50 let Česmad Bohemia  |  Truck & business 1 / 2016  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2016 » 50 let Česmad Bohemia

50 let Česmad Bohemia

 
cesmad

úterý, 29. března 2016

ČESMAD BOHEMIA 50 let mezinárodní kamionové dopravy

 

Hrstka odborných novinářů přijala pozvání na tiskovou konferenci Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, která se konala v EA Hotelu Embassy Prague. Téma souviselo s únorovým kulatým výročím existence Sdružení.

Na tiskové konferenci připomněli uplynulých padesát let existence Sdružení Ing. Vladimír Starosta a generální tajemník Vojtěch Hromíř. Hovořilo se však nejen o historických proměnách, ale v  širších souvislostech i o perspektivách dalšího evropského vývoje. Ostatně, jak zaznělo z úst generálního tajemníka, silniční doprava je barometrem ekonomiky, a jak se ukazuje nejen ekonomiky. V následujícím textu soustředíme pozornost zejména na uplynulých 50 let.

Založení Česmadu
Dne 21. února 1966 se konalo ustavující plenární shromáždění, na němž se 11 státních podniků ČSAD z celého Československa spolu s představiteli tehdejšího vedení státu dohodlo na vytvoření profesní organizace s názvem Sdružení československých mezinárodních automobilových dopravců - Česmad. Prvním předsedou Sdružení byl jmenován Josef Dykast a prvním tajemníkem Štěpán Zinner.

Již v průběhu roku 1968, tj. dva roky po vzniku Česmadu, bylo možno hodnotit Sdružení jako konsolidovaný hospodářský subjekt. Česmad se stává reprezentantem našich dopravců na mezinárodní úrovni v IRU se sídlem v Ženevě, s poradenským statutem OSN. Představitel Sdružení se brzy uplatnil jako respektovaný předseda jedné ze sekcí této mezinárodní unie dopravců. To nepochybně pomohlo k prestiži československé kamionové dopravy. Tomu pak odpovídala i poptávka zahraničních speditérů po české kamionové dopravě. Již za tyto dva roky získala československá mezinárodní kamionová doprava v Evropě prestiž jako konkurenceschopný partner, který stačí zajišťovat nejen potřeby zahraničního obchodu vlastního státu, ale je schopen nabízet úspěšně své služby zahraničním speditérům formou tzv. třetizemních přeprav. Naši přepravci tedy uskutečňovali i přepravy cizího zboží pro potřeby zahraničních subjektů. Česmad tak státu zajišťoval přísun cenných deviz.

Rozšiřování kompetencí
Do nově vzniklého Sdružení Česmad byly začleněny postupně agendy, jejichž vyřizování si vyžadovalo podnikání v zahraniční silniční dopravě a které před tím byly vykonávány přímo státními orgány, konkrétně Ministerstvem dopravy a Státní bankou československou. Jednalo se kupř. o vydávání zahraničních povolení tuzemským mezinárodním silničním dopravcům a o povolení k čerpání devizových prostředků. Dřívější systém založený na existenci devizového monopolu státu reprezentovaného Státní bankou československou znamenal obrovskou administrativní zátěž. Pro každou jednotlivou přepravu bylo nutno na základě žádanek z dopravních závodů ČSAD uplatňovat příděl devizových prostředků na diety řidičů a ve valutách placené poplatky v zahraničí, bylo třeba zajišťovat pro řidiče vydávání služebních pasů, výjezdních doložek a víz pro jednotlivé státy.

Počátkem 70. let byla pro Česmad k dispozici flotila okolo 3000 souprav nákladních vozidel. Hmotnost přepravovaného nákladu přesahovala tři miliony tun.

První vozidla z importu
Devizová výhodnost československé kamionové dopravy usnadnila ochotu státních plánovacích orgánů uvolnit potřebné finanční prostředky na postupné vybavování československé kamionové flotily vozidly na tehdejší evropské úrovni. Byly schváleny dovozy vozidel především ze Švédska, kde podle propočtů ekonomů Státní banky byla zřejmě nejpříznivější bilance ve vzájemných devizových platbách. V roce 1974 byla dovezena první zkušební kvóta 10 kusů vozidel Volvo, a následně pak každý rok v počtu 100 kusů byl obnovován park vozidel určených jen pro mezinárodní kamionovou dopravu ČSAD.

Rozdělení a vstup do EU
Na podzim roku 1992 dochází v reakci na připravené rozdělení Československa k založení samostatného Sdružení ČESMAD BOHEMIA, na Slovensku pak vzniká ČESMAD SLOVAKIA. Tato dvě nová národní sdružení od roku 1993 zastupují odděleně české a slovenské dopravce v domovských zemích a v mezinárodních institucích. V ČR jsou postupně v tehdejších krajských městech zřizována regionální pracoviště - Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice a Plzeň. Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA již neprovozují pouze mezinárodní kamionovou dopravu, ale i dopravu vnitrostátní a autobusovou.

Vstup do Evropské unie a otevření schengenského prostoru přináší českým automobilovým dopravcům zcela nové možnosti a pro Sdružení ČESMAD BOHEMIA také nové výzvy. Mění se významně způsob vyjednávání podmínek pro podnikání mezi dopravci z různých zemí, těžištěm jednání s evropskými zeměmi se stává Brusel. Roste tak význam členství Sdružení v IRU, která je pro EU silnějším partnerem než jednotlivé asociace. Vstupní povolení do mnoha zemí jsou odstraněna a dopravci se dostávají do tvrdě konkurenčního prostředí. Sdružení nabízí několik druhů dálničních a palivových karet a karet k bezhotovostní úhradě mýta. Zajišťuje dopravním firmám komplexní servis při podávání žádostí o navrácení DPH z provedených nákupů na území všech členských zemí EU. K základním pilířům portfolia služeb patří prodej vyčerpávajícího sortimentu zboží pro dopravce.

Současnost a vyhlídky
V roce 2015 se kvůli novému občanskému zákoníku stává ze sdružení zapsaný spolek a byl změněn název na Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s.

Počet jeho členů, kteří mají v držení cca 25 000 vozidel, je v současnosti více než 2 100.

Nejsilnějším tématem v roce 2016 je pro Sdružení jednoznačně obhajoba zájmů českých dopravců vůči protekcionistickým snahám bohatších zemí Evropské unie, které se snaží změnou pravidel omezovat volný pohyb služeb na společném trhu. Hledají pro to různé restrikce, jako je zavádění minimálních mezd pro řidiče, jež jsou násobně vyšší než mzdy v ČR, či zákaz výkonu týdenního odpočinku v kabině vozidla. Vůči druhé straně Evropy pak Sdružení usiluje o důslednou kontrolu ze strany našeho státu, zda neunijní dopravci plní sjednané podmínky.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA svou každodenní činností dokazuje, že spojení dopravců do silného sdružení je efektivní způsob jak podporovat rozvoj jejich podnikání a hájit zájmy celého oboru.

Ilustrační foto

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz