Reagovat na nové trendy  |  Truck & business 4 / 2020  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2020 » Reagovat na nové trendy

Reagovat na nové trendy

 
lide-2

pondělí, 30. listopadu 2020

Akciová společnost GPD se sídlem v Děčíně je lídrem trhu v oblasti multiznačkového velkoobchodu s pneumatikami v rámci České republiky a Slovenska. Ročně umístí na trhu na 600 000 ks pneumatik pro osobní, 4x4 a lehké užitkové automobily a přibližně 15 000 ks nákladních pneumatik. Na skladech má okamžitě k dispozici více než 160 000 ks osobních a 4000 ks nákladních pneu ve více než 25 značkách všech cenových úrovní. O společnosti GPD i o pneumatikách pro nákladní vozidla a autobusy obecně jsme hovořili se členem představenstva a specialistou na nákladní pneumatiky Liborem Pernicou.

 

Co považujete za klíčové ve vaší firemní filozofii?

Vedle široké a stabilní nabídky produktů nám jde hlavně o poskytnutí velmi vysoké úrovně a spolehlivosti služeb a individuální přístup ke každému zákazníkovi prostřednictvím 12 regionálních obchodních zástupců v ČR a SR. Významně investujeme také do našich IT nástrojů, aby byly pro naše partnery uživatelsky jednoduché a poskytovaly maximum informací o produktech, dostupnosti či zboží na cestě k nim, nebo jim usnadnily jejich další práci. V neposlední řadě provozujeme vlastní síť pneuservisů a autoservisů, které poskytují komplexní a profesionální služby, a disponujeme rovněž širokou partnerskou servisní sítí v rámci ČR a SR. Naší filozofií je hlavně systémovost a dlouhodobost. Důkazem je to, že zákazníci, kteří začínali spolupráci s GPD před 15 lety i více, jsou stále našimi významnými partnery a přáteli.

Vy sám působíte v odvětví již dlouhou řadu let, pracoval jste se spoustou značek a některé jste i pomáhal uvádět na český či slovenský trh. Pokud byste měl pneumatikářské odvětví v Česku představit někomu, kdo jej zná pouze z občasné návštěvy pneuservisu, co byste řekl?

Osobně bych české pneumatikářské odvětví představil jako velmi dobře a profesionálně fungující obor s vysokou kvalitou nabízených produktů a služeb. Jelikož mám možnost srovnání, dovolím si říci, že úrovní technického vybavení, kvalitou personálu a celkovou úrovní poskytovaných služeb či produktů patříme mezi špičku nejen v Evropě, ale i ve světě. V odvětví pracuji již více než 20 let a posun za tuto dobu je u nás opravdu obrovský.

Jaký je podle vás obvyklý model fungování pneu hospodářství u českých autodopravců? Jaký význam pneumatikám obecně přikládají?

Je obtížné jednoznačně definovat obvyklý model, jelikož se v praxi setkáváme s více modely. Záleží na ekonomické situaci konkrétního dopravce, nebo také skutečnosti, zda se celý vozový park nachází na jednom místě, nebo je dislokován.

Větší dopravci sledují spíše dlouhodobé náklady a vedou si evidenci pneumatik a jejich kilometrových (km) výkonů. Obvykle také dopřávají pneumatikám pravidelnou kontrolu a servis, jelikož díky správnému servisu dokážou výrazně prodloužit životnost pneumatik, a tedy snížit náklad za pneumatiky na ujetý kilometr. Tento servis si mnohdy zajišťují sami nebo prostřednictvím dodavatele, jako je i naše společnost, která dokáže zabezpečit komplexní pneu hospodářství.

Velká skupina českých dopravců však klade důraz na okamžitý náklad při nákupu pneumatik, ať již pořízením levných pneumatik, nebo snahou nakoupit konkrétní produkt co nejlevněji a dalšímu servisu již nevěnují takovou pozornost.

Dle našich zkušeností má však daleko zásadnější vliv na celkový náklad vynaložený za pneumatiky jejich správný servis po dobu jejich životnosti. Například pokud jsou pneumatiky provozovány podhuštěné jen o 10 % provozního tlaku, ztrácejí až 20 % své užitné hodnoty a pochopitelně to má negativní vliv i na spotřebu paliva. Důležitá je také volba vhodných produktů pro daný typ přepravy.

Jak významná je pneumatika jako nákladová položka v silniční autodopravě? Existují na toto téma nějaké studie?

Pneumatika patří mezi ty nákladově významnější položky, obvykle tvoří mezi 3–6 % celkových nákladů. Nižších nákladů se dosahuje u dálkového přepravce, kde pneumatiky dosahují vysokého km výkonu při relativně rovnoměrném opotřebení a vyšší náklad je například v podmínkách tvrdé regionální dopravy, kde vozidlo jezdí po horších vozovkách, častěji zatáčí a brzdí a km výkon pneumatik je tedy výrazně nižší. Celkový náklad také významně ovlivňuje úroveň servisu, která je pneumatikám poskytnuta, a náklad lze snížit také například využitím protektorů. Je zde nutné připomenout, že stav pneumatik má přímý vliv rovněž na další náklady, například spotřebu paliva, kde pochopitelně u vozidla jedoucího na podhuštěných pneumatikách se spotřeba významně zvyšuje. Studie na toto téma existují a jako poslední jsem viděl studii španělského ministerstva dopravy, kde pneumatiky představovaly 5 % nákladů vozového parku.

Jak podle vašeho názoru fungují programy komplexního tyre managementu, které nabízejí zpravidla přední, tzv. prémiové značky? Jak se ujalo například před časem velmi propagované účtování cost per km, tedy neplatíte za pneumatiku jako takovou, ale ujetý kilometr?

Služby komplexního tyre managementu – pneu hospodářství – dle mého názoru u nás fungují na velmi dobré úrovni, ať již jsou pod záštitou předního výrobce pneumatik, nebo jen profesionálního pneuservisu. Tyto služby obvykle zahrnují komplexní dodávky pneumatik a protektorů, poradenství a výběr nejvhodnějších produktů pro každou aplikaci, pravidelný controlling stavu pneumatik a dohušťování pneu na správný tlak, plánování servisu a realizaci všeho s ohledem na maximální životnost pneumatik a optimalizaci nákladů. A také komplexní evidenci a reporting nákladů dle SPZ a konkrétní pneumatiky. Pod záštitou výrobce pak jsou zde obvykle další benefity, jako například finanční bonus za každou nakoupenou pneumatiku.

Mileage contract, tedy účtování za ujetý km, je u nás jen velmi málo rozšířené a většinou tuto formu volí fleety, kde už nějakou dobu probíhá kompletní tyre management a všem stranám jsou známy specifika a reálné náklady. Pak lze náklad na pneumatiky za ujetý km velmi přesně zkalkulovat. Pro dopravce má tento způsob obrovskou výhodu právě v plánování nákladů za pneumatiky. Navíc je náklad přímo úměrný příjmům dopravce (více jezdím – více platím a naopak). Tento vztah je však i relativně právně složitý, zejména na svém počátku a konci, kdy musejí proběhnout komplexní audity a ocenění pneumatik ve vozovém parku. Pochopitelně veškeré povinnosti, závazky obou stran musejí být jasně definovány, aby se předešlo pozdějším sporům.

 

Jak je to obecně s kvalitou nákladních pneumatik? Donedávna trh zaplavovaly levné pneumatiky z Číny, čemuž učinila přítrž antidumpingová opatření EU. Po jaké kvalitě by měl český autodopravce sáhnout?

Na tuto otázku je těžké jednoznačně odpovědět, ale podle mě je nejdůležitější správná volba pneumatiky pro daný typ přepravy. Obecně se dá říct, že kvalita nákladních pneumatik nabízených na našem trhu je velmi dobrá. Přední výrobci stále investují do vývoje nových generací pneumatik s lepšími parametry v oblasti například trakce, životnosti či valivého odporu. Také kvalita nákladních pneumatik asijských výrobců se výrazně posunula, nemluvě o zavedených korejských značkách, jako je Hankook a Kumho, ty už jsou evropským dopravcům velmi dobře známy a jsou používány také jako originální výbava nákladních automobilů a přívěsů. Ale totéž začíná platit i o čínských výrobcích, například námi dovážené produkty Double Coin a Golden Crown snesou srovnání s ekonomickými a středními značkami předních světových výrobců.

Dovoz pneumatik z Asie se pomalu vrací k číslům před zavedením antidumpingu, jelikož větší výrobci již dávno vyrábějí mimo Čínu, například v Thajsku či Vietnamu, a na dovoz nákladních pneumatik z těchto zemí se antidumping nevztahuje. Český dopravce by měl sáhnout po osvědčené kvalitě, tedy pneumatikách, které přinášejí optimální výkon v podmínkách jeho provozu. Neměl by se však bránit testovat nové, ať již levné, nebo drahé pneumatiky, optimálně dle doporučení svého dodavatele, jelikož mohou dosáhnout lepších výkonů.

Běžnou součástí trhu nákladních pneumatik jsou protektory, které se v případě použití kvalitních koster a moderních výrobních postupů dají kvalitativně srovnávat s novými pneumatikami. Domníváte se, že si autodopravci v Česku výhody protektorů dostatečně uvědomují?

Protektory byly v minulosti výrazně nahrazeny právě levnými asijskými či například ruskými pneumatikami, ale zdá se, že část dopravců se k protektorům nyní vrací. Přední výrobci pneumatik dnes nabízejí vlastní protektorovací materiál v originálních dezénech. U protektorování nelze opomíjet vedle ekonomického přínosu také přínos enviromentální, jelikož se se opakovaně využije kostra, tedy cca 70 % materiálu původní pneumatiky. Protektorování má význam zejména tam, kde dopravce využívá vlastní ojeté pneumatiky – kostry.

Nejen silniční autodoprava prožívá jedno z nejtěžších období v naší moderní historii. Jakou buducnost má podle vás podnikání v silniční autodopravě, s nímž vlastně také vaše vlastní podnikání bezprostředně souvisí?

Na jaře situace s první vlnou pandemie COVID-19 zasáhla snad všechna odvětví a propadl se také trh s nákladními pneumatikami, který zůstává v deficitu asi 15 % oproti roku 2019. Aktuálně je však znát, že zejména nákladní doprava se rozběhla velmi dobře, což potvrzují i naši zákazníci-dopravci a také prodejní čísla nákladních pneumatik, která jsou v 2. pololetí srovnatelná s rokem 2019. Horší situace však bude u autobusových doprav, kde je znát odklon k individuální dopravě a zejména dopravci závislí na cestovním ruchu prožívají velmi těžké období.

Do budoucnosti se vždy snažím dívat s optimismem a i přes velmi složitou aktuální situaci se domnívám, že podnikání v oblasti silniční autodopravy má budoucnost a že objem přepraveného zboží se bude neustále zvyšovat. Také věřím, že postupně se situace zlepší také v oblasti osobní přepravy.

S výhledem dále předpokládám dynamický nárůst e-commerce a s tím spojenou potřebu dalších přepravních kapacit. Také bude do budoucna významně omezena individuální doprava v automobilech do samotných center měst a tuto dopravu budou suplovat právě přepravní společnosti. Budoucnost podnikání v silniční autodopravě vidím optimisticky, je však třeba pružně reagovat na nové trendy.

 

GPD a nákladní pneumatiky

Nákladní pneumatiky představují v rámci GPD druhou nejvýznamnější sortimentní skupinu hned za pneumatikami pro osobní, 4x4 a lehká užitková vozidla. V portfoliu firmy jsou zavedené značky předních výrobců, jako je Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook či Matador, společnost je také oficiálním dovozcem pneumatik korejské značky Kumho a dále asijských značek Double Coin a Golden Crown pro Českou republiku a Slovensko.

Na skladech je okamžitě k dispozici 4–5 tisíc kusů nákladních pneumatik, které firma dokáže distribuovat do 24 hodin v rámci ČR a do 48 hodin v rámci SR. GPD také provozuje tři nákladní pneuservisy (v Jihlavě, Děčíně a Třešti) a pro pravidelný servis i pohotovostní „breakdown servis“ disponuje mobilními nákladními pneuservisy.

 

 

 

 

 

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz