Reforma zákonů o silniční dopravě  |  Truck & business 4 / 2015  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2015 » Reforma zákonů o silniční dopravě

Reforma zákonů o silniční dopravě

 
ilustracni-1

pátek, 13. listopadu 2015

Tentokrát se s naším dopisovatelem opět ohlédneme za posledními unijními měsíci, v nichž se odráží snaha o hledání společné evropské řeči, někdy však připomínající Babylon. Přinese Road Package zásadní změny v Bílé knize?

 

Evropská komise objevuje silnice
Evropská komise pracuje na reformě svých zákonů pro silniční dopravu.  Koná přitom šikovněji než dříve. Co se často objevuje v zahraničních komentářích? Shrnuto a podtrženo:

Jsou kancelářské chodby v Bruselu, ve kterých lze v současnosti sotva slyšet slušné slovo o Fransi Timmermanovi. Tento Nizozemec je „první viceprezident“ Evropské komise EU a cosi jako pravá ruka prezidenta Komise. Ten mu svěřil klíčovou roli při tak zvaném Refitu. To je zkratka pro „Regulatory Fittness and Performance“ – program, se kterým Komise nechává ověřovat své zákonodárství: chce produkovat méně, ale zato efektivnějších návrhů.

Jinak řečeno: již žádná pravidla pro nádobky s olivovým olejem, zakřivené okurky nebo podobné drobnosti. Občané mezi Černým mořem a Atlantikem mají být konfrontováni pouze s významnými návrhy zákonů.

Co mezi ně připadne, o tom rozhoduje F. Timmerman, jehož kancelář se stala uchem jehly pro zákonodárství EU. K návrhům, jež se vrší na jeho pracovním stole, patří záměry dopravní komisařky Violety Bulcové o reformě zákonů pro silniční dopravu – tak zvaný Road Package.

Na tomto návrhu je pozoruhodné, že po letech, ve kterých se zdálo, že Brusel dává šanci jen vlaku a říční lodi, Evropská komise znovu objevuje silnici. Zřejmě ji natolik tlačí témata jako sociální konflikty, odborná výchova či kvalifikace řidičů z povolání, že se bruselský úřad cítí povinován být aktivní.

Bez zásadních změn
Avšak pozor! Tím se nemíní, že s Road Package dojde k zásadním změnám v Bílé knize z roku 2011 a její předností pro drážní koleje. I když se Bílá kniha také dostává do hledáčku všech tří institucí EU – silniční doprava se oblíbencem dopravní politiky EU nestane. To se ukázalo zcela mimochodem, když v hlavním litevském městě Rize koncem dubna šlo o dopravu mezi Evropou a východní Asií. Debaty o „nové hedvábné cestě“ se točily pouze o drážní cestě od Baltu k Pacifiku.

S „Návrhem na silniční balík“, který po několik týdnů cirkuluje v hlavním evropském městě, ukazují lidé kolem V. Bulcové, co všechno si pod tím dovedou představit. O tom, co je tam ke čtení, platí - jak se proslýchá - ještě také v Komisi za sporné. Návrh se člení do sedmi úseků, ze kterých je třeba zdůraznit tři: silniční poplatky, sociální otázky a přístup k povolání. Poslední dvě záležitosti ukazují, že V. Bulcová se nesoustřeďuje jen na efektivnost silniční nákladní dopravy, ale také na zaměstnance - především na řidiče. Je to nová tendence, která jistě najde pochopení u prezidenta Komise Jean Claude Junkera. Protože jeho cíl je jasný: bruselské úřady s novým vedením by měly být více než byrokratickou institucí, jež prosazuje jen chladná tržní pravidla. ETF, střešní svaz evropských odborů dopravních dělníků, již proto hovoří o „změnách názorů v Komisi“.

Evropská komise EU představí svůj Road Package – zásadní právní předpisy pro silniční dopravu – až v prosinci 2016. Na 19. dubna 2016 zve Komise na konferenci o plánovaném balíku předpisů. Budou zde uvedeny tři základní pilíře: silniční poplatky, sociální otázky v silniční dopravě a problémy společného trhu (kabotáž). Současně se má referovat o zřejmých důsledcích (Impact Assessment). Jocelyn Fajardová, členka kabinetu dopravní komisařky Violety Bulcové, označila v jednom diskusním setkání v Bruselu kabotážní pravidla jako „ústřední bod“ předpisového balíku. Komise má v současnosti tendenci nepředělat od základu existující předpisy, ale „pojmout je chytřeji, aby byly snáze realizovatelné“.

Zamítnutí silniční agentury
Plánované nové pojetí zákonů pro silniční dopravu (Road Package) nedostane novou evropskou silniční agenturu (European Road Agency). Taková instituce, s podobnou strukturou jako European Rail Agency (ERA) pro železnici, která by koordinovala pravidla pro silniční nákladní dopravu, se nesetkala se souhlasem na špici Evropské komise, a to zejména z finančních důvodů, ale také proto, že Brusel již nechce vytvářet další instituce EU. Generální ředitelství doprava nyní ověřuje, zda se již existující správní struktury nechají využít k prosazování pravidel Road Package. Jednou z možností by bylo pověřit touto úlohou instituci Euro Control Route (ECR). Tuto myšlenku přineslo před rokem do diskuse francouzské ministerstvo dopravy. Do konce prosince učiní Brusel v té věci jasno.

Soulad s pravidly kabotáže
Evropská komise požádala Dánsko, aby uvedlo do souladu svá národní pravidla se Směrnicí EU č.1072/2009 o společných pravidlech k přístupu na trh mezinárodní silniční dopravy. Podle práva EU každá národní přepravní operace prováděná nedomácím dopravcem (kabotáž) může zahrnovat několik bodů nakládky a vykládky. Nicméně podle dánského práva každá kabotážní operace může zahrnovat několik bodů nakládky nebo vykládky. Z hlediska Komise toto další omezení není oprávněné. Dánské úřady ukládají za ilegální kabotáž pokuty dosahující 35 000 DKK (4691 eur). Komise považuje tuto úroveň pokut za nepřiměřenou vůči přestupku. Tento požadavek byl zaslán v rámci postupů EU o nedostatcích. Dánsko má dva měsíce, aby informovalo Komisi o opatřeních k zajištění plného respektování práva EU; jinak může Komise rozhodnout o postoupení případu soudnímu dvoru EU.

Klimatické cíle EU
Výrobci vozidel a dopravní sektor jistě zbystří pozornost: bez dalších výrazných kroků se údajně zvýší emise C02 z užitkových vozidel (nákladní automobily, autobusy, dodávky) v 15 letech na 40 % ze všech emisí na silnicích. V současnosti to je 30 %. „Je nemyslitelné, aby EU dosáhla svých cílů pro r. 2030 – nemluvě o pozdějších cílových výsledcích – aniž by zasáhla do sektoru užitkových vozidel,“ uvedl tyto hodnoty Carlo Carvo z Organizace doprava a životní prostředí (T&E). Ta zkoumá působení různých oborů dopravy na životní prostředí a tvrdí, že si Evropská komise nemůže dovolit, aby dále ignorovala hodnoty emisí z užitkových vozidel.

Konečně Calvo navrhuje, aby Evropská komise přes stanovené dlouhé lhůty přivedla rychle na svět předpisy o rozměrech a hmotnostech s ohledem na aerodynamičtější a tím i úspornější vozidla.

Zelené vozidlo v programu Horizon 2020
V iniciativním projektu Zelené vozidlo „HDGAS“ byli oznámeni partneři v rámci podpůrného programu Evropské komise Horizon 2020. Projekt má za cíl vývoj, předvedení a optimalizaci moderních koncepcí pro pohon těžkých nákladních automobilů duálním palivem a přírodním plynem.

Dálkové kamiony jsou významnou součástí dopravního mixu v moderní, průmyslové společnosti.  Jsou však nicméně svou podstatou méně přístupné druhu elektrifikačních a hybridizačních strategií, které již přispívají ke snížení emisí uhlíku a k potenciální dlouhodobé udržitelnosti na úseku lehkých vozidel.

Jedním z 19 spolupracujících komerčních a akademických partnerů EU na projektu HDGAS je britská společnost Ricardo, zaměřená na produktové inovace. Zvláštní oblastí zaměření podniku bude vývoj motoru a systémů následné péče, který nabídne šanci na produkování skutečných provozních emisí dosti pod limity Euro 6 pro těžká nákladní vozidla. Speciálně má být snahou nových systémů předvést zlepšení kolem deseti procent ve výkonu, palivové efektivnosti, a snížení emisí skleníkových plynů. Cestou extenzivního využití simulačních metod Ricardo hodlá vytvořit verzi těžkého přírodního plynu pro jeho přímý vstřik do spalovacího prostoru. Technologie, jež budou zkoumány v rámci tohoto úsilí, zahrnují koncepční studii o přímém vstřiku tekutého přírodního plynu a použití zapalovacího systému o vysoké energii.

Celá článek si přečtěte v časopise Truck & business č. 4/2015

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz