MÝTNÉ: Úprava sazeb od roku 2015  |  Truck & business 4 / 2014  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2014 » MÝTNÉ: Úprava sazeb od roku 2015

MÝTNÉ: Úprava sazeb od roku 2015

 
mytne

pátek, 14. listopadu 2014

Již v r. 2013 se v tomto časopisu objevily připomínky společnosti Inoxive týkající se zvýhodnění sazeb mýtného pro vozidla s emisní třídou EURO V a vyšší. Ponechání ve stejné výši od r. 2007 bylo motivováno snahou o obnovu zastaralého vozového parku. To na druhé straně vedlo k nárůstu jejich výkonů při nestejném růstu tržeb. Dosavadní výsledky jsou zřejmé z následujících tabulek.

 

 

Tržby a výkony v mýtném systému od r. 2007 celkem

 

 

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

do 10/2014

Odhad 2014

Odhad 2015

 

Tržby mld. Kč

5,56

6,13

5,54

6,56

8,11

8,66

8,54

7,33

8,75

9,4

 

Výkony mld. Vozkm

 

 

 

1,87

2,03

1,99

2,05

1,83

2,08

2,10

 

Transakce mil.

224,2

262,0

239,7

320,4

351,8

347,1

361,0

320,1

370,0

380,0

 

                           
 

Poznámka: tržby autobusů činí cca 100 mil. Kč/rok; transakce = průjezd jednoho vozidla mýtným úsekem

Podíl výkonů ve vozkm v % (mimo autobusy)

 

 

Rok

2011

2012

2013

do 10/2014

Odhad 2014

Odhad 2015

EURO 0-II

10,9

7,4

5,5

4,1

4,0

3,0

EURO III-IV

55,8

46,3

37,4

30,0

29,0

23,0

EURO V a vyšší

33,3

46,3

57,1

65,9

67,0

74,0

 

 

Výkony pouze nákladních vozidel podle emisních tříd (mil. vozkm)

 

 

Emise/rok

2011

2012

2013

do 10/2014

Odhad 2014

Odhad 2015

EURO 0-II

219

140

106

71

79

63

EURO III-IV

1 118

878

729

523

609

487

EURO V a vyšší

668

877

1 113

1 149

1 412

1 554

 

Přestože dohoda Ministerstva dopravy a Sdružení Česmad Bohemia umožňovala zvýšení sazeb o inflaci již v předchozích letech, bude využita až od 1. ledna 2015. Vláda svým usnesením č. 882 z 27. října t. r. schválila s účinností od ledna následující úpravy.

 

Chystané úpravy k 1. lednu

Sazby se zvýší pro vozy s emisní třídou EURO III-IV o 8,2 %, resp. o 9,8 % pro EURO V. V případě autobusů kategorie M2 a M3 se zvyšují sazby o 15, resp. 30 %. Pro všechny kategorie vozidel se zavádí nová tarifní skupina EURO VI, EEV a vyšší, ve které budou ponechány dosavadní sazby pro EURO V a vyšší (konkrétní sazby jsou v příloze). Oproti původnímu návrhu Ministerstva dopravy neschválila vláda zrušení zvýšených sazeb v pátek odpoledne. Jako kompenzace se však sníží o 25 % roční limit celkového uloženého mýtného pro přiznání nároku na slevu.

Veškeré příjmy z mýtného i z prodeje dálničních kuponů (letošní předpoklad téměř 13 mld. Kč) se v plné výši převádějí do Státního fondu dopravní infrastruktury a jsou tak využity výhradně pro dopravní projekty.

Závěrem upozorňuji, že nárok na nezvýšené sazby pro vozidla s emisní třídou EURO VI, EEV a vyšší musí uživatel prokázat v evidenci mýtného systému. Na kontaktních nebo distribučních místech předloží kopii osvědčení o registraci vozidla nebo kopii technického průkazu, ze kterých bude zřejmé, že vozidla splňují tyto emisní limity. Bližší podrobnosti naleznou uživatelé na webových stránkách provozovatele systému, tj. www.mytocz.cz. Pro r. 2015 se nerozšiřuje rozsah zpoplatněných pozemních komunikací.

 

 

Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice (mimo autobusy)

a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)

Emisní třída

EURO 0-II

Emisní třída

EURO III-IV

Emisní třída EURO V

Emisní třída

EURO VI, EEV a vyšší

Počet náprav

Počet náprav

Počet náprav

Počet náprav

2

3

4≤

2

3

4≤

2

3

4≤

2

3

4≤

4,24

8,10

11,76

3,58

6,87

9,94

2,33

4,46

6,46

2,12

4,05

5,88

 

b) pro ostatní časová období

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)

Emisní třída

EURO 0-II

Emisní třída

EURO III-IV

Emisní třída EURO V

Emisní třída

EURO VI, EEV a vyšší

Počet náprav

Počet náprav

Počet náprav

Počet náprav

2

3

4≤

2

3

4≤

2

3

4≤

2

3

4≤

3,34

5,70

8,24

2,82

4,81

6,97

1,83

3,13

4,52

1,67

2,85

4,12

Sazby mýtného pro silnice I. třídy (mimo autobusy)

a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)

Emisní třída

EURO 0-II

Emisní třída

EURO III-IV

Emisní třída EURO V

Emisní třída

EURO VI, EEV a vyšší

Počet náprav

Počet náprav

Počet náprav

Počet náprav

2

3

4≤

2

3

4≤

2

3

4≤

2

3

4≤

2,00

3,92

5,60

1,69

3,31

4,74

1,10

2,15

3,07

1,00

1,96

2,80

 

b) pro ostatní časová období

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)

Emisní třída

EURO 0-II

Emisní třída

EURO III-IV

Emisní třída EURO V

Emisní třída

EURO VI, EEV a vyšší

Počet náprav

Počet náprav

Počet náprav

Počet náprav

2

3

4≤

2

3

4≤

2

3

4≤

2

3

4≤

1,58

2,74

3,92

1,33

2,31

3,31

0,87

1,50

2,15

0,79

1,37

1,96

 

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 pro dálnice, rychlostní silnice

a silnice I. třídy

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)

 

Emisní třída

EURO 0 - II

Emisní třída

EURO III - IV

Emisní třída

EURO V

Emisní třída

EURO VI, EEV a vyšší

1,38

1,15

1,04

0,80

Ing. Jan Brouček

Ministerstvo dopravy

odbor Pozemních komunikací

Zdroj: materiály MD a ŘSD ČR

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz