Proč ubývá profesionálních řidičů?  |  Truck & business 4 / 2014  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2014 » Proč ubývá profesionálních řidičů?

Proč ubývá profesionálních řidičů?

 
ilustracni-1

pátek, 14. listopadu 2014

V České republice usedá denně za volanty zhruba tři sta tisíc profesionálních řidičů. Každý rok z nich tuto profesi opustí okolo dvaceti tisíc. V článku Profesionání řidiči stárnou, viz T&b 4/2013, se k této problematice vyjadřoval odborník z Centra dopravního výzkumu. V článku jsme uvedli, že mnozí odcházejí do penze, jiní ze zdravotních důvodů, část řidičů přechází k jiné profesi. Přitom začínajících profesionálních řidičů je každoročně málo. Konstatovali jsme, že jednou z příčin nedostatku mladých profesionálních řidičů je zrušení povinné vojenské služby. Dalším důvodem současného stavu je nedostatek odborných škol zaměřených na profesi řidiče. V následujícím textu uvádíme k tomuto problému stanovisko předsedy představenstva společnosti Mátra Transport a současně viceprezidenta Sdružení Česmad Bohemia.

 

Není snad dne, aby se v médiích neobjevila zpráva o nedostatku profesionálních řidičů. Tento stav trvá již druhý rok a postupně se stává kritickým, ohrožujícím, nejen rozvoj dopravních firem, ale dokonce je nutí snižovat dopravní kapacity a omezovat svoji činnost a odmítat zakázky. Agentury uvádí, že v České republice chybí minimálně čtyři až pět tisíc řidičů velkých vozidel a autobusů.

Největší problémy mají firmy, které uskutečňují mezinárodní dopravu a sídlí v západních či severních Čechách. Ale i v ostatních regionech tyto problémy sílí a jsou důvodem, proč řada společností zvažuje nákup nových vozidel, což je škoda, neboť zakázek na dopravu je momentálně dostatek. A pokud zboží neodveze český dopravce, zastoupí ho zahraniční, to je určitě další škoda.

Kde jsou hlavní příčiny dlouhodobého a stále se prohlubujícího nedostatku řidičů? Dle mého názoru jde o vlivy vnější a vnitřní.

Vnější problémy

Za vnější problémy lze označit ztrátu atraktivnosti práce, stálý stres řidiče, nedostatečné vybavení silničních komunikací a v neposlední řadě obtížné získávání profesního průkazu. K jednotlivým příčinám alespoň stručně několik poznámek.

Ztráta atraktivnosti a společenského uznání této práce. Řidič je částí společnosti vnímám jako služebník, který sice musí na jedné straně nepřežitě zajistit zásobování, ale na druhé straně jen překáží v provozu a ničí silnice. Atraktivitě povolání nepřispívá ani stav našich silnic. Nejlépe by bylo kamiony vyhnat jenom na dálnice, ale kolik jich máme a v jakém jsou stavu, kde jsou obchvaty měst? O to se politici nepostarají, přestože právě na tyto akce je dostatek nevyčerpaných peněz z EU a raději jdou nejjednodušší cestou zákazů, což voliči jistě „ocení“.

 

Řidič žije v téměř neustálém stresu, neboť dodržení všech přepravních podmínek a zároveň dodržení všech zákonných opatření je velice náročné. Téměř všechny přepravy jsou dnes požadovány v přesných časech dodání, ale jaké podmínky ke splnění těchto požadavků má řidič? Kontroly na dodržování doby odpočinku jsou přísné a v zahraničí za jejich nedodržování hrozí likvidační pokutou, případně i žalářem pro řidiče (Francie, Belgie či Itálie). Přitom který člověk je pod takovým dohledem, že se jeho činnost nahrává, a záznamy, včetně případného postihu, se musí se rok uchovávat?

To, že není „naložen“ v termínu, je běžné, ale termín dodání musí nějak dohnat. Rovněž s vykládkou jsou často problémy a v mnoha případech se musí řidič podílet na vykládce, aby stihl další nakládku a přitom neporušil režim jízdy a odpočinku. Často je nakládka, rozložení nákladu a jeho upevnění pouze na řidiči. Česmad vypracoval připomínky k novelizaci vyhlášky 341/2002 Sb., kde navrhuje doplnit povinnosti odesílatele tak, aby byl náklad předán způsobem odpovídajícím přepravním podmínkám.

Jaký je stav komunikací a jejich průjezdnost? Dá se říci, že nelze plynule projet žádnou páteřní komunikaci v ČR bez omezení, nehledě na její kvalitu. A co zajištění dostatečného množství parkovišť, řádně vybavených pro bezpečné odstavení vozidla a odpočinek řidičů? Dle dlouhodobého průzkumu nezávislé společnosti bylo zjištěno, že v ČR chybí na hlavních tranzitních tazích více než 1000 parkovacích míst. Jen na D1 jich chybí 360 a bohužel v souvislosti s její modernizací žádná oprava či rozšíření parkovišť do projektu nebyly zahrnuty, neboť parkoviště byla „úspěšně“ pronajata ŘSD soukromým subjektům.

 

Není zajištěna kontinuální výchova nových řidičů v odborných učilištích tak, aby absolventi vycházeli nejen s řidičským, ale i profesním průkazem. Dodatečné získání profesního průkazu je časově i finančně náročné (280 h/50 000 Kč) a mladý kandidát na řidiče zpravidla nedisponuje potřebnými finančními prostředky. Firmy by měly zájem tyto prostředky za zájemce uhradit, ovšem požadují pochopitelně odpovídající závazek, že takový řidič k firmě nastoupí a setrvá alespoň přiměřenou dobu – to však zákon neumožňuje. Firmy se nebrání finančně podporovat učiliště na výchovu zájemců o řidičské povolání, ale opět požadují záruky skutečného nástupu do firmy nebo daňové kompenzace. Pokud toto nefunguje, zbývá už jenom přetahování řidičů mezi firmami (zpravidla se hlásí borci se značnými závazky), nebo využití systému rekvalifikací ve spolupráci s úřady práce a se státním příspěvkem, ale i tady je jen malá naděje, že uchazeč o zaměstnání po získání potřebného oprávnění do firmy skutečně nastoupí.

Česmad Bohemia se velmi podrobně otázkou nedostatku řidičů zabývá a snaží se aktivně přispět ke zlepšení situace.

Dceřiná firma (Institut silniční dopravy) nabízí nejen praktická školení za účelem přípravy řidičů na získání řidičského oprávnění, ale i pomoc při získání pracovního místa.

Dopisem a osobním jednáním jsme upozornili Úřad práce ČR na kritický nedostatek řidičů. Požádali jsme o pomoc, aby všemi dostupnými prostředky podpořil možnost rekvalifikací na místně příslušných Úřadech práce.

Další aktivitou je mediální kampaň, která je zaměřená na získání zájemců o povolání řidiče pomocí billboardů rozmístěných na hlavních trasách po celé ČR.

Celý článek si přečtěte v T&b č. 4/2014

Napsal: Redakce

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz