SpeedCHAIN International 2019  |  Truck & business 4 / 2019  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2019 » SpeedCHAIN International 2019

SpeedCHAIN International 2019

 
veletrhy-vystavy

pondělí, 25. listopadu 2019

Tradiční SpeedCHAIN se konal 6. a 7. listopadu jako obvykle v prostorách výstavného Břevnovského kláštera v Praze. Dopoledne začínal program ve dvou paralelně probíhajících úvodních sekcích: v Tereziánském sále zahájil sekci Perspektivy logistiky v době digitální ředitel společnosti Reliant Miroslav Rumler, v Opatském sále byl hlavní osobou v sekci City logistika a moderní distribuce výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek. Odpolední program doplnila třetí sekce, zaměřená na logistickou infrastrukturu a přepravu kapalných látek. Společný program vyvrcholil slavnostním večerem ve stylu Mamma Mia, v jehož náplni bylo pamatováno kromě loterie, fotokoutku, gastronomických specialit i na logistická ocenění. Druhý konferenční den byl podle programu věnován návštěvě Evropského logistického centra Sonny DADC, Úherce u Nýřan. V dnešním nahlédnutí přiblížíme atmosféru prvního konferenčního dne.

 

SpeedCHAIN i letos nabídl moderované panelové diskuze řízené zkušenými odborníky ve všech sekcích, vše simultánně tlumočeno do/z angličtiny. Na celé konferenci se aktivně podílelo 92 partnerů, 61 řečníků a na 700 registrovaných účastníků. Nahlédněme již do kongresových prostor Břevnovského kláštera.

Letošní novinky

Letmý pohled do programu dvoudenní mezinárodní logistické akce každého ujistí o tom, že SpeedCHAIN patří mezi největší evropské akce svého druhu. Již jen seznam přednášek a partnerů konference dává jasně najevo, že společnost Reliant pojala organizaci konference velkoryse. Uveďme alespoň jména zlatých partnerů akce, jimiž byly společnosti Zetes a GasNet. Hlavním VIP partnerem byla Škoda Auto a partnerem exkurze Sony DADC. Letos byla nově otevřena networkingová zóna s kavárnou. Své klienty jste na krátkou pracovní schůzku mohli pozvat do příjemného prostředí Atria Břevnovského kláštera.

Perspektivy v logistice

Úvodní přivítací projev v Tereziánském sále patřil současnému řediteli pořádající společnosti Reliant, Ing. Miroslavu Rumlerovi ml. (vystřídal svého úspěšného otce). V duchu nosného motta konference Perspektivy logistiky v době digitální zazněla nejen jeho úvodní přednáška, ale i vystoupení dalších řečníků, ať již uvedeme Lukáše Kovandu, hlavního ekonoma investičních fondů, který osvětlil dopady brexitu na českou ekonomiku, či vystoupení Filipa Dostála ze společnosti GasNet s.r.o. s tématem Končí doba dieselová, je tu LNG. Dopolední úvodní blok vyplnily dvě další přednášky – Digitalizace logistiky Milana Ludvika (Coutry Manager, ZETES) a přednáška s názvem Trendy v inovacích v oblasti 3PL, jíž se ujal S. Nival, Central Europe Operations Support Director ze společnosti FM Logistic.

Sekce A

V případě sekce A moderované Miroslavem Rumlem zaznělo několik přednášek pod heslem Energetická udržitelnost v podnikání. V zahajovacím projevu přiblížil Petr Ungerman, koordinátor plánování logistiky agregátů, praktickou aplikaci zelené logistiky ve Škodě Auto, zatímco Vladimír Myslík připomněl výhody kapalného zemního plynu v nákladní dopravě, a to jak slovem, tak i prezentací tahače Volvo LNG na volné ploše.

Nosnými tématy dalších příspěvků byla logistika internetového obchodu a integrace 3PL do výrobních a obchodních procesů.

Sekce B

Za nosné téma sekce B můžeme označit city logistiku a moderní distribuci, s čímž se vypořádal nejen prof. Thomas Wimmer, Vicepresident of European Logistics Association, ale i Jan Pihar, nově zvolený generální ředitel společnosti Dachser Česká republika. Jako zlatá nit spojovala moderní logistika přednášky s tématy Souběh zboží a dat, Reflexe průmyslu 4.0 do moderní logistiky a Obalové technologie.

Sekce C

Stěžejní dvě předchozí sekce doplnila v odpoledních hodinách poslední sekce se dvěma nosnými programy. Hlavním tématem první části byla Logistická infrastruktura a optimalizace jejího využití, zatímco pět posledních přednášek se zevrubně či alespoň „legislativně“ zabývalo přepravou kapalných látek.

Před večerním společenským programem byl vymezen prostor pro neformální setkání účastníků v prostorách Salla Terrena a Benediktinské vinárny s ochutnávkou lokálního piva z klášterního pivovaru sv. Vojtěcha.

Z uvedeného stručného přehledu je zřejmé, že konference si získala nejen velmi slušnou popularitu, což dokazuje počet účastníků, ale dokázala i vtipně spojit teorii s praxí.

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz