Technická zdatnost řidičů z povolání  |  Expert Talk  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Expert Talk » Technická zdatnost řidičů z povolání

Technická zdatnost řidičů z povolání

 

úterý, 29. března 2016

Technická zdatnost řidičů z povolání

Technická zdatnost řidičů z povolání

Odpovídá:

Dr. Ing. Jiřího Došek
vedoucího Akademie dopravního vzdělávání Dekra CZ a.s.

 
1

Jaké je hlavní poslání akademie organizované společností Dekra?

Jak z názvu plyne, je hlavním posláním Akademie vzdělávat odbornou i laickou veřejnost v oblasti silniční, železniční, říční a námořní dopravy. Akademie dopravního vzdělávání vznikla v roce 1987 při tehdejším Ústavu silniční a městské dopravy, který se postupem doby stal součástí společnosti Dekra a změnil název na nynější Dekra CZ a.s. Její činnost byla zpočátku zaměřena především na vzdělávání řidičů přepravujících nebezpečné věci v souladu s mezinárodní dohodou ADR. Postupně jsme nabídku rozšiřovali o další druhy školení týkající se přepravy nebezpečných věcí po řekách, na železnici i na moři. Od roku 2000 jsme se pak zaměřili na poskytnutí komplexních vzdělávacích programů pro řidiče silničních vozidel. V současné době tak provozujeme tři autoškoly, v rámci celé ČR máme akreditováno cca 50 učeben pro profesní školení řidičů, provádíme školení řidičů za účelem odpočtu bodů, školení bezpečné jízdy v Centrech bezpečné jízdy na polygonech ve Vysokém Mýtě, v Mostě a v Jihlavě a mnoho dalších speciálních kurzů zlepšujících znalosti a dovednosti řidičů.

 
 
2

Má akademie návaznost na mateřskou společnost Dekra v Německu?

Ano má. Akademie dopravního vzdělávání je organizační složkou společnosti Dekra CZ a.s. jejímž stoprocentním vlastníkem je Dekra SE v Německu. Velkým pozitivem této návaznosti je výměna informací a zkušeností s německými kolegy. V loňském roce nám tato výměna informací pomohla udělat velký kvalitativní skok v oblasti certifikace zajištění a uložení nákladu na vozidlech, což je celoevropsky velmi diskutované téma poslední doby.

 
 
3

Současně působíte jako předseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů. Jak tato centra fungují?

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů pracuje při Autoklubu České republiky a sdružuje téměř všechna Centra bezpečné jízdy a poskytovatele výcviku řidičů. V současnosti má asociace sedm členů. Jednotlivá centra pracují samostatně a nezávisle na ostatních. Jejich činnost spočívá především v pořádání kurzů bezpečné jízdy, ať už pro jednotlivce, nebo firemní zákazníky, pořádání kurzů za účelem odpočtu bodů a v pořádání dalších akcí spojených s motorismem a s bezpečností silničního provozu.

 
 
4

Jaké novinky jste nachystali v rámci vzdělávání v období 2015/16?

V loňském roce jsme uvedli do provozu mobilní simulátor kamionu, kterému jste věnovali jeden z článků vašeho časopisu. V letošním roce se zaměřujeme na vývoj dalších virtuálních situací a další rozvoj vzdělávacích programů s využitím tohoto simulátoru. Od 1. 1. 2016 realizujeme vzdělávací pořad pro dospívající mládež ve věku 14 až 19 let s názvem „Nehodou to začíná“. Během dvou let budeme postupně pořádat 160 pořadů v 80 městech. Pořad je financován z prostředků Fondu zábrany škod a učí mladé řidiče prostřednictvím odborníků, jak se vyhnout krizovým situacím, jak ovlivňují alkohol a drogy reakční dobu řidiče apod. Na reálných záběrech i crash-testových ukázkách je vysvětleno, jaké jsou příčiny nejčastějších dopravních nehod a jak lze nehodám předcházet.

 
 


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz