Logistika se drží a bude držet i při růstu inflace.  Ono jí totiž nic jiného nezbývá  |  Truck & business 2 / 2022  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2022 » Logistika se drží a bude držet i při růstu inflace. Ono jí totiž nic jiného nezbývá

Logistika se drží a bude držet i při růstu inflace. Ono jí totiž nic jiného nezbývá

 
grafika

úterý, 14. června 2022

Logistika a její hlavní součást doprava je hlavní součástí řetězce od dodavatele k odběrateli. V průběhu posledních let jsme byli svědky významného posunu ve vnímání logistiky nejen zboží, ale i zásob a rozpracované výroby. Požadavky na termíny se zpřísňují, přibývají sankce za nedodání, a posiluje se kontrola přepravních podmínek, například dodržení teploty u chlazeného nebo mraženého zboží.

 

Současně se rozrůstá skupina přepravy souhrnně označovaná jako „Last Mile Delivery“, tedy nejrůznější kurýrní služby. Aby toho nebylo málo, musí tento byznys reagovat na nejrůznější protivenství, ať je to v minulosti omezení týkající se pandemie covidu-19, aktuálně dramaticky se zvyšující cena pohonných hmot nebo nedostatek řidičů.

Ale reagují na tyto změny trhu podmínky, které tyto firmy mají pro realizaci svých služeb? Budu tvrdit, že nikoliv. Důvod je relativně jednoduchý – bariéra vstupu do tržního prostředídopravy je relativně velmi nízká. Stačí se podívat například na Facebook. Kolik skupin tamnajdete s názvem, který má něco společného s hesly „doprava“, „autodoprava“, „dopravci“,„kamioňáci“ a podobně? Jsou jich desítky s tisícovkami členů. Tyto skupiny soustřeďují jakstředně velké logistické společnosti, tak i malé firmy a podnikatele. Přitom pro založení firmys názvem XXXTRANS stačí vlastnit řidičský průkaz. Dodávku, nebo i kamion si vezmete naleasing a již podnikáte. Velká firma si jasně stanoví cenovou politiku, umí vyhodnotit potřebu zálohy techniky nebo řidiče. Malý podnikatel se čtyřmi vozidly si toto dovolit nemůže a ani nechce. Když přijímá zakázku, počítá s tím, že bude mít funkční vozidlo, že bude mít řidiče, nebo že to prostě musí odjezdit sám.

Takže pojďme se nyní podívat na to, jak to dnes vypadá z pohledu obchodních podmínek pro logistické společnosti.

Doba splatnosti a úhrady faktur
Ta je pro neznalého pozorovatele zvenčí velmi dlouhá. Faktura za dopravu se splatností 60 dní je naprosto běžná, najdete i splatnost 60 a více dní. V mimořádných situacích – např. v době pandemie – roste riziko, že odběratel ztratí krátkodobě schopnost dostát svým závazkům (pokles odbytu, lockdown, nemocnost zaměstnanců), takže logicky bude mít dopravce zájem zkracovat lhůtu splatnosti. Jak jsme si již ale poznamenali, platit to nebude na velmi konkurenčním trhu, kde se vždy najde někdo, kdo „to odveze“. Na základě dat z více než osmi tisíc faktur můžeme konstatovat, že splatnost faktur se nezkracuje. Naopak, odběratelé využívají své tržní pozice a zatímco na začátku roku 2021 (tedy při nástupu lockdownu a podobných opatření) byla průměrná doba splatnosti faktur kolem 52 dnů, tak se postupně prodlužovala až na dnešních 55,3 dne. Z trendu není patrná žádná změna dynamiky a ani portfolio dopravců se zásadně nemění; výhled do budoucích měsíců tedy naznačuje pokračování tlaku odběratelů na dobu splatnosti faktur v logistice a dopravě obecně.

Současně je ale pozitivní pohled na statistiku platební morálky plátců. Zatímco v průběhu druhého čtvrtletí roku 2021 docházelo ke zpožďování plateb až na průměrných deset dnů po splatnosti, zdá se, že tento trend byl krátkodobý a s postupující dobou se chování odběratelů změnilo k lepšímu. Snižování doby úhrady po splatnosti musíme ale vnímat v kontextu aktuálního měsíce (konec května 2022), a tedy faktu, že jsou aktuálně hrazeny faktury vystavené na začátku dubna 2022. I tak je zde ale patrný výrazný posun k lepšímu.

Cena za dopravu se snižuje, nebo že by ne?
Jak jsme již zmiňovali, monitorujeme aktuálně množinu asi 9500 faktur a v převážné většině se jedná o logistiku. Z tohoto pohledu je zajímavé se podívat na to, jak vypadá běžná faktura za dopravu z pohledu její hodnoty. V kontextu trendu je určitě důležité poznamenat, že objem zpracovávaných faktur trvale roste, tedy analyzovaná statistická množina dostává dostatečnou „potravu“.

V prvé řadě objem zpracovaných faktur nám ukazuje, že vzorek dat má zvyšující se statistickou přesnost. Prostě je těch faktur dost na to, aby z údajů vyplýval

smysluplný výsledek. A s trendem růstu. Průměrná hodnota jedné faktury nám ukazuje opačný trend – hodnota faktury se snižuje. To samozřejmě neznamená, že dopravci jezdí stále za méně a méně, ale že se zvyšuje statistický podíl malých faktur proti těm větším. Mohli bychom samozřejmě jít v rozboru dat do větší hloubky a analyzovat trend například na TOP 20 dopravců. Anebo zkoumat vzájemný vztah mezi částkou na faktuře a dobou splatnosti, případně dobou úhrady, tedy i po splatnosti. Prostě těch pohledů na ta čísla může být spousta.

Zůstaňme tedy u konstatování, že v průběhu let 2021–2022 prozatím došlo ke snížení průměrné hodnoty faktury za dopravu z částky 36 800 Kč (1Q 21) na částku 24 685 Kč, tedy o více jak 30 %. No, vzhledem k tomu, že počet zpracovaných faktur za totožné období vzrostl o přibližně 65 %, tak to zase tak pesimistické číslo není. Lze nicméně zcela jistě konstatovat, že k nárůstu ceny za přepravu v průběhu let 2021 až 2022 nedochází. Pro zákazníky je to asi dobrá zpráva. Pro dopravce už méně, spíše negativní. Jak jsme zmiňovali v úvodu, extrémní nárůst ceny pohonných hmot by předpokládal dramatický nárůst fakturovaných cen již v měsíci dubnu a zcela jistě v květnu. Zatím se to tedy neděje. Dovolím si osobní spekulaci, částečně díky delší dobu nasmlouvaným závazkům a částečně z obavy o převzetí klienta konkurencí. Uvidíme, jak tento příběh bude vypadat třeba na konci roku 2022.

Služba www.proplat.to poskytuje provozní financování malým a středně velkým firmám formou faktoringu = převzetí pohledávky za dodavatele a okamžitá úhrada takové pohledávky dodavateli

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz