Úspory a geometrie  |  Truck & business 2 / 2016  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2016 » Úspory a geometrie

Úspory a geometrie

 
servis-2

pátek, 27. května 2016

V druhé části našeho seriálu chceme upozornit na možnost zvýšení hospodárnosti provozu pravidelnou kontrolou geometrie náprav tahačů a jejich přípojných vozidel. Správné nastavení geometrie má totiž největší vliv na rovnoměrnost opotřebení, a tím pádem na životnost pneumatik. Dejme již slovo jednateli společnosti AD Technik.

 

Tentokrát se budeme zabývat dalším faktorem, který ovlivňuje ekonomiku provozu nákladních vozidel, a to je geometrie náprav vozidla a návěsu. Správné nastavení geometrie úzce souvisí s technickým stavem vozidla. Řidič soupravy za volantem na něj nemá vliv, naopak, tento faktor má vliv na práci řidiče. Technický stav vozidla lze ovlivnit organizací a systémem údržby.

V soupisu kontrolních úkonů při předepsaných povinných prohlídkách STK je uvedena kontrola geometrie přední nápravy vozidla (sbíhavost, odklon kola). V drtivé většině případů jsou hodnoty mimo tolerance stanovené výrobcem vozidla, což je hodnoceno jako lehká závada. Vozidlo tím pádem pokračuje dále v běžném provozu s neseřízenou geometrií.

Připomeňme v úvodu, že geometrie vozidla není pevná veličina, ale že se v průběhu životnosti vozidla, následkem provozu a opotřebování mechanických dílů, mění. Stavu geometrie náprav vozidel se dlouho nevěnovala pozornost. Geometrií vozidla se jeho majitel a potažmo servis začal zabývat až v okamžiku, když zjistil, že má nerovnoměrně opotřebované pneumatiky, nebo když se vozidlo za jízdy chovalo nestabilně. V posledních letech se však situace radikálně mění. Hlavním důvodem je všeobecné hledání úspor. Pro zajímavost si v krátkosti nastíníme situaci v oblasti osobních vozidel a traktorů.

Nejen nákladní vozy mají špatnou geometrii

V kategorii osobních automobilů mají dle statistik zhruba dvě třetiny vozidel geometrii mimo hodnoty předepsané výrobcem vozu. Čím starší vozidla a čím více za rok najedou, tím vyšší je toto procento. Před několika lety představila firma Hunter zařízení, které dokáže zkontrolovat geometrii vozidla během necelé minuty, od zastavení na kontrolním pracovišti, po vytištění protokolu. Není k tomu potřeba montážní jáma ani plošinový zvedák, stačí rovná podlaha v ploše o něco málo delší, než je samotné vozidlo. Preventivní kontrola geometrie zdarma se dnes stává součástí příjmových operací ve stále více servisech. V budoucnu bude zcela běžná.

Geometrie vozidla je aktuální dokonce i v oblasti zemědělských vozidel, především traktorů. V nedávné minulosti, díky systému dotací do zemědělství, začali zemědělci více využívat traktory i pro přepravu. Vzrostl podíl kilometrů, které traktory najedou po silnici, vzrostla jejich rychlost a neustále rostou výkony traktorů. V souvislosti s touto změnou došlo k tomu, že se na traktorech začaly neúměrně rychle opotřebovávat přední pneumatiky. Díky tomu se geometrií museli začít zabývat výrobci náprav, kteří tuto problematiku dříve opomíjeli, i výrobci traktorů. Dnes je v západoevropských zemích správné nastavení geometrie součástí výrobního procesu traktoru a její kontrola při prodeji traktoru povinností prodejce.

Geometrie u nákladního vozidla

Představme si návěs se třemi nápravami. Osy všech tří náprav by měly být rovnoběžné a kolmé na geometrickou osu návěsu. Pokud tomu tak není, pneumatiky se i při přímé jízdě smýkají a jejich životnost se snižuje. Totéž platí i pro hnanou nápravu tahače. Dalším důležitým faktorem je sbíhavost řízené nápravy tahače. Pokud celková sbíhavost a sbíhavosti jednotlivých kol nejsou v pořádku, pneumatiky se opotřebovávají nerovnoměrně. A od výrobců pneumatik víme, že pokud si nerovnoměrného opotřebení pneumatiky všimneme pouhým okem, pak významnou část své životnosti má pneumatika již za sebou. Různé zdroje uvádějí, že provozem vozidla se správně nastavenou geometrií lze prodloužit proběh pneumatik o 20 až 30 % oproti stavu, kdy je geometrie mimo hodnoty předepsané výrobcem.

Dalším významným ekonomickým faktorem je spotřeba pohonných hmot. Příčinou vyšší spotřeby je především větší valivý odpor kol, případně větší čelní plocha soupravy. Podle dostupných informací lze správným nastavením geometrie soupravy ušetřit až 3 % paliva.

Správná geometrie má vliv i na komfort a bezpečnost. Pokud je geometrie výrazně špatná, může dojít až k situaci, kdy řidič musí neustále vyrovnávat přímý směr jízdy.

Výsledky měření u nákladních vozů

U nákladních vozů je situace ještě horší než v oblasti osobních vozidel. Zkušenosti ukazují, že až 80 % vozidel má hodnoty geometrie mimo tolerance předepsané výrobcem. Společnost AD Technik uskutečnila měření kontrolní měření u jednoho velkého dopravce. Výsledky jsou plně v souladu s hodnotami, které uvádějí statistiky. Konkrétní výsledky měření jsou tyto:

Celý článek si přečtěte v tištěném vydání Truck & business 2/2016

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz