Dlouhé soupravy brzdí v EP návrh zákona  |  Truck & business 4 / 2013  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2013 » Dlouhé soupravy brzdí v EP návrh zákona

Dlouhé soupravy brzdí v EP návrh zákona

 
logistika

pátek, 29. listopadu 2013

I v tomto posledním čísle letošního ročníku se pokusíme přinést alespoň střípky ze zasedání, na nichž se probíraly v podzimních měsících otázky silniční dopravy. Více času věnovali europoslanci tentokrát sice letecké a vodní dopravě, i tak přinesla jednání mnohé zajímavé změny, které se týkají autodopravců.

 

I v tomto posledním čísle letošního ročníku se pokusíme přinést alespoň střípky ze zasedání, na nichž se probíraly v podzimních měsících otázky silniční dopravy. Více času věnovali europoslanci tentokrát sice letecké a vodní dopravě, i tak přinesla jednání mnohé zajímavé změny, které se týkají autodopravců.

ŽELEZNICE SE BRÁNÍ ZMĚNÁM
Dosud není jasné, zda návrh Evropské komise o rozměrech a hmotnostech nákladních vozidel bude přijat jako zákon ještě v tomto legislativním období. Koncem září se poprvé vyslovil zpravodaj Evropského parlamentu, rakouský sociální demokrat Jörg Leichtfried, před dopravním výborem o svém přístupu. Bezprostředně potom diskutovali europoslanci se zástupci zainteresovaných organizací o dlouhých vozidlech. Lechtfried naznačil svou připravenost nechat kvůli tomuto bodu padnout celý zákon – o který lobby silniční dopravy výrazně usiluje. Měl by totiž přispět ke snížení spotřeby pohonných hmot a zvýšit bezpečnost. Pro Rakušana tyto přednosti nekompenzují nevýhody, které vidí v liberalizaci pravidel pro dlouhá vozidla.
Oproti diskusi o dlouhých vozidlech koncem října probíhalo jednání dopravního výboru věcně a soustředěně. Všeobecně převládala v diskusi kolem 25metrových souprav spíše skepse. Lobbisté zastupovali známé argumenty pro a proti dlouhým soupravám a aerodynamickým změnám na nákladních autech. Mezinárodní unie silniční dopravy IRU potvrdila směr k delším vlakům a větším kontejnerovým lodím. Trucky nemohou tento trend ke zvětšování ignorovat kvůli tomu, že bude třeba chránit „jedoucí silnici“ Ro-La (kamiony na vagonech). Nelze v jednom sektoru uvolnit inovace a v jiném jim uměle bránit.
Naproti tomu UIRR, zájmové společenstvo kombinované dopravy, uvádělo, že délka nákladních aut nemůže narušovat cíle kombi dopravy. Jen tak se nechají dosáhnout i cíle EU v ochraně klimatu. Šéf německého sdružení Aliance pro koleje Dirk Flege zkoumal situaci ve Švédsku, v zemi, kde velmi dlouhé soupravy přivedly dvě třetiny dopravního výkonu na silnici. Švédské zkušenosti podle něj z minulého období ukazují, že tato vozidla škodí železniční dopravě.

HAHNŮV DOPIS VYVOLAL ROZRUCH
„Testy s těmito nákladními vozidly XXL ukáží, že se ujede méně kilometrů a poklesnou emise.“ Toto stojí v dopise, který podepsal konzervativní regionální komisař EU Johanes Hahn (ÖVP). Byl určen rakouské spolkové radě (komoře spolkových zemí v parlamentě) a měl ji přesvědčit o přednostech velmi dlouhých souprav. Pikantní na tom je, že Hahn stál doposud za ministryní dopravy Doris Buresovou, která dlouhé soupravy zásadně odmítá: „ V žádném případě nepovolím přeshraniční dopravu gigalinery přes Rakousko a nebudu souhlasit se změnou příslušné směrnice v radě ministrů dopravy EU“.
Ministryně dopravy naléhala před nedávnými rakouskými volbami na koaličního partnera ÖVP, aby se distancoval od plánů svého komisaře EU. Ten, s ohledem na vyvolané velké vzrušení, nyní rychle couvá. Hahn dopis pouze podepsal, protože věcně příslušný komisař EU Maroš Ševkovic byl na dovolené a čas tlačil.

KONFERENCE O SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI
Na nedávné konferenci předával letošní cenu silniční bezpečnosti dopravní komisař EU Siim Kallas a ocenil přístup Dánska slovy: Jsem rád, že mohu předat letošní cenu Road Safety PIN Award. Rád bych gratuloval Dánsku, zastoupeném ministrem Bodskovem, za dosažení významných výsledků ve snižování úmrtnosti na silnicích. Poslední akční plán Dánska na poli silniční bezpečnosti se jmenoval „Každá, i jediná nehoda je příliš“.  Nic nemůže být pravdivějšího.“
Dánsko bylo jedním z prvních členských států EU, které se soustředilo na vážná zranění na silnicích více, než je v tradiční politice silniční bezpečnosti.  Tento důraz podporuje rovněž Evropská komise. Dánsko se v několika posledních letech obdivuhodně zlepšilo právě v silniční bezpečnosti. Silniční statistiky ukazují snížení o 18 % v roce 2012, za jediný rok, ve srovnání s průměrem v EU 9 % za stejné období. Již jen toto číslo je velkým úspěchem – ale Dánsko dosáhlo dvojnásobku. To řadí Dánsko do první pětice států co do úspěšnosti na úseku silniční bezpečnosti.

EU POSILUJE VÝCHODNÍ PARTNERSTVÍ
Ministři dopravy členských států Evropské unie a zemí Východního partnerství se setkali v Lucemburku, aby zhodnotili výsledky. Ve snaze prohloubit spolupráci v oblasti dopravy bylo zahájeno Evropskou komisí před dvěma lety plnění akčního plánu. Cílem je pomoci partnerským zemím přiblížit se pravidlům pro dopravu platným v EU, zefektivnit infrastrukturu v partnerských zemích a zlepšit dopravní spojení zemí EU s jejich sousedy. Na listopadovém summitu Východního partnerství ve Vilniusu by pak měly být schváleny některé konkrétní cíle. 

KOMISE PODPORUJE UDRŽITELNOU MĚSTSKOU MOBILITU
Evropská komise schválila grant ve výši 4 milionů eur na projekt „Civitas Capital“. Tento tři roky trvající projekt, jehož cílem je prosazování udržitelné městské mobility, je financován z rámcového programu EU pro výzkum a od svého počátku v roce 2002 podpořil více než 700 demonstračních činností v přibližně 60 městech s celkovým objemem investic z prostředků EU ve výši přes 200 milionů eur. Mezi jednotlivé cíle projektu „Civitas Capital“ patří například vydání doporučení ohledně budoucích priorit výzkumu a vývoje, která Komise zahrne do svého výzkumného programu na období 2014–2020. Jak uvedl místopředseda Komise odpovědný za dopravu Siim Kallas, má Komise do konce tohoto roku představit ucelený soubor konkrétních opatření v oblasti městské mobility.

TÝDEN MOBILITY USILOVAL O ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Dne 16. 9. byl za podpory Evropské komise odstartován již 12. ročník Evropského týdne mobility, kterého se zúčastnilo na 2 000 evropských měst. Letošní ročník probíhal do neděle 22. září a jeho mottem bylo „Čistý vzduch – je to na nás!“. Cílem celotýdenní kampaně bylo zvýšit informovanost o dopadu městské dopravy na kvalitu ovzduší a apelovat na občany, aby zlepšili své zdraví a kvalitu života tím, že změní své každodenní dopravní návyky. Týden mobility se snaží poukázat na skutečnost, že každý se může svým přičiněním, např. chozením pěšky do práce místo jízdou osobním automobilem, podílet na zlepšení kvality života nejen v evropských městech, ale i na venkově.
 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz