Dopravci a minimální hodinová mzda  |  Truck & business 1 / 2015  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2015 » Dopravci a minimální hodinová mzda

Dopravci a minimální hodinová mzda

 
ilustracni

sobota, 21. března 2015

Německá legislativa zvedla hladinu adrenalinu nejen u autodopravců. Z iniciativy slovenského kolegy jsme se snažili podchytit „náladu“ a názory v anketě, v níž necháváme promluvit dva slovenské a dva české autodopravce k zásadním otázkám týkajících se požadavků na minimální mzdu 8,50 eur za hodinu. Z podrobnějšího objasnění problému, který nám zaslal Jiří Povolný, vyjímáme do ankety jen část. Dejme již slovo dotazovaným představitelům autodopravců ze Slovenska a z České republiky.

 

Otázka zní:

Co si myslíte o německé legislativní úpravě týkající se minimální mzdy u firem, které se zabývají silniční dopravou? Jaký bude mít podle Vás dopad na dopravní trh? Je-li vyžadování minimální hodinové mzdy 8,50 eur problémem, v čem tento problém tkví? Je to spíš v jejím vyplácení nebo spíš v administrativě, která je s hodinovou mzdou vzhledem k  Německu spojená?

Pavol Piešťanský, generální ředitel, NAD Martin, s. r. o.

Pravidla pro vyplácení německé minimální mzdy řidičům zaměstnaným v jiných zemích, kteří vykonávají přepravy přes území Německa anebo z a do Německa, považuji za právní nesmysl. Na kompenzaci vyšší úrovně nákladů na stravu pro řidiče v zahraničí slouží diety. Jinak je řidič zaměstnancem slovenské společnosti a řídí se slovenskými zákony. Zarážející je i přístup samotných německých zákazníků, kteří i přestože jsme je informovali, že naši řidiči před zavedením minimální mzdy 8,50 eur na hodinu tuto mzdu nedosahují, nebyli ochotni kompenzovat její navýšení do ceny přepravy. Naopak nás nutili podepisovat vyhlášení, že minimální mzdu garantujeme. Samotná registrace společnosti na úřadě v Německu a následné evidování pracovních výkonů v Německu probíhá faxem, což též považuji v dnešní době za zastaralé a netransparentní. Nikdo neví, zda-li to, co jsme poslali, někdo převzal a zaregistroval. Máme jen potvrzení o odeslání a o počtu odeslaných stránek. Samotný formulář obsahuje prohlášení, že zaregistrovanému řidiči během doby trvání jeho pracovní cesty garantujeme vyplácení německé minimální mzdy, což též považujeme za manipulaci, neboť bez tohoto prohlášení není registrace řidiče zaevidovaná. Celá agenda německé minimální mzdy nás týdně stojí několik hodin nesmyslně vynaloženého pracovního času dispečerů.

Na závěr bych chtěl vyslovit naději, že Evropská unie zasáhne a zastaví platnost Mindestlohngesetz (MiLoG) pro zahraniční zaměstnance.

Pavol Jančovič, generální ředitel, TOPNAD, a. s.

Přijetí a způsob aplikace zákona o minimální mzdě v Německu působí na mne absolutně nejednoznačně a byrokraticky. Situace s touto „legislativní” úpravou vyvolala rozhořčení nejen u dopravních společností, ale též ukázala, že na množství našich otázek neexistují odpovědi. Vidím mnohé problémy v souvislosti s uplatňováním minimální hodinové mzdy 8,50 eur. Hned prvním je legislativní čistota evropského práva. Zavedení minimální hodinové mzdy 8,50 eur způsobí situaci, kdy se slovenský řidič  na území Německa stane výrazně dražší než německý. Kromě minimální mzdy pobírá totiž slovenský řidič i cestovní náhrady (diety) ve výšce 45 eur na den, a to ještě nemluvím o zvýšených nákladech zaměstnavatele na odvody ze mzdy. Dalším problémem je komplikovaná byrokracie a v neposlední řadě i hrozba možné pokuty až do neuvěřitelné výšky 500 000 eur!!!

Vezmu-li to po praktické stránce, týdně jen naše společnost vyšle do Německa přibližně 100 kamionů. Již jen samotné faxové nahlašování náležitostí je pro nás velká ztráta času a byrokracie.

Celý článek si přečtěte v T&b č. 1/2015

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz