O Asociaci dopravních psychologů  |  Expert Talk  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Expert Talk » O Asociaci dopravních psychologů

O Asociaci dopravních psychologů

 

středa, 23. dubna 2014

O Asociaci dopravních psychologů

O Asociaci dopravních psychologů

Odpovídá:

PhDr. Vlasta Rehnová
tajemnici Asociace dopravních psychologů ČR

 
1

Kdy byla ustavena asociace dopravních psychologů?

Asociace dopravních psychologů byla ustavena v roce 1990 a registrována ministerstvem vnitra jako občanské sdružení pod č. jednacím VSP/1-2217/90-R. Zpočátku fungovala jako federativní sdružení českých a slovenských dopravních psychologů, po rozdělení federace vznikly dva samostatné nástupnické subjekty - Asociace dopravních psychologů ČR a Asociácia dopravných psychológov SR. Naše vzájemné kontakty však nebyly přerušeny, vzájemně vysíláme delegáty na pořádané akce, konzultujeme legislativu apod.

 
 
2

Jaké je její hlavní poslání asociace?

Asociace dopravních psychologů ČR (dále jen ADP ČR) sdružuje kvalifikované dopravní psychology, kteří se profesionálně zabývají psychologií dopravy a veškerými fenomény, které z psychologického hlediska k dopravě náleží. Jedním z konkrétních úkolů dopravní psychologie a ADP ČR je vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k výkonu činnosti řízení motorových vozidel, a to jak řidičů z povolání, tak amatérů. Dále pracovníků ve vybraných profesích železniční i městské dopravy a učitelů autoškol.

 
 
3

Jak je zajištěna profesionalita členů ADP?

Členové ADP jsou přibíráni jako experti k řešení širokého spektra problémů bezpečnosti dopravy z hlediska lidského činitele. ADP ČR musí tedy garantovat profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb, a to tím, že se stará o profesní rozvoj svých členů a vzdělává další generace dopravních psychologů. Umožňuje výměnu zkušeností na platformě pravidelných setkání členské základny. Stará se o přenos aktuálních informací z oblasti legislativy a dopravní problematiky k členské základně, např. formou tematických seminářů a konferencí. Členové využívají interních supervizních posouzení, konzultací či širší odborné diskuse k danému problému.

 
 
4

Je ADP součástí obdobného mezinárodního seskupení?

ADP ČR měla od počátku zastoupení v evropské organizaci dopravních psychologů EUROPSY-T, založené v roce 1992 v Paříži na bázi individuálního členství. V současné době má zastoupení ve stálé komisi pro dopravní psychologii – Standing Committee Traffic Psychology - Evropské federace psychologických asociací (EFPA), jejímiž stěžejními tématy jsou např. mobilita a bezpečnost, vyšetřování a rehabilitace řidičů, certifikace dopravních psychologů, propojení mezi dopravní a klinickou psychologií nebo sjednocování bodového systému hodnocení řidičské praxe do legislativních norem Evropské unie (delegátem za ČR je PhDr. Pavla Rymešová, PhD.). ADP ČR se aktivně podílí na projektu evropského certifikátu psychologa – EuroPsy, osm našich členů již tento certifikát získalo a působí jako mentoři. Naši členové se podílejí i na řešení řady tuzemských i evropských výzkumných projektů, v rámci nichž navázali pracovní i osobní kontakty s kolegy nejen z oboru dopravní psychologie, ale i styčných oblastí – medicíny, inženýrství. Absolvovali kratší i delší pobyty na zahraničních pracovištích, kde získali mnoho užitečných zkušeností a poznatků. Podrobnější informace a seznam členů ADP ČR naleznete na www.dopravnipsychologovecr.cz

 
 


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz