ROZVOJ KOMBINOVANÉ DOPRAVY S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE  |  Truck & business 4 / 2018  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2018 » ROZVOJ KOMBINOVANÉ DOPRAVY S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

ROZVOJ KOMBINOVANÉ DOPRAVY S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

 
lide-2

pátek, 23. listopadu 2018

Stručnou informací věnovanou kombinované dopravě jen chceme zdůraznit pestrost logistických témat, jimž se věnovala konference SpeedCHAIN. Jak vyplývá z obsahové náplně, konference byla určena jasně definované skupině profesionálů odpovědných za efektivní fungování výrobních, obchodních a logistických procesů, k nimž patří stále opomíjená kombinovaná doprava.

 

Zahraniční příspěvky
Dvojjazyčnost celé akce umožnila zacílit kromě česky mluvících odborníků i na vrcholové zahraniční manažery působící jak v ČR, tak i v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy.

Již úvodní vystoupení v sekci, kterou vtipně moderoval Petr Rožek, SSL, patřilo Natalii Lakhmetkinové z moskevské dopravní univerzity. Téma přednášky (v angličtině) Nová hedvábná stezka již svým názvem naznačovalo, že kromě evropské dopravy bude přednášející směřovat zejména na východ. Ostatně k Číně se dnes upíná zájem velkých firem prakticky z celého světa.

Podle nabitého programu konference následovala vystoupení na téma Rozvoj intermodálních terminálů v České republice a posléze i přednášky slovenských odborníků, kteří vysvětlili směr vývoje informačních systémů v intermodální přepravě (Implementace systému KONTI ve společnosti Slovenská plavba a prístavy a.s.).

Pro silniční dopravce byla ovšem stěžejní přednáška Ondřeje Pavlíka, který si zvolil aktuální téma: EETS – revoluční změny ve výběru a správě mýta. A jaká by měla být budoucnost: za čelním sklem každého vozidla jedna jediná palubní jednotka, kterou lze přesunout na jiný vůz a postupně ve spolupráci s výrobci tahačů připravit motorové vozidlo s již zabudovanou jednotkou.

Kombinovaná doprava z pohledu MDČR
Ptáme-li se, komu patřila jednotlivá vystoupení odborníků na konferenci, pak musíme konstatovat, že stále větší podíl na výsledné cílové skupině mají vrcholoví manažeři výrobních a obchodních společností, představitelé firem poskytujících profesionální logistický servis, představitelé dopravních a spedičních společností, samozřejmě i dodavatelé techniky a technologií a v neposlední řadě představitelé akademické sféry, státních institucí, výzkumných organizací a poradenských firem. Otázkou zůstává, do jaké míry je pro úzce zaměřené „specialisty“ zajímavá kombinovaná doprava. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že se okruh zájemců o problematiku multimodální a intermodální přepravy, ke škodě nás všech, příliš nerozšiřuje. Ale pojďme k věci.

Krátká, ale výstižná přednáška patřila Viktoru Bystrianovi (AWT), který se zabýval rozvojem intermodálních terminálů a zejména největším naším terminálem Paskov. Připomněl význam nového terminálu Zaječí poblíž Brna.

Motivující přednáška zazněla z úst představitelky MD ČR Pavlíny Tomkové, která dala jiskřičku naděje, že se kombinovaná doprava dočká lepších časů. Již téma Rozvoj kombinované dopravy s podporou EU je lákavé. Evropská unie podmiňuje podporu při zřizování překladišť jejich veřejnou přístupností. Implementace tohoto požadavku do českých poměrů však naráží na pojetí „veřejné přístupnosti“ v rámci české definice tohoto pojmu. Definice podle EU je poněkud odlišná.

Pozitivním posunem v aplikaci a rozvoji kombinované dopravy je potvrzené partnerství se sdružením ČESMAD Bohemia. Nechme se překvapit!

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz