Logistika na akademické půdě  |  Expert Talk  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Expert Talk » Logistika na akademické půdě

Logistika na akademické půdě

 

pondělí, 27. května 2019

 

Odpovídá:

doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
vedoucí katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

 
1

Katedra logistiky byla na VŠE v Praze založena v roce 1990 jako první katedra logistiky na tehdy ještě československých vysokých školách. Jak u vás dnes výuka logistiky probíhá?

Odborná výuka logistiky u nás dnes probíhá především v rámci tzv. vedlejší specializace (VS) „Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství“. Tuto VS si volí zájemci o tento obor. Podstata naší VS spočívá v její komplexnosti, ve vnitřní provázanosti studia a ve sladění obsahu specializace s požadavky praxe. Do naší VS se hlásí i studenti z ostatních fakult, což umožňuje formovat různé profily absolventů pro logistický trh, například IT logistika, mezinárodní obchod logistika, podniková ekonomika a logistika. Kromě studia určeného přímo zájemcům o logistiku objasňujeme problematiku logistiky i všem posluchačům na bakalářském a návazně i na inženýrském stupni studia v celofakultně povinných kurzech. Tak je zajištěno, že všichni absolventi naší fakulty jsou alespoň rámcově s problematikou logistiky seznámeni.

 
 
2

Zajišťuje vaše katedra i výuku v cizích jazycích, resp. pro zahraniční studenty?

Ano, zajišťujeme především výuku logistiky pro zahraniční studenty přijíždějící z předních evropských univerzit, které jsou držiteli akreditace Equis – stejně tak jako Fakulta podnikohospodářská – v rámci programu Erasmus.

 
 
3

Stále se mluví o nutnosti „sepětí teorie s praxí“, jak jste na tom v této oblasti u vás?

Logistika je obor spojující širokou řadu specializací, proto musí mít i její výuka vztah s praxí. Výuku proto zajišťujeme s odborníky z firemní praxe. Jde o přednášky a semináře i o akce organizované přímo ve firmách. Samostatnou kapitolou je náš aplikovaný smluvní výzkum. Naše diplomové práce jsou zpracovávány ve spolupráci s konkrétními firmami. Smluvním partnerům – PPL, HOPI, Geis, MSC, DB cargo, ABInBev, Procter & Gamble, UPC, DB Schenker, Gefco, Řízení letového provozu, Metrans – těm všem (zejména za naše studenty) děkujeme za podporu a spolupráci! Propojení výuky s praxí je ale i při tvorbě našich odborných publikací určených nejen studentům, ale využívaných i našimi kolegy z logisticky, dopravy, zasílatelství, výroby i obchodu.

 
 
4

Kromě tradičního ECBL – tj. seniorského certifikátu ELA (Evropské logistické asociace) – jsou mladí adepti „logistického řemesla“ motivováni zbrusu novou „pobídkou“ k získání co nejlepších studijních výsledků. O co se zde konkrétně jedná?

Loni naše katedra získala mezinárodní akreditaci ECBL. To znamená, že úspěšné absolvování naší již výše zmíněné VS nám umožňuje bez jakýchkoliv dalších náležitostí (kurzů či zkoušek) udělit mezinárodně uznávaný certifikát ELA v úrovni „kandidát“, osvědčující kvalitu odborného vzdělání. Fyzicky je tento certifikát vydáván ELA v Bruselu (signován je jejím prezidentem a následně spolusignován i naší paní rektorkou). Předpokládáme, že asi třetina našich absolventů by tuto certifikaci mohla získat.

 
 


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz