Alternativy pohonu automobilů  |  Truck & business 4 / 2014  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2014 » Alternativy pohonu automobilů

Alternativy pohonu automobilů

 
ekologicke-alternativni-pohony

pátek, 14. listopadu 2014

Konference AUTOSYMPO se v roce 2014 podruhé konala jako celostátní dvoudenní akce s podporou světové federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA. Konference je tradičně místem setkání odborníků z oblasti výzkumu, výroby a legislativy, kteří se zabývají silniční dopravou a životním prostředím. Jde tak o velmi široké fórum pro výměnu zkušeností a pro konfrontaci záměrů v oblasti budoucnosti automobilů.

 

Odborný program celodenní konference prvního dne byl určen především pro širokou veřejnost a příslušné organizace státní správy. Specifický program celodenního kolokvia druhého dne byl rekapitulací výsledků práce pracovníků automobilového výzkumu a vývoje v roce 2014 v rámci projektu „Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka“. Zúčastnili jsme se sympozia, zaměřeného na alternativní pohony automobilů a uvedeme alespoň stručný obsah přednášek, které nás nejvíce zaujaly.

Záruka odbornosti

Pořadatelé a odborní garanti symposia hledají odpověď na stále velmi diskutované aktuální téma, jímž je budoucnost dopravy. Renomovaní odborníci se snaží nejen nahlédnout do křišťálové koule a „věštit“ budoucí trendy v dopravě, ale i upozornit na úskalí, k nimž mnohdy směřuje úzkoprsý pohled ekonomicky silných skupin.

K hlavním garantům kvality patří špičkové ústavy, jejichž náplní je studium, vývoj, výzkum či zkušebnictví v oboru motorových vozidel. Jsou to především Česká automobilová společnost (CAS-SAE) a ČVUT v Praze a další spolupracující organizace, jako je Agentura CzechInvest, AutoSAP (AIA), Sdružení automobilového průmyslu či společnost LeasePlan CZ.

Legislativa a čistá mobilita

Odborná konference se konala 5. 11. 2014 pod taktovkou CAS-SAE CZ a ČVUT-Fakulty strojní. Naučný celodenní program odborné konference byl přehledem současných možností využití vozidel s alternativními pohony, která jsou ohleduplná k životnímu prostředí.

V úvodním přednáškovém bloku vystoupil ředitel Odboru provozu silničních vozidel Ing. Josef Pokorný, který se zaměřil na současnou a připravovanou legislativu. Připomněl, že k 1. lednu 2015 se chystají drobné i větší změny v oblasti schvalování, registrací i kontrol vozidel v silničním provozu. Konečně dochází k tomu, že nebudeme „papežštější než papež“ a že do české legislativy nebude vstupovat „ministerský folklór“. Nový zákonný přepis již nebude přetransformováván do českých podmínek, jak tomu bývalo v minulosti, ale bude přímo převzat v doslovném překladovém znění z EU. Nebude tedy třeba výklad „české“ verze ve formě „Vyhlášky“.

V oblasti registrací se končí s tzv. „polopřevody“ (vozidlo bylo sice na jednom místě odhlášeno, ale trvalo i několik týdnů, než bylo novým majitelem znovu přihlášeno). V jednom okamžiku bude tedy vozidlo nově odhlášeno a současně přihlášeno, a to na jednom místě na nového majitele. K tomuto opatření vedla skutečnost, že současná data neodpovídají skutečnosti!

Nemění se sice termíny povinných kontrol STK (4 roky/2 roky/2 roky…). Zejména u užitkových vozidel však může být na základě silniční kontroly při shledání nebezpečných závad (kupř. ojeté pneumatiky) termín zkrácen.

V rámci předpisů EU se mění texty, které se vztahují na motory poháněné vodíkem, CNG či LNG. Nový předpis se týká montáže plynových zařízení, nově se připravuje předpis na elektrická vozidla.

Co se skrývá pod pojmem Národní akční plán čisté mobility (NAP) vysvětlil Ing. Martin Voříšek (MPO ČR). Připomněl směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva schválenou Evropským parlamentem. Tak kupř. směrnice předepisuje průměrné osazení nabíjecích stanic pro elektromobily, a to jednu stanici na deset elektromobilů. Předpis obsahuje rozvrstvení plnicích stanic na CNG, LKG či LNG. V případě stlačeného zemního plynu je to každých 150 km, což Česká republika již dnes plní.

Ing. Richard Schneider ze společnosti CzechInvest připomněl možnosti podpory projektu R&D.

Vývoj v ČR nezaostává

Druhou část dopoledního přednáškového bloku zahájil Ing. Martin Hrdlička (Škoda Auto) svým vystoupením, v němž se zástupce třetí generace rodu Hrdličků zhostil přesvědčivě a velice zajímavě tématu Opatření k úspoře spotřeby paliv u vozidel s konvenčními spalovacími motory a jejich přínosy. Přednáška šéfa vývoje přilákala do sálu další desítky posluchačů, kteří napjatě sledovaly poutavý průnik do stavby moderního automobilu a nových konstrukčních řešení aplikovaných ve vozidlech Škoda.

Z vystoupení Ing. Hrdličky zářilo nadšení a obrovský nadhled odborníka, který obhospodařuje nejen „svůj píseček“, ale vidí automobil v širších souvislostech a snaží se hledat cesty k tomu, jak udržet život na naší planetě přijatelným. V současné době, kdy četná ekologická lobby považují spalovací motor za přežitek, vidí Ing. Hrdlička tento motor stále za objekt, který může v blízké i vzdálenější budoucnosti hrát u silničních vozidel dominantní roli. Jak se bude měnit, jak a co lze dále u pohonných soustav zlepšovat, na to hledal odpověď bez přerušení organizátorů sympozia (včetně četných dotazů) déle než hodinovou přednáškou. Žel, v této stručné informaci není pro podrobnosti místo. Tedy někdy příště…

Ing. Jan Vodstrčil (Iveco Czech Republic) je zastáncem hromadné dopravy. To je samozřejmé a pochopitelné. Ostatně z Vysoké Mýta přijel v roli zkušebního řidiče stylově ekologickým autobusem. Zaujalo nás konstatování, že 40 % energie v ČR spotřebuje doprava. Zajímavý je i tento příměr: Při individuální dopravě 80 lidí do zaměstnání vyprodukují jejich automobily 13 g/km nebezpečných zplodin, při dopravě autobusem je to 1 g/km. Perspektivu vidí v systému Iveco Dual Energy (kombinace se spalovacím motorem). Ve Vysokém Mýtě pracují na další ekologické verzi elektrobusu kombinovaného s ultrakapacitory.

Tatra žije! To byla úvodní slova přednášky, kterými Ing. Radomír Smolka (Tatra Trucks) zahájil své vystoupení na téma Provoz speciálních vozidel Tatra na palivo F-34. (Více o novinkách z Kopřivnice v rozhovoru s ekonomickým náměstkem na str. 73 a v informaci o nových vozidlech Tatra Phoenix Euro 6 na str. 54 a 55.)

Téma ekologické autobusy bylo předmětem dalších přednášek, které následovaly, a to Elektrobusy SOR – Výroba, zkušenosti z provozu, možnosti dalšího vývoje a Alternativní vozidla Škoda Electric a jejich aplikace v rámci pilotního projektu elektrobusů ZeEUS Plzeň. Před polední přestávkou zazněla ještě přednáška na téma Alternativní pohony z pohledu značky Volkswagen.

Odpolední přednáškový blok patřil službám a novým projektům v oblasti alternativních pohonů. Optimalizace doby a délky používání vozidel s alternativním pohonem z pohledu celkových nákladů, Zkušenosti skupiny RWE ze zahraničních projektů a testování oboustranné komunikace: automobil vs. distribuční síť a Podmínky dalšího rozvoje CNG/LNG. To byla témata, která přiblížila současný stav vozidel, služeb a infrastruktury potřebné pro provoz vozidel s alternativními pohonnými systémy. Přednášeli přední odborníci v oboru: Daniel Prostějovský (LeasePlan Česká republika), Pavel Tomíček (RWE Energo) a Jan Ruml (Český plynárenský svaz).

Závěr patřil mladým konstruktérům, neboť v první přednášce uvedl Ing. Ondřej Vaculín, PhD., nově jmenovaný předseda České automobilové společnosti (CAS-SAE), sportovní elektromobil SCX. Následovaly přednášky Mezigenerační inovace na voze Formula Student týmu CTU CarTec a Elektroformule: od návrhu na trať. U mikrofonu se vystřídali Filip Zavadil (CTU CarTech) a Miroslav Rýzek (eForce Prague Formula).

 

Lze si jen přát, aby nadšení pro práci ve svém oboru, které doprovázelo mnohou přednášku, přineslo celospolečenský užitek a bylo příkladem pro ty, kteří hledí více na ekonomický prospěch než na to, jak navázat a zdokonalit výsledky práce předchozí generace konstruktérů.

 

Napsal: Vlastík

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz