CNG v dopravě  |  Expert Talk  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Expert Talk » CNG v dopravě

CNG v dopravě

 

pátek, 27. května 2016

CNG v dopravě

CNG v dopravě

Odpovídá:

Ing. Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu

 
1

Jak bude pokračovat podle vás další vývoj spotřeby CNG v domácí dopravě?

V porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy zaznamenáváme v ČR nejdynamičtější rozvoj využití tohoto alternativního paliva v dopravě. Další nárůst lze očekávat, a jen do roku 2020 budeme mít v provozu v ČR již více než 200 veřejných plniček CNG. Spotřeba CNG u nás každoročně narůstá, v loňském roce dosáhla 43,6 milionu m3 CNG. Průměrný meziroční nárůst spotřeby v uplynulých třech letech dosahoval více než 40%. Na trhu alternativních paliv, díky ekologickým, ekonomickým a také i bezpečnostním výhodám, nemá v současnosti CNG soupeře.

 
 
2

Jakých úlev požívají dnes majitelé vozidel na stlačený zemní plyn v ČR a s jakými úlevami mohou v nejbližší době počítat?

V současnosti jsou čistá vozidla, mezi něž patří i CNG, ze zákona zatížena nulovou silniční daní. CNG je dále zatíženo sníženou spotřební daní. Některá ministerstva (MMR, MD a MŽP) v současnosti připravují dotační programy na čerpání prostředků z evropských fondů na podporu čisté mobility a lze očekávat, že již v druhém pololetí letošního roku budou vypsány výzvy pro zájemce o dotace. V případě CNG se jedná o programy na nákupu vozidel, výstavbu plnicích stanic a v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program) 2014 až 2020 o podporu nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

 
 
3

Jaké úkoly čekají na ČPS v letošním roce?

Kromě neodkladné administrativy v technické a legislativní sekci budeme pokračovat v několika vzdělávacích projektech a školeních pro naše členy a během roku nás čekají národní i mezinárodní konference se zaměřením na současnou problematiku a budoucí vývoj plynárenství, energetiky vč. využití zemního plynu v dopravě. V rámci publikační činnosti vydáváme časopis Plyn, odborný dvouměsíčník a provozujeme webové stránky www.cgoa.cz a www.cng4you.cz. ČPS zastupuje své členy v Hospodářské komoře ČR, Svazu průmyslu a obchodu apod., a rovněž i v mezinárodních organizacích, jakými jsou např. IGU (Mezinárodní plynárenská unie), Marcogaz, Eurogas, CEN, či NGVA Europe. V oblasti využití zemního plynu v dopravě jsme aktivně zapojeni do několika pracovních skupin, které připravují vhodné podmínky pro další rozvoj CNG a LNG v ČR po roce 2020 dle programových cílů vládou ČR schváleného Národního akčního plánu – čistá mobilita (NAP – ČM).

 
 
4

Jak ovlivní dodávky plynu z USA situaci na evropském trhu?

Přestože mezinárodní obchod s LNG dosáhl v uplynulém roce historického maxima (cca 325 mld. m3) a vzrostl oproti roku 2014 o 2,5 %, dodávky LNG z USA do Evropy zřejmě výrazněji nepromluví do podílů, které mají na plynárenském trhu EU tradiční externí dodavatelé zemního plynu (dodávaného potrubím), jako je Rusko, Norsko či Alžírsko. Pro plynárenské zákazníky je však jistě příjemné, že vysoká konkurence na plynárenském trhu přispívá k nízké komoditní ceně zemního plynu, neboť celosvětový nárůst nabídky LNG, i díky jeho produkci v USA, ovlivní nepřímo i evropský trh, přestože se domnívám, že dodávky amerického LNG budou (kvůli vyšší marži) směřovat spíše na východoasijský trh. Nelze opomenout ani to, že celosvětový růst produkce LNG přispívá mj. i k oproštění se od cenové provázanosti cen zemního plynu na ceny ropy.

 
 


 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz