Integrace Volvo a Renault Trucks  |  Expert Talk  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Expert Talk » Integrace Volvo a Renault Trucks

Integrace Volvo a Renault Trucks

 

pátek, 30. května 2014

Integrace Volvo a Renault Trucks

Integrace Volvo a Renault Trucks

Odpovídá:

Pavel Kosík
manažer poprodejních služeb Volvo + Renault Trucks

 
1

Skupina Volvo zahájila na sklonku roku 2012 revizi své prodejní a servisní sítě. Jaký byl cíl této aktivity?

Tato aktivita má delší kořeny, které sahají až několik let zpět do minulosti, kdy se v roce 2001 Renault Trucks stal součástí skupiny Volvo AB. Obě značky působily paralelně vedle sebe až do okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o jejich těsnějším spojení, což bylo právě na konci roku 2012. Od tohoto okamžiku začala vzájemná integrace obou značek v podstatě v celosvětovém měřítku. Cílem bylo rozšíření produktového portfolia o řady, které Volvo nemělo ve své nabídce, a zároveň maximální zefektivnění práce servisní sítě, která prošla, od roku 2010, výraznou změnou od sítě složené z privátních dealerů ke strategii 100% vlastnění svých servisů.

 
 
2

Revize proběhla individuálně v každé zemi. Podle jakého klíče došlo ke slučování, resp. k ponechání původního stavu?

Klíčem k rozhodování byl podíl jednotlivé značky v daném okamžiku na konkrétním trhu. Totiž v zemích, kde měl většinový podíl Renault Trucks, byl lídrem integrace zvolen právě on. Přirozeně to bylo i opačně – v zemích, kde bylo na vedoucích pozicích Volvo, získalo zde i pozici hlavního hráče v rámci již zmíněné integrace. V ČR tato vedoucí úloha připadla značce Volvo.

 
 
3

Jak jsou organizovány poprodejní služby v ČR a komu podléhají jednotlivá střediska?

V současné době jsou všechna servisní střediska Volvo v ČR zcela ve správě společnosti Volvo Group Czech Republic. Co se týká servisních středisek Renault Trucks, je situace lehce odlišná. Kromě středisek již vlastněných Volvo Group, působí v ČR v současné době ještě několik privátních dealerů, kteří mají platnou autorizační smlouvu do konce roku 2014. Od 1. 1. 2015 pak budou tyto servisy mít status nezávislých operátorů, tzn., že pozbydou možnosti vykonávat na vozidlech opravy, které náleží jen koncesovaným servisům. Servisní síť tedy v ČR tvoří k 1. 5. 2014 celkem 15 autorizovaných servisů vlastněných společností Volvo Group, z čehož tři servisy slouží výhradně pro vozidla Volvo Trucks, další tři servisy, které výhradně servisují vozidla Renault Trucks, pak dalších devět servisů, které jsou dvouznačkové, tzn., že jsou v nich opravovány obě značky, a šest privátních dealerů Renault Trucks.

 
 
4

Může vést integrace servisní sítě po vzoru Volva v budoucnu k následování i u jiných značek?

Upřímně řečeno, nevím. Co ale vím zcela určitě, je fakt, že v současné době máme v tomto směru naprostou exkluzivitu. Jsme zatím jediná značka, která se v ČR vydala touto cestou. Cestou centrálního řízení všech svých truck center, kde zákazníkům zaručujeme stejnou kvalitu práce, stejné podmínky a kompletní rozsah služeb od nákupu vozidla, jeho financování, servisování, poradenství v oblasti profitability provozu až po školení řidičů na ekonomickou jízdu.

 
 


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz