Dodavatelé pomáhají řešit problémy fleetů  |  Truck & business 4 / 2022  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2022 » Dodavatelé pomáhají řešit problémy fleetů

Dodavatelé pomáhají řešit problémy fleetů

 
ilustracni

čtvrtek, 10. listopadu 2022

Dodavatelé autodopravců mohou sehrát důležitou úlohu při překonávání současných problémů, kterým jsou fleet manažeři vystaveni. Jak, o tom vypovídají vybraní dodavatelé na stránkách časopisu Truck & business.

 

Daniel Priban

Director – Representative Office Czech Republic

Timocom GmbH

Erkrath

Timocom v současné době nemá produkt vyloženě na správu vozového parku. To však neznamená, že jsou v našem systému vozové parky opomenuty. Naopak! Náš „marketplace“ je obohacen o sledování polohy vozidel v reálném čase bez ohledu na to, jaký systém sledování je ve vozidle instalován. Integrací 286 poskytovatelů telematických služeb pokrývá Timocom naprostou většinu vozového parku v Evropě. Pokud má náš uživatel potřebu sledovat polohu svých přeprav v reálném čase, je ušetřen chaotického přepínání mezi různými systémovými weby. Inovativní uživatelé využívají navíc připravené API rozhraní, které data o poloze přenáší přímo do jeho vlastního systému transport managementu. Výhody jsou zde zcela zřejmé. Disponent nemá roztříštěnou pozornost, vidí průběh své práce v reálném čase v jednom „kokpitu“ a může se soustředit na další důležité úkoly. Dobrý management firmy takový komfort svým zaměstnancům bezpochyby dopřeje.

 

 

Josef Mařík

ředitel společnosti

Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
Praha

Odpovědí na tuto otázku bychom mohli popsat celý časopis. Správa vozových parků stojí na produktech a službách, které jsou tradičně silnou stránkou značky Mercedes-Benz. Základem jsou servisní smlouvy, které umíme nabídnout jak pro nákladní vozidla Mercedes-Benz, tak i pro Fuso. Pomáhají udržovat transparentní a plánovatelné náklady na servis a údržbu. Telematické služby Fleetboard umožňují inteligentní síťové propojení vozového parku a přepravních zakázek, vedení knihy jízd, hodnocení jízdy řidičů, sledování pozice vozidel a mnoho dalšího, včetně nových funkcí pro elektricky poháněná vozidla, jako například plánování nabíjení. Služba Mercedes-Benz Uptime zajišťuje nepřetržité sledování vozidla online na bázi údajů z telematiky, zajišťuje lepší plánovatelnost návštěv servisu, minimalizuje počet nepředvídaných prostojů a upozorňuje včas na možné problémy nebo poruchy. Pro zákazníky, kteří se chystají na pořízení elektrických vozidel, je určena služba eConsulting, ve které se soustřeďují všechna témata od začlenění elektrického vozidla do vozového parku přes nabíjecí infrastrukturu až po připojení k elektrické síti, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita provozu elektrifikovaných nákladních vozidel. Finanční služby – dokonale přizpůsobená řešení leasingu, financování a pojištění od společnosti Daimler Truck Financial Services završují portfolio služeb pro nákladní vozidla a autobusy koncernu Daimler Truck. V blízké době do našeho portfolia přibudou nové služby. Prostřednictvím nové platformy My TruckPoint, která bude připravena během příštího roku, obdrží dopravci kompletní přehled o nabídkách, objednávkách vozidel a náhradních dílů, servisních prohlídkách, údržbě, servisních smlouvách a službách Fleetboard pro svá nákladní vozidla. Platforma TruckLive bude zpřístupňovat novým způsobem užitečné služby, například správu údržby nebo aktuální dopravní zpravodajství.


 

 

 

Libor Pernica

ředitel pro obchodní rozvoj a člen představenstva

GPD, a.s.

Děčín

Pneumatiky představují významnou nákladovou položkou a vedle volby vhodného produktu jsou neméně důležité i pravidelný servis a kontrola stavu pneumatik. Právě pravidelná kontrola a profesionální servis zajistí maximální kilometrický výkon pneumatik, což významně přispívá ke snížení nákladů na ujetý kilometr. Pro představu doplním jeden příklad: pokud provozujete pneumatiku podhuštěnou, s tlakem jen o 20 % nižším oproti tlaku doporučenému, dochází ke snížení kilometrického výkonu až o 30 %, a to zejména vlivem nerovnoměrného opotřebení. Obdobně je tomu i v případě, kdy je pneumatika přehuštěná, tedy provozovaná s vyšším provozním tlakem.

Naše nabídka produktů a služeb pro vozové parky je velmi široká, a to od pouhé dodávky pneumatik až po kompletní péči o pneumatiky ve vozovém parku s cílem snížení nákladů vynaložených za tuto oblast. Při spolupráci s dopravními společnostmi se vždy snažíme zmapovat prostředí, provozní podmínky a potřeby konkrétního zákazníka a připravit řešení nejvíce vyhovující potřebám jeho fungování. Úplným základem je doporučení vhodných produktů s ohledem na druh přepravy, provozní podmínky a také zatížení vozidel. Dalším důležitým aspektem je nastavení životního cyklu pneumatiky, např. použití protektorů, nebo využití prodloužení životního cyklu odborným prohloubením dezénových drážek (prořezání). Následně se nastaví plán servisu a kontroly pneumatik ve vozovém parku a úroveň evidence a reportingu pro vozovou jednotku. Při zahájení spolupráce s novým zákazníkem může proběhnout také vstupní audit pneumatik vozového parku, kdy se zkontroluje a zaeviduje stav pneumatik ve vozovém parku a připraví se servisní plán.

Díky velkému počtu partnerů dokážeme zabezpečit realizaci dodávek a servisu takřka kdekoliv v rámci území České republiky a Slovenska. Ve spolupráci s předními výrobci pneumatik dokážeme vozový park začlenit do evropských systémů asistenční služby pro případ problému s pneu kdekoliv v EU. Velkou výhodou je rychlé řešení i jasně dané cenové podmínky, platba za samotný zásah probíhá následně přes naši společnost. V naší nabídce řešení jsou začleněny také moderní technologie, které máme k dispozici od předních výrobců pneumatik, jako jsou například monitoring tlaku v pneumatikách, pneumatiky obsahující RFID čipy pro přesnou a rychlou evidenci a mnoho dalšího.

 

 

Lukáš Ondráček

ředitel pobočky CZ a SK

DKV EURO SERVICE s.r.o.

Praha

Dopravcům a logistickým společnostem umožňujeme bezhotovostní platby za tankování, úhradu mýta a řadu dalších služeb pro zajištění mobility. Díky rychlému rozvoji technologií se nám podařilo digitalizovat naše klíčové služby. Standardem je elektronické sdílení dat od přehledu transakcí, přes faktury až po online správu tankovacích karet a dalších produktů. Našim zákazníkům výrazně usnadní správu vozového parku také telematický nástroj DKV Live propojený s našimi službami.

S DKV Live mohou dispečeři sledovat pohyb vozidel v reálném čase, plánovat trasy v mapách určených pro nákladní auta a monitorujících aktuální dopravní situaci a zároveň mít přehled o tankování. Na základě upozornění mohou řešit nečekané události, jako jsou překračování doby řízení, neobvyklé délky zastávek, blížící se servisní intervaly, neplánovaná tankování nebo tankování mimo trasu. Aktuální GPS souřadnice vozidel mohou sdílet i s koncovými zákazníky, kteří tak mají neustále přehled o tom, kdy náklad dorazí do cíle. DKV Live jim zároveň pomáhá snižovat administrativu, např. umožňuje automaticky stahovat a archivovat data z tachografů, takže je mají dispečeři kdykoliv k dispozici a nemusí je nahrávat z jednotlivých vozů. Tím splní zákonnou povinnost a zároveň ušetří administrativní náklady.

Další výraznou pomoc vidím v podpoře přechodu našich zákazníků na paliva a pohony šetrné vůči klimatu. Tankovací karty se zdaleka neomezují „jen“ na bezhotovostní úhradu klasických paliv – s kartou DKV lze zaplatit také alternativní paliva nebo dobíjet elektromobily. Zároveň firmám pomáháme kompenzovat emise CO2 vyprodukované jejich firemními vozidly. K tomu je určena tankovací karta DKV Climate.

 

 

 

Miroslav Novák

Country Manager CZ/SK, Sales

EUROWAG – W.A.G. payment solutions a.s.

Praha

Naši klienti využívají pro správu vozových parků naše telematické produkty – například EW Telematics nebo Webdispečink. Oba produkty obsahují agendu úkolů, které se vztahují k nájezdu kilometrů nebo času, což pomáhá předcházet problémům s propadlou STK, výměnou oleje nebo jiným servisem. Díky našemu Bluetooth identifikátoru TRAILER ID se tak dají snadno řešit úkoly i pro návěsy, protože víme, kolik kilometrů najely. Klientům také hodně pomáhá v práci automatické vzdálené stahování tachografů. Tady je povinnost stáhnout data každých 90 dní a data z karet řidičů každých 28 dní. Naše telematické systémy samy data stáhnou a soubory tak jen čekají na vyhodnocení. To je obrovská úspora starostí. A pak bych ještě chtěl zmínit naši novinku ve spolupráci s výrobcem pneumatik Continental. Nově jsme schopní společně hlídat tlak a teplotu v pneumatikách. Případné odchylky pak vidí nejen dispečer, ale i řidič ve svém terminálu WD Fleet. To znamená výraznou pomoc se spotřebou paliva, která s podhuštěním pneumatik úzce souvisí, nehledě na samotné opotřebení pneumatik.

 

.

 

Jozef Bavoľár

Area Sales Manager CE

Easytrip Transport Services

Brno

Efektivní správa rezervací trajektů, vlaků a tunelů může pro dopravní a logistické společnosti představovat významnou překážku, zejména v dobách nejistoty, které je nutí přehodnocovat nejoptimálnější trasy pro svůj vozový park. Této výzvě jsme se postavili a ve společnosti Easytrip Transport Services spustili jedinečnou, vlastními silami vyvinutou online platformu pro cenovou kalkulaci a rezervace, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pomáhá správcům vozových parků zvládat spojení mezi silnicí, železnicí a mořem. Naše platforma usnadňuje rezervace a jejich úpravy díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní, které poskytuje přístup k více než 700 trajektovým linkám, alpským tunelům a vlakovým spojům. Jsme přesvědčeni, že zefektivnění rezervačních operací je pro dopravní a logistické společnosti nesmírně přínosné jak z hlediska úspory času, tak z hlediska obchodního nasazení; navázali jsme spolupráci se všemi významnými evropskými provozovateli, aby naši zákazníci mohli na jednom místě najít to správné spojení s bezkonkurenčními slevami a cenami přizpůsobenými jejich potřebám. Naše platforma je vybavena systémem automatického potvrzování e-mailů a SMS a specializovaným týmem zákaznického servisu, který je stále k dispozici, a to i ve večerních hodinách a o víkendech, a nabízí podporu během procesu rezervace. Toto řešení doplňuje naše rozsáhlé portfolio osvědčených a inovativních služeb mobility, které pomáhají dopravcům v celé Evropě spravovat jejich fleety. Kontaktujte nás ještě dnes, domluvte si prohlídku naší rezervační platformy a vygenerujte si své unikátní jedinečné přihlašovací údaje!

 

 

František Mikeš

obchodní ředitel

Toyota Material Handling CZ, s.r.o.

Rudná

Základním produktem pro správu vozového parku je z pohledu TMH produkt I_Site, který je sofistikovanou aplikací IOTT primárně založenou na HW, SW, cloudu, digitální komunikaci a lidském prvku. Vše je propojené do jednoho funkčního celku, který poskytuje celou řadu informací stran manipulační techniky, jejích provozních parametrů a stavů, které potřebují jejich uživatelé pro vyhodnocování, plánování a rozhodování.

Pokud bych měl rozšířit odpověď na všechny možné oblasti, pak TMHCZ standardně nabízí prodej a pronájem – a to krátkodobý i dlouhodobý – nejen nových vozíků, regálových systémů, AGV a Radioshuttle, ale i použité manipulační techniky. Samozřejmostí je nespočet servisních programů pro MT naší i cizí produkce. V neposlední řadě pak nabízíme rovněž   možnost výkupu použité MT.

 

Martin Staněk
RAALTRANS a.s.
Hradec Králové

V této oblasti jsou služby naší databanky spíše podpůrné a mohou sloužit pro správné rozhodnutí a výběr vhodného nového vozidla. Obracejí se na nás malí začínající dopravci s dotazem, jaký typ vozidla, obvykle dodávkového, si mají pořídit. Přístup do databáze a analýza nabídek jim mohou napovědět, jaké jsou přepravy a z toho vyplývající požadavky na vozový park v jimi vybraných přepravních relacích.

Samotný dispečer má možnost si nastavit v programu parametry vlastního vozového parku a pak využívat zobrazení ekonomických propočtů jednotlivých vyhledaných tras a výpočet mýta pro konkrétní dobu a vozidlo. Pro české vnitropřepravy návrh vhodné trasy vozidla zohledňuje jeho hmotnost, podjezdnou výšku a další parametry.

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz