Nová omezení, tentokrát z z Francie  |  Truck & business 2 / 2016  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2016 » Nová omezení, tentokrát z z Francie

Nová omezení, tentokrát z z Francie

 
ilustracni

pátek, 27. května 2016

V tomto vydání bychom se chtěli věnovat dalším byrokratickým opatřením, která zavádí od 1. července 2016 Francie. Evropská komise více než rok zkoumá, zda aplikace německého zákona o minimální mzdě pro mezinárodní dopravu je v souladu s unijním právem a přes všechny argumenty, které dokazují, že MiLoG je v rozporu s právem ostatních členských zemí EU a je prakticky nerealizovatelný dosud nerozhodla. Za této situace připravila Francie ještě daleko tvrdší zákon, který nabývá účinnosti 1. 7. 2016 tzv. Loi Macron.

 

Nepřijatelná sociální pravidla

V případě francouzského zákonného předpisu jde evidentně o další ochranářské opatření francouzského trhu před konkurencí z východních unijních států s levnější pracovní silou. Nejedná se však pouze o mzdu, ale i o další sociální pravidla, která se týkají pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, ochranu zdraví při práci a rovnost pohlaví. To vše má být zajištěno absurdně složitým byrokratickým procesem, který ukládá povinnost každému českému zaměstnavateli ustanovit ve Francii zástupce, který bude plnit úlohu úředníka pro kontrolu a vést veškerou korespondenci ve francouzském jazyce, včetně překladu kolektivní smlouvy.

Všichni dopravci jsou pobouřeni a hodlají využít všech prostředků ke zvrácení tohoto zákona.

Vedení Česmad Bohemia a jeho členové jsou v této věci velmi aktivní a nechtějí se s tímto opatřením smířit.

Oslovili příslušné ministry, premiéra, prezidenta, poslance a europoslance. Zástupci sdružení jednají ve strukturách EU a IRU za účelem vysvětlit nebezpečí a dopady tohoto zákona na české dopravce.

Je to konec volného trhu EU, jednoznačně diskriminační opatření, podkopání základního pilíře evropské integrace, kterým je volný pohyb služeb v rámci vnitřního trhu EU. Zároveň jde o velmi nebezpečný precedens.

Pro ilustraci dále uvádíme výtah ze zákona, kroky a opatření, které dosud provedl Česmad Bohemia.

Co vyžaduje Loi Macron

Podívejme se podrobněji na okolnosti související s uvedením nového zákona a připomeňme detailně, co vše od dopravce potažmo řidiče vyžaduje.

Dne 9. dubna letošního roku vyšel ve francouzském věstníku text nového zákona o uplatňování minimální mzdy a dalších sociálních pravidel na zaměstnance v dopravě. Zákon bude účinný od 1. července 2016, je známý pod názvem Loi Macron a je obdobou německého MiLoGu (zákona o minimální mzdě).

Nejsou k dispozici prováděcí detaily, francouzská strana zatím nevydala žádné oficiální informace nebo výklady k praktickému uplatňování nového zákona. Nicméně ze zveřejněného textu vyplývá:

Loi Macron se vztahuje na všechny přepravy v silniční dopravě zboží i osob s výjimkou tranzitu. Podle tohoto zákona řidič, vykonávající přepravu do nebo z Francie, včetně kabotáže, má nárok na francouzskou minimální mzdu 9,61 eur za hodinu. Kromě toho se na něj vztahují další sociální předpisy, které upravují pracovní dobu a dobu odpočinku, nárok na dovolenou, příplatky za práci přesčas, podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranná opatření mladistvých a žen a princip nediskriminace podle pohlaví. Za dodržování zákona je odpovědný i příjemce služby, zákazník.

Zákon vyžaduje vyplnění deklarace o vyslání zaměstnance. Deklarace musí být zpracovaná ve francouzštině, datovaná a podepsaná před prvním vysláním řidiče do Francie. Platná je maximálně šest měsíců.

Musí obsahovat:

obchodní jméno, elektronickou a poštovní adresu, telefonní číslo zaměstnavatele, právní formu společnosti, jméno a příjmení, datum a místo narození odpovědného zástupce dopravce a příslušnou správu sociálního zabezpečení, které zaměstnavatel platí sociální odvody

jméno a příjmení zaměstnance, datum a místo narození, adresu, národnost, datum podpisu pracovní smlouvy a příslušné pracovní právo

hrubou hodinovou mzdu, převedenou na euro a podrobnosti o cestovních náhradách a stravném pro vyslané zaměstnance

jméno a příjmení nebo název, elektronickou a poštovní adresu jmenovaného odpovědného zástupce ve Francii. Zástupce musí být jmenován na dobu minimálně ještě 18 měsíců po skončení práce zaměstnance ve Francii.

odkaz na registraci společnosti v elektronickém rejstříku podnikatelů v silniční dopravě ERRU.

Pokud jsou zaměstnanci k dispozici pobočce nebo jinému subjektu ve Francii, deklarace musí také obsahovat:

název nebo jméno subjektu, elektronickou a poštovní adresu, telefonní číslo a SIRETidentifikační číslo (registrace u francouzské obchodní komory), ke kterému byl zaměstnanec do Francie vyslaný, počátek vyslání a předpokládaný konec, způsob dopravy a případně i adresu dočasného pobytu ve Francii.

Uvedená deklarace o vyslání se vypracuje ve dvou originálech, jeden originál musí mít u sebe řidič v kabině vozidla a druhý musí být k dispozici u pověřeného odpovědného zástupce ve Francii (ještě dalších 18 měsíců po vyslání řidiče) nebo u společnosti, která řidiče ve Francii zaměstnává.

Na palubě vozidla musí být ještě kopie platné deklarace pro kontrolní účely a ve vozidle musí být dále pracovní smlouva řidiče, a pokud připadá do úvahy, tak i překlad příslušné kolektivní smlouvy do francouzštiny.

Sankce za neplnění zákona je do výše 2000 eur na jednoho vyslaného řidiče, maximálně do 4000 eur v případě opakování přestupku do roka od udělení sankce.  Celková sankce může být do 500 000 eur.

Názor sdružení Česmad Bohemia

Loi Macron, stejně jako MiLoG a další snahy o účelové výklady nařízení 561/2006 formou zakazování odpočinků ve vozidle nebo povinných návratů řidičů a vozidel „domů“ považujeme za jednoznačné pokusy o ochranu národních dopravních trhů těchto států a v zásadním rozporu se základními principy EU. Protekcionismus nesmí mít v jednotné EU místo. Rozdíly ve mzdách jsou přirozeným ekonomickým parametrem. Do pracovně-právních vztahů nemůže mít právo zasahovat kterýkoliv úřad jiného státu. Kontrolu dodržování „zaměstnaneckých“ zákonů musí provádět jen příslušné národní úřady.  Pojem „sociální dumping“ je účelově propagovaný a politikům vnucovaný výraz, kterým se mají protekcionistická opatření obhájit v očích veřejnosti. Řidiči, jako vysoce mobilní zaměstnanci, musí být z působnosti zákonů o minimální mzdě u vyslaných zaměstnanců vyjmuti.

Celý článek si přečtěte v Truck & business, 2/2016

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz