zkušební cyklus na otevřených komunikacích zahrnoval 12 km v městském prostředí,  50 km na regionálních cestách a 57 km na dálnicích.

Před jízdami v reálném provozu byly Urban Lab 2 a referenční vozidlo testovány na válcové stolici a byla vypracována podrobná zpráva o výkonu jejich pohonných jednotek, aby byla zajištěna reprezentativnost obou vozidel, které se staly součástí projektu.

Testování bylo provedeno na komunikacích a na válcové stolici (kde jsou simulovány silniční a teplotní podmínky).

Kromě toho byly provedeny testy s referenčním vozidlem, s pohonem a rozměrovými charakteristikami podobnými laboratornímu vozidlu (D Wide 19 t a 280 k, vybavený chladírenskou nástavbou Lamberet). Každá technologie použitá v rámci projektu byla vyhodnocována samostatně.

Hodnocení aerodynamických inovací
Ve spolupráci se společností Lamberet pracoval Renault Trucks na aerodynamice vozidla a chladírenské nástavby. Za účelem vylepšení proudění vzduchu byly na střechu vozidla umístěny výparníky, přičemž chladicí jednotka byla instalována do rozvoru kol vozidla. Byly přidány aerodynamické prvky včetně zadních deflektorů a textilních bočních deflektorů navržených Renault Trucks ve spolupráci se společností Lamberet. Vozidlo bylo dále vybaveno mobilním krytem přístupového schůdku, aerodynamickými kryty kol, střešním deflektor a bočními deflektory kabiny.  Zpětná zrcátka byla nahrazena profilovými kamerami a vnitřní obrazovkou.

Inovace aerodynamického vybavení byly měřeny v dálniční sekci testovacího cyklu. Tato měření byla zaznamenána brzy ráno, aby se zabránilo jakémukoli zkreslení způsobeného větrem. Rychlost větru byla zaznamenána na třech samostatných místech, aby byly povětrnostní podmínky pro Urban Lab 2 a referenční vozidlo shodné. Testovací cyklus se opakoval sedmkrát s cílem zajistit spolehlivost výsledků.

Získané výsledky byly korelovány pomocí simulace pro změření dosažených úspor v průběhu celého cyklu. Při simulacích byly zohledněny rozdíly mezi hmotností a spotřebou elektrické energie obou vozidel.

Výsledky těchto testů potvrdily, že optimalizace aerodynamiky je jedním z klíčových aspektů pro snížení spotřeby paliva a emisí CO2 u distribučních vozidel, zejména pokud jsou používána v příměstských podmínkách.

Integrace mikro-hybridního technologie
Na vozidle Urban Lab 2 byla testována kombinace mikro-hybridních technologií a systému Stop & Start navržených společností Valeo.

Mikro-hybridních technologie byly testovány s cílem maximalizovat energii obnovitelnou jak při brzdění, tak při uvolnění plynového pedálu. Navíc byl věnován značný čas a úsilí strategiím zastavení/startování motoru za účelem zkrácení času a minimalizace vibrací.

Na simulátoru byly provedeny tři typy testů spotřeby mikro-hybridní technologie:

- bez mikro-hybridní technologie, ve standardní konfiguraci

- s mikro-hybridní technologií bez systému Stop & Start

- s mikro-hybridní technologií a se systémem Stop & Start

Systém Stop & Start a mikro-hybridní technologie potvrdily významný přínos ohledně spotřeby paliva zvláště v městském prostředí.  

Propojení infrastruktury a vozidla
Součástí Urban Lab 2 je palubní navigační systém vyvinutý společností BeNomad společně s komunikačním systémem pro semafory. Tato infrastruktura umožňuje Urban Lab 2 přijímat informace ze semaforu a vypočítat, zda je efektivnější zrychlit, nebo brzdit.

Za účelem zjištění dopadu této technologie na spotřebu paliva bylo nejprve provedeno měření v městských úsecích testovacího cyklu, aby bylo možné charakterizovat aktuální dopravní situaci a semafory. Řada simulací zohledňovala rozdílné dopravní podmínky a pro získání spolehlivých statistik byly požadovány odstupňované startovní časy.

Testy byly následně provedeny na uzavřeném okruhu, po kterém přišly na řadu testy v reálných podmínkách na otevřených komunikacích v Bordeaux. Pozdější testy potvrdily přesnost algoritmu, který ve fázi zpomalení ovládal vozidlo, aby optimalizoval úspory paliva.

Tato technologie, která pomáhá řidičům při řízení, poskytuje výrazná zlepšení nejen v oblasti spotřeby paliva a emisí CO2, ale také z hlediska pohodlí řidiče.

Snížení valivého odporu pneumatik
Urban Lab 2 je vybaven prototypovými pneumatikami Michelin vyvinutými pro snížení valivého odporu bez negativního vlivu na další výkonnostní parametry, jako je bezpečnost, přilnavost nebo životnost.

Měření výkonu pneumatik bylo zaznamenáno na regionálních a dálničních úsecích cyklu. Byly provedeny tři zkušební sekvence s referenčním vozidlem a demonstračním vozidlem pro měření zvýšení teploty a tlaku každé z pneumatik.

Na základě měření byl společností Michelin vytvořen simulační model vývoje valivého odporu v průběhu celého cyklu. To umožnilo přesněji měřit rozdíly ve spotřebě paliva ve srovnání se standardní metodou použití pevného optimálního koeficientu valivého odporu (hodnota ISO).

Projekt EDIT potvrdil význam technologií používaných k dosažení snížení spotřeby paliva. Práce na laboratorním vozidle pomáhají značce Renault Trucks lépe porozumět fyzikálním mechanismům, které vedou k tomuto snížení a rozvíjet technická řešení pro své budoucí produkty, zejména s ohledem na budoucí emisní normy CO2.

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz