Telematika zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady  |  Truck manažer  |  Aktuality  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuality » Truck manažer » Telematika zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady

Telematika zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady

 
telematika

čtvrtek, 3. června 2021

Výraz telematika vznikl kombinací slov telekomunikace a informatika. Představuje obor zabývající se kombinací přenosu a zpracování dat se zobrazovacími a jinými sdělovacími systémy a prostředky. S rozvojem telematiky stoupá samozřejmě i počet výrobců a dodavatelů telematických systémů. Jen jejich stručná charakteristika by zaplnila celý prostor věnovaný telematice v tomto vydání.

 

V následujících odstavcích a řádcích se tedy zaměříme na finální výrobek, automobil, s nímž je obvykle telematický systém zákazníkovi dodán jako součást výbavy. Stejně jako v případě alternativních pohonů nás bude zajímat, jaké systémy mají řidiči, resp. autodopravci k dispozici.

Společné znaky
Frekventovaným pojmem v silniční dopravě je dopravní telematika, která se zabývá např. navigačními systémy řízení dopravy, systémy poskytujícími aktuální informace uživatelům dopravy, tedy i dopravcům. Dopravní telematika neboli inteligentní dopravní systémy (Intelligent Transport Systems) integrují informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.). Cílem je tedy nejen zvýšení přepravních výkonů a efektivity dopravy, ale i bezpečnější přeprava.

Z různých průzkumů vyplývá, že čeští autodopravci patří v Evropě ve využívání telematických systémů k nejaktivnějším. Důvodem jejich přístupu k telematice je zřejmě nejen snaha získat přehled o tom, kde se vlastní vozidla pohybují, ale i uvědomění toho, že telematické systémy jsou dalším přínosem k zefektivnění vlastní práce. Jistou roli v dobrém vztahu k telematice může hrát i snaha přiučit se něčemu novému.

Společnou charakteristikou telematických systémů aplikovaných u drtivé většiny nákladních vozidel je tedy zlepšení provozuschopnosti a produktivity vozového parku při současném snižování celkových nákladů na vlastnictví.

Pestrá nabídka systémů
Drtivá většina telematiky pochází od renomovaných společností, k nimž patří zejména EasyTrip Services, GX Solutions, Timocom či Eurowag.  Telematické systémy přispívají nejen k vyšší bezpečnosti a komfortu řidiče, ale usnadňují i obsluhu a manipulaci s technikou, která je součástí jak motorových vozidel včetně nástaveb (ať již pocházejících z prvovýroby či dodatečně montovaných specializovanými nástavbářskými firmami), tak i přívěsů a návěsů. Mnohdy jde o velmi náročná zařízení napojená na elektrické, hydraulické či pneumatické soustavy tažného vozidla. Aplikované telekomunikační systémy přispívají v těchto případech ke snazší, spolehlivější obsluze a manipulaci s technikou.

Celý článek si přečtěte v Truck & business č. 2/2021, který vychází také jako příloha týdeníku Ekonom 24. června.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz