Jak zvýšit bezpečnost na českých dálnicích  |  Expert Talk  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Expert Talk » Jak zvýšit bezpečnost na českých dálnicích

Jak zvýšit bezpečnost na českých dálnicích

 

úterý, 13. prosince 2016

Jak zvýšit bezpečnost na českých dálnicích

Jak zvýšit bezpečnost na českých dálnicích

Odpovídá:

doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

 
1

Můžete porovnat české dálnice se zahraničími?

Prvním pohledem na položenou otázku vidíme rozdíl ve stavu a budování dálničních sítí v zahraničí a u nás. Vidíme rozvoj dálničních sítí a jejich zatížení dopravou např. v Německu, v Nizozemí, ale i v Rakousku a v dalších státech Evropy. Česká republika je především státem s vysokou intenzitou dopravy, jsme země s výrazným tranzitním provozem a s dálniční sítí kde je v postupné rekonstrukci nejstarší dálnice D 1 spolu s nedostavěnými úseky dalších dálnic na kterých se částečně pracuje a výrazně se na nich omezuje provoz. S tím souvisí i výrazně snížená plynulost provozu a zvýšený tlak na pozornost a soustředění řidičů na změny, které mají značný vliv na jeho bezpečnost. Výrazným problémem je také výstavba jednotlivých úseků nových dálnic, které jsou ohrožovány i dalšími možnými sesuvy nestabilní půdy. Ty jsou příčinou často nevhodných projektů dálničních tras z dřívějšího období. V zahraničních dálničních stavbách se tyto problémy zpravidla nevyskytují a zejména nejsou ohrožovány nekvalitními dodavatelskými výsledky, týkající se zejména úrovní jízdních povrchů.

 
 
2

Co je u nás nejčastější příčinou vážných dopravních nehod na dálnicích?

Zde je nutno vnímat několik rovin příčin dálničních nehod. Jde především o překračování nejvyšší dovolené rychlosti, a to jak u osobních vozidel, tak i u nákladní dopravy. Tyto přestupky se přímo váží na povětrnostní podmínky v daných úsecích, na bezpečný pohyb obou těchto druhů vozidel, dále na uložení a upevnění nákladů a jejich přetěžování a na výraznou změnu jízdních vlastností u nákladních („dodávkových“) vozidel do 3,5 t. V dalších příčinách lze uvést u řidičů překračování časové délky řízení vozidel, nedodržování bezpečného odstupu mezi vozidly i vliv alkoholu a zakázaných návykových látek. Nutno však připomenout i srozumitelnost dopravního značení, a to jak vodorovného i svislého a vliv (jak již bylo uvedeno) i zpomalování a výrazného omezování plynulosti provozu při pracovních úpravách (kde dopravní nehodovost narůstá). Platí zde však i vliv tranzitního provozu, tedy řidičů a vozidel ostatních tranzitujích zemí (tedy neznalost vnitrostátního dálničního prostředí).

 
 
3

Co by se mělo u nás v prvé řadě změnit?

V našem dálničním provozu je myslím nejdůležitější urychlené zajištění dostatku parkovacích míst na našich dálnicích pro bezpečné odstavení nákladních vozidel pro zajištění plnění zákonné doby pro přestávky v řízení vozidla. Tento nedostatek je pro naše dálnice typický a je jednou z příčin, vedoucí k neplnění dohody AETR řidiči vozidel, a tím i k páchání těchto dopravních přestupků. Taktéž jsou nezbytné prostory umožňující policii provádět silniční kontroly technické způsobilosti vozidel v bezpečném prostředí.

 
 


 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz