Barometr - dopravci a logistici  |  Truck & business 4 / 2021  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2021 » Barometr - dopravci a logistici

Barometr - dopravci a logistici

 

pátek, 19. listopadu 2021

Změnily se nějak za poslední měsíce hlavní výzvy a problémy, kterým ve svém odvětví čelíte, např. co do pořadí závažnosti či hloubky jednotlivých problémů? Máte pocit, že se situace vyvíjí k lepšímu?

 

Libor Šádek
Managing Director
HÖDLMAYR Logistics Czech Republic a.s.
Jeneč

Naše společnost je specializovaným dodavatelem pro automobilový průmysl, a to pouze pro hotové automobily. Současná situace nás tedy zasahuje opravdu hluboce.

Pokud srovnáme loňský rok, kdy automobilky se značnou dávkou opatrnosti plánovaně odstavovaly nebo omezovaly výrobu na základě obecného vývoje ve společnosti, dá se říct, že to bylo pouhou rozcvičkou na dnešní stav. Dodavatelské řetězce automobilek jsou nyní natolik narušené, že samy automobilky nedokážou relevantně plánovat výrobu v horizontu delším než několik týdnů. Na druhou stranu poptávka po automobilech je enormní, a tím i tlak na rychlost a pružnost dodávek vysoký, což se ovšem vzhledem k množství volné kapacity na trhu nepromítá do cen přeprav. Konkrétně logistika v automotive je tedy stávajícím stavem zasažena násobně více než logistika v jiných odvětvích a lze říci, že prochází určitou krizí.

Firma Hödlmayr si za sedmdesát let své existence prošla již několika krizovými situacemi a z každé se nám podařilo vyjít silnější. Přes krátkodobě pesimistický výhled proto zůstáváme v optimistické náladě.

 

Tadeáš Barteczek

majitel
SPETRA CZ s.r.o.
Třanovice

Odpověď na otázku, jak se změnila situace v dopravě za poslední měsíce, je velmi složitá. Co se týče ekonomické situace, je největším problémem cena nafty a pak problém s dodávkami Ad Blue. Velkou otázkou začíná být nedostatek kvalitních zaměstnanců, kterých především v dopravě citelně ubývá. Jsou na ně kladeny vysoké nároky a zodpovědnost. Další překážkou jsou vysoké sankce za porušení drobných dopravních přestupků, které vyplývají z provozu. V okamžiku, kdy nebudou zaměstnanci, bude doprava pokulhávat, a to se projeví i v jiných odvětvích. Věříme, že v důsledku těchto faktorů by mohlo dojít k navýšení cen přepravného, a tím i ke zlepšení ekonomické situace v rámci dopravních firem. Vázne i obnova vozového parku, která je způsobená dlouhou dodací lhůtou nových vozů. Nedostatek náhradních dílů má vliv i na opravy stávajících vozidel, vznikají tak delší prostoje. Toto je hlavní příčina pozdních přistavování vozů k nakládkám a zpoždění dodávek nákladu. Další ztížení plynulé dopravy je zapříčiněno neustálými opravami našich cest.

 

Ivana Košianová
ředitelka pozemní přepravy CZ/SK/HU
Gefco Česká republika s.r.o.
Praha

Tento rok je, co se změn týká, specifický. V logistice se pohybuji od roku 2009, ale podobnou situaci nepamatuji. Začalo to polovodičovou krizí, která se dotýkala zprvu jen některých automobilek, později se ale rozšířila i mimo automotive sektor, jelikož se čipy používají též při výrobě elektroniky atp. K nedostatku čipů se přidružil problém s chybějícími surovinami na výrobu plastů a pneumatik, což negativně ovlivnilo výrobu a na to navazující dodací doby, ať už u osobních nebo i nákladních aut. 

Vzhledem k dlouhým dodacím dobám mají dopravci problém s obměnou a modernizací vozového parku, což je důležité při přepravách v rámci EU na delší vzdálenosti. To má zároveň za následek limitaci dopravců v růstu jejich flotil.

No a v neposlední řadě evidujeme velký problém s nedostatkem řidičů. Jde o dlouhodobý problém, který se naplno projevil v druhé polovině letošního roku, kdy jsme vstoupili do hlavní sezóny, která je každoročně spojená s vyššími objemy přeprav. Nedostatek řidičů i volných přepravních kapacit je na trhu citelný i přes pokles objemů registrovaný v automobilovém průmyslu.

To vše jsou výzvy, kterým čelíme od začátku roku a ještě nějaký čas určitě čelit budeme. Pro každého je to nová situace, na kterou si musíme zvyknout, a děláme vše pro to, aby naši zákazníci byli spokojení i přes ne zcela ideální situaci na trhu. Pro nás v GEFCO je spokojenost zákazníka na prvním místě, proto vynakládáme maximální úsilí, abychom se se stávajícím stavem popasovali. Ale o tom je přece svět logistiky... každý den je jiný, přináší nová překvapení, a to je to, co mne osobně na tomto oboru baví a posouvá stále dopředu.

 

Vlastimil Bednář
ředitel
KAFKA TRANSPORT a.s.
Opařany

V posledních měsících se situace rozhodně nevyvíjí lepším směrem. Raketově rostou všechny náklady. Stačí se jen podívat na ceny na stojanech čerpacích stanic. Dopravní technika nejen že výrazně zdražila, ale prodloužily se i dodací termíny z obvyklých tří měsíců na devět až dvanáct měsíců, což nabouralo plánování v obnově vozového parku. Velice složité je to v současné době pro společnosti obsluhující automotive, jelikož často dochází k výpadkům výroby. V letošním roce jsme nemohli čekat na jednání se zákazníky o navýšení cen za služby na konec roku, jak tomu bylo zvykem v předchozích letech. Věřím, že se v budoucích měsících, nebo spíše roce, dvou, podaří narovnat zpřetrhané dodavatelské řetězce. Jako vůbec největší problém do budoucna vidím v prohlubujícím se nedostatku řidičů a všeobecně zaměstnanců na trhu práce. Dopravní a logistické služby se mohou začít stávat stejně nedostatkovým zbožím, jako je to nyní u nejrůznějších materiálů.

 

Josef Nový

CEO
CEE Logistics a.s.
Pardubice
Podle mého názoru se za poslední měsíce hlavní výzvy a problémy, kterým musíme v autodopravě čelit, nezměnily, anebo pokud změnily, pak spíše k horšímu.

Nedostatek řidičů pro mezinárodní kamionovou dopravu je celoevropský problém, jehož řešení vidíme ve velmi dlouhodobém horizontu. V současné době jsme schopni zajistit řidiče pro stávající vozidla, ale rozvoj firmy a navýšení kapacity vozidel je počtem řidičů limitován.

Nepravidelnost dopravního trhu, hlavně v rámci automobilového průmyslu, se zhoršuje a prognózy na jeho zlepšení jsou odhadovány střednědobě v průběhu roku 2022. Na druhou stranu dopravní trh vykazuje nedostatečnou kapacitu vozového parku, zajistit proto práci pro naše vozidla mimo segment automotive není velký problém.

Další problémy, jako prudce rostoucí inflace, nárůst cen ropy, energií, možný nedostatek AdBlue, chybějící náhradní díly, výpadky dodávek nové techniky, covidová pandemie, atd., to jsou problémy, které tu prostě jsou a je třeba je řešit. Je to součástí naší práce.

Vývoj k lepšímu by si jistě každý přál a vyhlíží jej. V krátké době jej však očekávat nelze. Na druhou stranu není třeba brečet, máme na čem pracovat a je jen na nás, jak to zvládneme.

 

Kateřina Rázlová

ředitelka automobilové divize

DHL Supply Chain

Praha
Situace se rozhodně k lepšímu nevyvíjí. V automobilovém průmyslu očekáváme vedle čipové krize další výpadky v dodávkách surovin a komponentů, což bude mít velký dopad na výrobu, a tím pádem i na přepravu. To vše ovlivní dodací lhůty, které se neustále prodlužují. Lze očekávat další růst cen, a to nejen v oblasti transportu. Rychlost a nepředvídatelnost v ekonomice se chvílemi zdá neřiditelná. Je třeba se rychle přizpůsobovat situaci a neustále hledat nová řešení.

Poptávka po transportních službách ale roste, zejména v sektoru e-commerce a kombinované dopravy. V tomto okamžiku naráží silniční nákladní doprava na dlouhodobý nedostatek profesionálních řidičů. V případě Spojeného království jsme viděli, do jakých rozměrů může tento problém eskalovat, a uvědomili si ho i zákazníci. Aktuálně nás však nejvíce tíží růst cen vstupních surovin a produktů, na který zákazníci nereagují dostatečně rychle. Navíc se objevují situace, jako je náhlý nedostatek AdBlue, se kterými se nikdy ani nepočítalo.

Řeší se také ochrana životního prostředí a s tím související snižování emisí. V tomto směru je naše společnost hodně aktivní. Uvedli jsme v Česku do provozu první elektrické nákladní auto, začali jsme využívat CNG vozy, nainstalovali jsme solární panely na distribuční auta, vylepšili aerodynamiku a máme také jednu z největších flotil LNG tahačů. Z DHL neodchází žádná nabídka, která by neobsahovala zelená transportní řešení.

 

 

MVDr. Martina Šmídlová

jednatelka
Šmídl Provozní Holding s.r.o.
Žamberk

Hlavní výzvou pro nás i nadále zůstává zajištění dostatku kvalitních a zkušených řidičů i dalších pracovníků. Dlouhodobě chceme růst a posilovat, ale právě nedostatek řidičů na českém pracovním trhu a složitá administrativa při získávání těch zahraničních pro nás zůstává největší překážkou.

K tomu se v letošním roce přidaly problémy s nedostatkem čipů v automotive, které již doléhají i na nás. Protože vždy kupujeme pouze nové kamiony, začínají nás prodlužující se dodací lhůty nových vozidel znepokojovat, a to zejména s ohledem na nejistou budoucnost, kdy známky zlepšení zatím nevidíme.

Pokud jde o klesající počet zakázek například v již zmíněné oblasti automotive, tak ten jsme díky diverzifikovanému portfoliu zákazníků v podstatě nezaznamenali. Čeká nás obchodně důležité období roku a věřím, že jsme na něj ve Šmídlu dobře připraveni a zůstáváme pozitivní, přestože se globální situace zatím příliš k lepšímu nevyvíjí.

 

Karel Klouda
předseda představenstva

ZDEMAR TRANSPORT a.s.
Chabařovice

Poslední období je opravdu zajímavé a plné výzev. Mezi největší výzvy patří výrazné zvýšení téměř všech vstupních nákladů a jejich alespoň částečné přenesení na naše obchodní partnery.

Nechci čtenáře zatěžovat tím, co vidí v médiích nebo na totemech čerpacích stanic sami, ale co třeba netuší je, že nedostatkovým zbožím se stávají také nákladní pneumatiky a jejich cena vyskočila během krátkého období o 30 %. To v souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím a masivním přezouváním pneumatik znamená pro naše technické oddělení také pěknou výzvu.

Nemilé překvapení dopravce zažije, když si půjde objednat novou nákladní techniku a zjistí, že termín dodání, který se pohyboval mezi 3–4 měsíci, je nyní bez problému rok a více od objednání.

Velké prostoje nám způsobují i nedostatečné skladové zásoby náhradních dílů v autorizovaných servisech nákladních vozidel. Není výjimkou, že relativně malý díl je nutné přepravit přes půl Evropy na počkání.

Nerad bych, aby můj příspěvek vyzněl negativně, proto jej zakončím tím, co vnímám pozitivně. Ve Velké Británii nedostatek řidičů upozornil na obrovskou důležitost silniční nákladní dopravy. S nedostatkem nákladních vagónů a po kolejích, které mají po Evropě omezenou kapacitu, prostě benzín na čerpačku nepřivezete, a totéž platí i v jiných oblastech zásobování.

Každá podobná krize pomáhá v očích široké veřejnosti zlepšit pohled na kamiony a pochopit ten velký kus práce, který se musí každý den vykonat pro to, aby v regálech obchodů nebyly místo potravin jen imitace. A když se nad tím zamyslím, tak pozitivní je i to, že netrpíme nedostatkem řidičů, a dokonce se nám hlásí i uchazeči, kteří vyhodnotili ježdění pro německé zaměstnavatele jako méně výhodné.

 

Zdeněk Kratochvíl

generální ředitel
ICOM transport a.s.

 

České ekonomice hrozí kolaps z důvodu nedostatku řidičů. Na trhu v ČR chybí 20 000 řidičů. Až 20 % stávajících řidičů je již v důchodovém věku a navíc 33 % je již v předdůchodovém věku. Nedostatek řidičů již dnes limituje průmysl a celkovou ekonomiku ČR.

Během výrobního procesu se každý výrobek několikrát dostane na „korbu“ nákladního vozu. Také lidé musí být dopraveni do práce, k lékaři, děti do škol. I bez fungující osobní dopravy vzniknou značné problémy.

Pokud nedojde k razantní nápravě během krátké doby, s jistotou nastane obdobná situace jako v Anglii, avšak trvalejšího rázu. V Anglii nedostatek PHM a zboží způsobil právě nedostatek řidičů. Přestože vývoj směřuje k autonomním vozidlům, technologie neumožňují „robotizovat“ pozici řidiče. I v autonomním vozidle má zodpovědnost řidič. Mzda řidiče je v současné době cca 40 000 Kč.

Stát se bohužel tímto problémem nezabývá, a naopak komplikuje i zaměstnanost cizinců v této profesi. Například při získávání řidičů z Ukrajiny se setkáváme s neúměrným prodlužováním vydávání vstupního víza do ČR, většinou až tři měsíce. To je i důvod, proč jsme se v minulosti setkávali s úplatky, které byly úředníky požadovány.

Dělník „cizinec“ (mimo EU) může do fabriky nebo stavebnictví po získání pracovního povolení nastoupit do své profese okamžitě. Řidič „cizinec“ např. z Ukrajiny musí obhájit ŘP a složit zkoušku profesní způsobilosti, tedy v ČR 3 až 7 měsíců nemůže vykonávat povolání. V Polsku to řidič z Ukrajiny zvládne asi za 10 dní.

Pro představu, o jakých byrokratických překážkách hovořím. Řidič z Ukrajiny s ŘP vydaným do roku 2008 v autoškole v ČR absolvuje 35 h. U stejného řidičského průkazu, ale vydaného po roce 2008, už musí řidič strávit v autoškole 140 h. Podobných byrokratických překážek (nesmyslů) je více.

Zvyšování ceny nafty, dálničních poplatků, zdlouhavé opravy dálnic a silnic apod. je také mnohdy velký problém, ale problém řešitelný. Nedostatek řidičů však ohrožuje kompletně ekonomiku ČR a hrozí opravdový kolaps.

Je pravdou, že řidiči a dopravní technika tráví dlouhé hodiny v zácpách způsobených nepropustností silnic. I za tento čas však dopravci musí platit leasing, mzdy apod. Naše společnost například v loňském roce zbytečně vynaložila 11 mil. Kč za mzdové náklady řidičů čekajících v kolonách na D1 a fixní náklady vozidel, které měly nižší produktivitu práce.

K situaci nepřispívá například ani nedostatek odpočívadel pro řidiče kamionů. To vše nejenom působí dopravcům problémy, ale v konečném důsledku znepříjemňuje práci řidičům a zvyšuje jejich nedostatek.

Situace s nedostatkem řidičů je vážný problém. Kolaps v Anglii by pro ČR měl být dostatečným varováním pro to, jak vážné problémy neřešení nedostatku profesionálních řidičů kamionové i autobusové dopravy zcela určitě přinese. 

 

Lubomír Hais
jednatel
HRBÁČEK, s.r.o.
Klenčí pod Čerchovem

 

 

Petr Otáhal

místopředseda představenstva
L7 GROUP a.s.
Měšice

V posledních měsících, a obzvláště týdnech čelíme nepředvídatelným výkyvům jak na straně poptávky, tak na straně vstupů.

Vzhledem k tomu, že jsme logistická skupina zabývající se zejména přepravou osobních vozidel, dopadá na nás nejistá situace v automobilovém průmyslu. Problémy s dodávkou čipů do elektronických systémů vozidel, stejně tak jako dalších komponent, jsou všeobecně známy. Více než tato samotná skutečnost nám však komplikuje střednědobé plánování nejistota panující v odvětví, kdy ani samotní výrobci a distributoři netuší, jaké objemy a v jakém časovém horizontu očekávat. Stabilizaci očekáváme v prvním čtvrtletí příštího roku.

Na straně vstupů jsme dlouhodobě zvyklí pracovat v prostředí, kde se, mnohdy dramaticky, mění ceny pohonných hmot. V tuto chvíli však čelíme naprosto bezprecedentnímu nárůstu cen i dosud relativně stabilního zkapalněného zemního plynu (LNG). S tím souvisí i momentálně aktuální krize s dodávkami AdBlue. V tuto chvíli je velmi obtížné predikovat, zda se jedná o nějaký krátkodobý, resp. střednědobý výkyv, nebo zda se bavíme o novém standardu, na který bude muset celé dopravní odvětví reagovat odpovídajícím nárůstem cen.

 

Ing. Petr Michálek
jednatel
EWALS CARGO CARE spol. s r.o.
Praha

Nestabilita výroby zákazníků spojených s automobilovým průmyslem přetrvává a postupně se přenáší i do dalších oblastí. Do plánování dopravních kapacit vstupují kromě požadavků zákazníků další proměnné – neočekávané výpadky ve výrobě, prostoje na nakládkách a vykládkách, ztížené plánování servisů kvůli nedostatkům náhradních dílů, omezení kvůli opatřením spojenými s covidovou pandemií nebo nedostatek AdBlue (přísady pro naftové motory, bez níž nelze jezdit). Projevuje se i to, že dopravci si v minulých obdobích nevytvořili dostatečné rezervy na horší časy, kterými nyní procházíme. Proto jednáme se všemi našimi dodavateli o tom, jak toto období překlenout. Zároveň jsme v intenzivním kontaktu s našimi zákazníky, se kterými aktivně hledáme řešení pro jejich nelehkou situaci – měníme celovozové zásilky na částečné, nabízíme alternativní tranzitní časy nebo meziskladování. Každopádně je současná situace velkou výzvou pro celý (nejen) logistický průmysl.

V tomto okamžiku lze jen těžko předpovídat, kdy se může situace zlepšit, případně jaké nové nástrahy nám trh přinese.

 

 

Aleš Uher
ředitel nákladní dopravy
BORS Holding s.r.o.
Břeclav

Na začátku každého roku si říkám, že tento rok musí být lepší než ten předchozí. Plný elánu se pouštím do všech činností spojených s řízením dopravy a do řešení různých problémů tak, aby se výkony zvedly a výsledky zlepšily. Bohužel na základě nejen posledních týdnů či měsíců musím konstatovat, že problémů v autodopravě narůstá a čelit jakýmkoliv výzvám je v této oblasti čím dál složitější. Situace se nelepší a zatím ani nemám pocit, že by se vývoj ubíral k lepším zítřkům. Ačkoliv si nelze stěžovat na nedostatek práce, spíše naopak.

Jenomže pro zvýšení a zlepšení výkonů je potřeba dalších atributů, jichž se nedostává. Z konkrétních problémů, které se táhnou celým letošním rokem, přetrvává akutní nedostatek řidičů. A kdyby i byli, tak nemají pomalu v čem jezdit, jelikož dodávky nových souprav můžeme očekávat možná za rok od objednání. K neustálému růstu ceny PHM se před nedávnem přidalo zdražení AdBlue. A to ještě musel mít řidič štěstí, pokud zrovna AdBlue bylo na tankovací stanici k dispozici. Tak bychom ale mohli mluvit i o jiných komoditách či instrumentech potřebných v autodopravě, ať se jedná o magnézium, čipy, náhradní díly nebo něco jiného. Nevím, co bude na pořadu příště. A aktuálně tu máme samozřejmě nárůst cen energií, který se dotkne každého odvětví. Člověk jen přemýšlí, kde a kdy se to zastaví a zda bude mít pořád dostatek sil se s tím vším pořád dokola prát. Věřím, že to má smysl a že tu kupu dalších překážek dokážeme přeskočit. A to samozřejmě neplatí jen v autodopravě, ale v každé oblasti lidské činnosti.

 

 

David Kovařík

jednatel
KAREKA, spol. s r.o.
Ústí nad Labem

Základní problém stále přetrvává, a to najít dostatek kvalifikované pracovní síly – řidičů. Tím je rozvoj každé dopravní společnosti do značné míry limitován.

Velký problém je zvyšující se cena nafty. Většina dopravců má samozřejmě naftové doložky, popřípadě inflační, nebo kurzové doložky, kterými tyto výkyvy částečně pokrývají, ale určitý podíl přeprav pochází z „volného trhu“ od nesmluvních partnerů, a zde je vysoká cena nafty citelně znát a přepravy jsou nerentabilní.

Aby dopravce dostál svým závazkům, musí zajišťovat i tyto přepravy, aby se dostalo vozidlo do oblasti, kde je dopravce smluvně vázán. Nově vyvstal problém s dodacími lhůtami nové dopravní techniky, které se značně prodlužují. Aktuálně osm a více měsíců od podepsání smlouvy, dle druhu dopravní techniky. Současně s tím je spojen nedostatek náhradních dílů a omezené kapacity servisů pro opravy vozidel. V posledních týdnech jsme všichni nově vystaveni vysokým cenám AdBlue a částečně i lokálnímu nedostatku této kapaliny.

Ke zlepšení došlo v četnosti přepravních zakázek, hlavně pro dopravce orientující se na přepravu spotřebního paletovaného zboží. Zde dochází i k nedostatku přepravních kapacit dopravců, převážně pro exportní zakázky. Tato okolnost má pozitivní vliv na skutečnost, že si zákazníci uvědomují důležitost dopravy v celém obchodním procesu a vesměs kladně reagují na požadavky nových cenových ujednání za přepravní zakázky.

V automotive sektoru je stav bohužel opačný, zde dopravci bojují o každou zakázku a ceny za přepravy klesají.

 

Jakub Trnka
generální ředitel
Raben Logistics Czech s.r.o.
Nupaky

Tak jako všichni, i my zaznamenáváme návrat k tématu nedostačujících zdrojů. Naším odvětvím nyní rezonuje nedostatek pracovní síly, a to zejména řidičů. V souvislosti s tím je nutné uvažovat o změně v přístupu k zahraničním zdrojům. Bez možnosti legálního zaměstnávání cizinců si nedokážu představit krátkodobou až střednědobou budoucnost našeho oboru. V tomto ohledu dosluhující vláda odvedla velmi špatnou práci. Další nemalou výzvou je vysoká míra inflace, která nutně vede k tlaku na zvyšování cen, potažmo k sekundárnímu růstu inflace a pomalému – nebo realističtěji viděno spíše rychlému – roztočení inflační spirály. Jako hlavní příčinu vidím nezodpovědný přístup vlád k řešení ekonomických dopadů covidové krize obrovským vydáváním nekrytých peněz do oběhu. Myslím, že nás všechny čeká poměrně náročný rok, který bude vyžadovat spousty nepopulárních, nicméně nutných kroků, abychom alespoň přibrzdili rozjetý vlak nezodpovědnosti a plýtvání.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz