Certifikace absolventů odborného studia logistiky na FPH VŠE v Praze  |  Truck & business 2 / 2019  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2019 » Certifikace absolventů odborného studia logistiky na FPH VŠE v Praze

Certifikace absolventů odborného studia logistiky na FPH VŠE v Praze

 
ilustracni

pondělí, 27. května 2019

Autorem dnešního příspěvku je náš stálý dopisovatel, vedoucí katedry logistiky FPH VŠE v Praze. Tématem a přiloženými snímky se vrátíme na Den české logistiky 2019, který se letos konal 11. dubna v prostorách Vencovského auly na VŠE v Praze na Žižkově, pod záštitou rektorky VŠE v Praze, prof. Ing. Hany Machkové, CSc., a ve spolupráci s katedrou logistiky podnikohospodářské fakulty.

 

Zmíněná konference byla příležitostí k představení novinek jak v oblasti logistické praxe, tak i v samotném odborném vzdělávacím procesu na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze. Samozřejmě nás zajímalo především dění na katedře logistiky, která získala od Evropské logistické asociace (ELA) mezinárodní akreditaci. Na to, co předcházelo tomuto význačnému uznání katedry, a na význam certifikátu pro absolventy jsme se zeptali osoby nejpovolanější, vedoucího katedry logistiky FPH VŠE v Praze.

Význam certifikace

Úvodem několik slov o tom, proč jsme se na naší katedře rozhodli projít velmi náročným procesem mezinárodní akreditace Evropskou logistickou asociací (ELA).

Na naší katedře dlouhodobě chápeme, že dynamický růst všech součástí logistiky v jednotlivých podnicích způsobuje stále rostoucí poptávku po absolventech schopných a ochotných práce v této odbornosti. Je pravdou, že naši absolventi nacházejí široké uplatnění v logistických odděleních v průmyslových, obchodních, stavebních, dopravních, zasílatelských, bankovních a jiných podnicích, ale i v oblasti cestovního ruchu, v mezinárodních orgánech a organizacích, v orgánech státní a územní správy, v poradenství či v zemědělství, ve zdravotnictví apod. Absolventi naší tzv. vedlejší specializace (její název je „Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství“), kterou mohou studovat studenti všech fakult VŠE v Praze, se velmi dobře umisťují především ve výrobních či obchodních firmách, u dopravců, zasílatelů či logistických poskytovatelů 3PL, ale samosebou nejen tam.

Lze předpokládat, že je snad všeobecně známo, že zejména v poslední době se ale projevuje znatelný ústup od tzv. hard skills (tvrdých dovedností) – kam logistika bezesporu patří – k tzv. soft skills (měkkým dovednostem), které by však měly být jen doplňkem, např. osobní kvalifikace. V řadě případů jsou však dnes tyto měkké dovednosti chápány jako jakýsi všeobecný základ v podstatě čehokoli a pro cokoli. To se však nejen nám jeví jako poněkud méně smysluplné…

Investice váznou

Odjinud vzato, pravda je také, že řada společností požaduje téměř hotové absolventy. Mnohdy se u některých firem těžko hledá spolupráce a ochota investovat do lidského potenciálu, i když jde často o pobočky nadnárodních firem působících v ČR. Přitom se však u mateřských firem do lidského potenciálu již během studia investuje časově i finančně podstatně více než v ČR. Smysl tohoto počínání je patrně různý…

Katedra logistiky má však štěstí, že se obklopila smluvními firmami, kde je výše popsaná situace podstatně jiná. Rád bych zde především jmenoval firmy PPL, HOPI, Geis, MSC, DB cargo, ABInBev, Procter & Gamble, UPC, DB Schenker, Gefco nebo Řízení letového provozu či Metrans. Zde je situace podstatně jiná.

Dále lze zmínit, že části nadnárodních firem působící v ČR (výrobní, obchodní/FMCG) – kde je standardně „company language“ angličtina – nejsou (až na výjimky) schopny na vstupní pozice, stáže a intershipy, nabírat studenty jiné (a schopné) než ty, kteří mají češtinu či slovenštinu jako svůj původní jazyk. Podle našeho názoru jde o nepochopení měnící se dynamiky a podílu studenů studujících na českých vysokých školách. To je škoda a zjevně se zde jedná o zatím plně nevyužitou příležitost.

Podporovat smysluplné projekty

Ještě poznámka k často problémovému propojení studia s participací např. na odborných firemních praxích či na odborném smluvním výzkumu. Myslím si totiž, že zde by zásadně nemělo jít o jakousi „vědu pro vědu za účelem vědy“, což v nejrůznější podobě často bývá, ale měly by se podporovat jen projekty obsahující aplikaci výzkumu (dejme tomu tedy i té „vědy“), konzultací a eventuálně i poradenské činnosti u konkrétních firem nebo institucí, a to vždy podle jejich konkrétních potřeb. Toto nastavení však mnohdy chybí, či není příliš podporováno. Na mnohých vysokých školách tak jde o velmi aktuální problém. Naše katedra přitom již druhým rokem úspěšně spolupracuje s firmou Unipetrol RPA, se kterou jsme navázali právě spolupráci na bázi smluvního výzkumu, který probíhá k oboustranné spokojenosti. Loni jsme navíc také řešili tzv. mini TAČR v oblasti tzv. Smart cities, resp. zapojení tzv. KEB služeb do této problematiky. Zde spolupráce probíhala s PPL, ale i MD ČR a rovněž Svazem spedice a logistiky ČR.

Samosebou prioritou je pro nás stále výuka. Zejména studium naší vedlejší specializace, jež sdružuje opravdové zájemce o tento obor, kteří se této problematice v nějaké formě chtějí profesně věnovat.

I proto při naší katedře existuje i Klub mladých logistiků http://kml.vse.cz/, který sdružuje studenty zajímající se o problematiku logistiky.

Spolupráce s ČLA

Všechno výše uvedené, ale přirozeně nejen to, nás nakonec vedlo k tomu, že jsme ve spolupráci s Českou logistickou asociací začali pracovat na mezinárodní akreditaci obsahu a formy naší výuky, resp. právě výuky a celého odborného vzdělávacího procesu probíhajícího v rámci vedlejší specializace a souvisejících náležitostí v rámci vzdělávacích programů ELA (Evropské logistické asociace).

Naše snažení vyvrcholilo koncem loňského roku, kdy jsme získali mezinárodní akreditaci ECBLc – tj. mezinárodní akreditaci ELA pro úroveň „kandidát“. Tento stupeň odborného vzdělání v logistice kromě tradičního ECBL – tj. seniorského certifikátu ELA – mohou získat mladí adepti „logistického řemesla“, kteří studují na vysokých školách.

Mezinárodní akreditace naší katedry na úrovni ECBLc pro nás znamená, že úspěšní absolventi naší vedlejší specializace mohou bez jakýchkoliv dalších kurzů či zkoušek získat mezinárodně uznávaný certifikát na úrovni „kandidát“. Jedná se tedy o osvědčení kvality naší katedrou poskytovaného odborného logistického vzdělání.

Osobně věřím, že spolu se zájmem o vzdělání a následně i působení v logistickém řemesle bude přibývat také našich certifikovaných absolventů.

Slavnostní předání certifikátů

Na Dni české logistiky, který tentokrát proběhl na Vysoké škole ekonomické v Praze, tak mohli první naši úspěšní absolventi obdržet certifikát ECBLc. Tento mezinárodní certifikát podepsal prezident ELA a spolupodepsala jej i rektorka VŠE v Praze. O této události svědčí i doprovodná fotografie.

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz