Transport & logistika 2017  |  Truck & business 4 / 2017  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2017 » Transport & logistika 2017

Transport & logistika 2017

 
4-17

čtvrtek, 23. listopadu 2017

V rámci 59. mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) se ve dnech 9. až 13. října konal na brněnském výstavišti 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí. V loňském roce byla partnerskou zemí Čína, letos vybral pořadatel Indii.

 

MSV se stal od prvních ročníků jakousi výkladní skříní českého strojírenství, a je tedy i významným místem setkávání nejen špičkových technologií, ale i partnerů prakticky z celého světa. Ti všichni ostře sledují aktuální trendy zejména v oblasti průmyslové automatizace, vývoje měřicí, řídicí a regulační techniky. To vše souvisí i s efektivnější dopravou a logistikou, snižováním energetické náročnosti a nižší zátěží životního prostředí.

Jen na strojírenský veletrh bylo letos přihlášeno na 1700 vystavovatelů ze tří desítek zemí. Téměř polovina expozic patřila zahraničním účastníkům.

Repríza po dvou letech

Ve srovnání s MSV lze logistický veletrh od jeho založení posuzovat jako menšího mladšího sourozence tradiční strojírenské přehlídky. Přesto nelze jeho význam podceňovat a je třeba ocenit firmy a společnosti, které se dokázaly často nápaditými expozicemi i reprezentačním obsazením svých stánků prezentovat.

To, co jsme konstatovali před dvěma lety, můžeme letos doslova opakovat:

„Veletrh Transport a logistika je významnou oborovou výstavní akcí ve střední Evropě. V lichých letech se stal doplňkem většího mezinárodního strojírenského veletrhu. Tato skutečnost vytváří potenciál pro navázání nových kontaktů a obchodů ve velmi pestrém výběru oborů. V logistickém pavilonu však chyběli autodopravci. Stejně tak jsme postrádali i výrobce přípojné techniky, o motorových vozidlech nemluvě. Účast na podobných akcích rozhodně není lacinou záležitostí, a naši dopravci i výrobci vozidel dovedou velmi dobře počítat…“

Připomeňme jen, že v roce 2015 se konal v Brně 7. ročník se čtyřletým odstupem od předchozího veletrhu Transport a Logistika. Letos se tedy podařilo obnovit pravidelnou dvouletou periodu.

Jednodenní návštěva brněnského výstaviště přinesla celou řadu zajímavých podnětů. A to nehovoříme o tradičně bohatém doprovodném programu. Následující stránky a snímky, které nás zavedou do hal a na volnou plochu brněnského výstaviště, přiblíží atmosféru této významné podzimní veletržní akce a ukáží nesmírně pestrou škálu prezentovaných technických oborů souvisejících s průmyslem, dopravou a logistikou. Zajímali jsme se samozřejmě v prvé řadě o pavilon A, kde byly soustředěny jednak národní expozice (pavilon A1), jednak expozice veletrhu Transport a logistika (pavilon A2).

Ve skupině „logistických“ výrobků zařazených do skupiny 10 „Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika“ bylo k vidění nejvíce firem zaměřených na zařízení pro nakládky a vykládky, jeřáby, dopravníky, zvedací mechanismy, řízení skladů, obaly, identifikační a potiskovací zařízení.

Za silniční technikou jsme se rozběhli i do sousedních pavilonů. V dalším textu přiblížíme dominantní obory související se strategií v autodopravě.

Na čtyřech a více kolech

S názvem „logistického“ veletrhu samozřejmě úzce souvisí doprava, resp. silniční technika na čtyřech a více kolech. Objevili jsme ji alespoň u dvou stánků (Škoda a VOP). Obě expozice byly umístěny na volné ploše v obležení zvídavých návštěvníků.

V případě VOP CZ s. p. (oficiální název Vojenského opravárenského podniku se sídlem v Šenově u Nového Jičína) jde o státní podnik, který se zabývá především strojírenskou výrobou a opravami vojenské techniky. Na vlastní vývoj navazuje modernizace a výroba vojenské techniky a výroba civilních produktů.

 

Pro ekologickou dopravu

Snad největší domácí expozic patřila firmě Adast z Adamova. Byla umístěna v samostatném pavilonu M a na jeho přilehlé volné ploše. Zaujala nás především šíře nabídky výdejních, čerpacích a plnicích stanic a stojanů dodávaných společností Adast Engineering.

Plnicí stanice, zaměřené na ekologická média, byly ovšem k vidění i u jiných firem a společností, které jsme objevili v halách i na volné ploše. Jedna z nejrozsáhlejších expozic v pavilonu V patřila společnosti Vítkovice Machinery, která nabízí nejrůznější způsoby plnění vozidel stlačeným zemním plynem včetně zařízení označovaného CNG trailer se 110 lahvemi vodního objemu 16 280 l.

Výzkum, výroba

Z pestré nabídky strojírenských oborů patřily k nejfrekventovanějším stánky prezentující obráběcí a tvářecí stroje, a dále materiály a komponenty pro strojírenství a elektroniku, automatizaci a měření. K návštěvě nás evokoval stánek společnosti Mitsubishi Electric s širokým sortimentem výrobního zařízení, včetně všudypřítomných robotů.

V pavilonu Z jsme se zastavili u atraktivního stánku Českého vysokého učení technického v Praze, který demonstroval integrální senzorický systém a novou generaci optoelektronické měřicí ústředny napojené na dopravní prostředky.

Poradenství, doplňky

V „logistickém“ pavilonu A2 jsme navštívili stánek společnosti Reliant s.r.o., která nabízí mimo jiných manažerské a rekvalifikační kurzy a různé firemní vzdělávací programy.

U společnosti Eberspächer jsme se seznámili s nabídkou moderních přídavných agregátů a doplňků (hojně využívaných u nákladních a lehkých užitkových vozidel), včetně ekologických verzí přídavného topení vhodného pro elektromobily. K běžné nabídce patří klasická teplovzdušná topení Airtronic, kompresorové autochladničky či Cooltronic, tedy nezávislé klimatizační zařízení, které zajišťuje optimální podmínky v kabině řidiče při povinných přestávkách a prostojích s vypnutým motorem.

Zlaté medaile

Tradičně byly udělovány mimořádným exponátům Zlaté medaile a Čestná uznání hodnotitelské komise. Jedna ze Zlatých medailí putovala do pavilonu A2, tedy do haly, která patřila veletrhu Transport a Logistika. Nejvyšší ocenění si odtud odneslo zařízení ErgoPack Air 740-580 prezentované v kategorii Inovace v transportu a logistice na stánku společnosti Alteg Bohemia s.r.o. Ocenění patří unikátnímu ergonomickému systému páskování palet umístěných ve výšce. Zařízení pochází od společnosti ErgoPack Deutschland GmbH.

Indie – partnerská země

V úvodu jsme uvedli, že Čínu, jako partnerskou zemi minulého ročníku MSV, letos vystřídala Indie, která představuje rychle rostoucí trh se značným potenciálem dalšího rozvoje. Československo bylo pro Indii od počátku zajímavým partnerem v oblasti industriálních potřeb. Naše firmy nabídly technologie pro výrobu parních turbin, traktorů nebo motocyklů. Tvářecí a obráběcí stroje v mnohých továrnách fungují dodnes.

Tradice exportu do Indie pokračuje, a to zejména v oboru automobilových dílů, strojů a strojního zařízení. Novinkou nejsou ani snahy českých a indických firem navázat výrobní spolupráci v rámci společných podniků a projektů, a to zejména prostřednictvím konceptu „Make in India“. Pokud bychom posuzovali účast indických firem v Brně, pak většina stánků (celkem 27 firem) bylo umístěno v rámci národní expozice v pavilonu A1.

Oficiální účasti ostatních zemí

Pavilon A1 hostil kromě oficiální indické účasti i další národní expozice, a to Číny, Korejské republiky a Ruska. Z uvedených účastí nás samozřejmě zaujaly zejména ruské firmy, a to díky tradičním a u nás kdysi populárním značkám motorových vozidel. Jim věnujeme samostatnou kapitolu.

Oficiální účast potvrdily rovněž další země, jejichž národní expozice jsme našli v přilehlých halách (Francie, Itálie, Polsko, Německo, Slovensko).

Návrat ruských značek

K velkým národním expozicím patřila zastoupení bývalých zemí SSSR, zejména Ruska a Běloruska. První zastavení vedlo k populárnímu „klusajícímu jelínkovi“, jejž pamětníci dobře znají z vozidel Volga. Na stánku GAZ Group z města Nižnij Novgorod jsme zjistili velké změny nejen u názvu výrobního závodu, ale i města (v nedávné minulosti Gorkij), kde se již v minulých desetiletích soustředil (nejen) automobilový průmysl Ruska. Změnila se i výrobní náplň. Skupina GAZ dnes produkuje lehké i těžké nákladní vozy (a to i s pohonem 4x4), ale také mnoho montážních komponentů a dílů, a to nehovoříme o produkci licenčních škodovek.

Jiný region nabízel ruská motorová vozidla vyráběná ve spolupráci se zahraničními firmami včetně brněnského Zetoru. Překvapila nabídka elektromobilů.

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz