TRANS.eu je evropskou dopravní křižovatkou  |  Archiv 2006 - 2012  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Archiv 2006 - 2012 » TRANS.eu je evropskou dopravní křižovatkou

TRANS.eu je evropskou dopravní křižovatkou

 
image2599

pondělí, 19. listopadu 2012

Drive Green, tak se jmenovalo setkání dopravních médií se zástupci polské společnosti Logintrans, provozovatele systému TRANS.eu, známého především jako evropská burza volných nákladů. Nicméně jak se ukázalo na listopadovém setkání, organizovaném...

 

Drive Green, tak se jmenovalo setkání dopravních médií se zástupci polské společnosti Logintrans, provozovatele systému TRANS.eu, známého především jako evropská burza volných nákladů. Nicméně jak se ukázalo na listopadovém setkání, organizovaném v historickém městě Krakov, a jak vyplývá i z několika zajímavých iniciativ představených v letošním roce, TRANS.eu dokonale využívá své pozice jakéhosi „tržiště“ evropské silniční autodopravy a přidává nové a nové činnosti.

O některých jsme na stránkách tohoto časopisu již psali. Například kampaň Spolehlivý dopravce, založená na vzdělávání, ověřování dopravních firem a certifikaci těch spolehlivých. Cílem je snížení případů krádeží v dopravě cestou ověřování a posuzování firem podle hodnocení a komentářů jiných účastníků dopravního trhu, podle platební schopnosti, resp. finanční způsobilosti, délky působení na dopravním trhu, historie managementu apod. Dnes je na dopravních trzích Polska, Litvy, České republiky a Slovenska přes 1000 spolehlivých dopravců, kteří obdrželi certifikát Spolehlivého dopravce, které je když ne zárukou, tak alespoň dobrým vodítkem při výběru slušných obchodních partnerů.

Vytěžování kamionů je jednou z klíčových cest, jak omezit nepříznivé dopady dopravy na životní prostředí. TRAN.eu je přímo z podstaty činnosti předurčen k tomu, aby hrál prim v oblasti osvěty a vzdělávání. A této úlohy se razantně chopil. Pod názvem Drive Green uspořádal na největších kamionových parkovištích několika evropských zemí včetně Česka „piknik“, jehož cílem bylo seznámit řidiče 24tunových vozidel se zásadami ekologické jízdy. Už „vstupní“ test znalostí o zásadách ekologické jízdy naznačil, že ani rutinní praktici za volanty kamionů nejsou vždy plně obeznámeni s problematikou a často trpí škodlivými návyky a stereotypy. Ještě více se mohli účastníci pikniku dozvědět o úsporné jízdě za volantem simulátoru, který akci doprovázel.

Další rozvoj
Zkušenosti z obou letošních akcí shrnul ve své prezentaci Grzegorz Ha
ładus, vedoucí oddělení komunikace TRANS.eu. Avizoval další rozvoj portálu. Dopravní systém má dnes uživatele v 18 zemích, komunikuje ve 12 jazycích a původně polská společnost má již pět poboček včetně nedávno otevřené kanceláře pro Česko a Slovensko. Se zajímavou přednáškou vystoupil Paweł Woś z Technické univerzity Rzeszów. Ta se mimo jiné zabývá výzkumem v oblasti emisí výfukových plynů a jejich snižování. Vytyčil tři cesty snižování ekologické zátěže. Za první označil snižování produkce škodlivých plynů cestou LTC (Low Temperature Combustion = spalování za nižších teplot). Ta má ovšem své hranice možností, za které se při využití současných technologií nedá jít. Za další spolehlivou metodu označil zvyšování ekologického povědomí a jízdních schopností řidičů. V této souvislosti si položil otázku: „K čemu nám jsou přísné normy, např. Euro 6, když někteří řidiči zdaleka nevyužijí možností, které nám moderní technika nabízí?“ Přitom poukázal na to, že norma Euro 6 již jde tak daleko, že vyžaduje měření pevných částic ve výfukových plynech pomocí sofistikovaných, ale i velmi drahých metod. Řidiči bez náležitých schopností mohou prohospodařit svou nešetrnou jízdou celé roky usilovného vývoje. Za třetí nejspolehlivější cest  snižování emisí označil Woś vytěžování kamionů. „Pokud se nám 20 % kamionů vrací prázdných, máme obrovské rezervy, které nejsme schopni vykompenzovat ani sebedokonalejší technikou!“

V oblasti vývoje a výroby šetrných technologií hrají klíčovou roli výrobci trucků. Ale v obou zbylých oblastech, tedy eco-drivingu a vytěžování kapacit, jsou hlavními nositeli inovací dopravci. S platformou, jako je TRANS.eu, mají svou úlohu podstatně ulehčenou. 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz