Zpoplatnění externích nákladů  |  Truck & business 4 / 2010  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2010 » Zpoplatnění externích nákladů

Zpoplatnění externích nákladů

 
image1870

Po více než dvou letech jednání dospěla Rada ministrů dopravy EU k politické dohodě – externí náklady v silniční nákladní dopravě se zpoplatní! Příspěvek našeho spolupracovníka z MDČR zahrnuje připravované změny v roce 2011 v České republice....

 


Po více než dvou letech jednání dospěla Rada ministrů dopravy EU k politické dohodě – externí náklady v silniční nákladní dopravě se zpoplatní! Příspěvek našeho spolupracovníka z MDČR zahrnuje připravované změny v roce 2011 v České republice.

Původní návrh Evropské komise předpokládal, mimo stávající časové poplatky a mýtné, zavedení nových poplatků z dopravních kongescí, za hluk z vozidel a znečištění ovzduší. Dalším velmi sporným bodem mělo být přímé určení výnosů. Stávající znění směrnice „Euroviněta“ ponechává rozhodnutí na členských státech s doporučením ve prospěch odvětví dopravy. To se v ČR naplňuje tím, že veškeré příjmy z časových poplatků a mýtného se převádějí do Státního fondu dopravní infrastruktury, který jimi financuje dopravní projekty. Nový návrh předpokládal m.j. zaměření na snížení emisí CO2 nebo zlepšení energetické účinnosti vozidel, což je však v přímém obchodním zájmu samotných výrobců, v případě ČR převážně zahraničních.

Přešlapování na místě
Právě výše uvedené návrhy byly hlavním sporným bodem. Značná část geograficky okrajových zemí byla rezolutně proti zpoplatnění kongescí. Jako kompromis bylo proto navrženo, že poplatek bude nahrazen možností zvýšených sazeb mýtného, shoda však nebyla nalezena v míře zvýšení a počtu hodin, kdy bude možné vyšší sazby použít. Dále zhruba stejná část zástupců byla pro, resp. proti konkrétnímu určení výnosů.
Víceméně patovou situaci vyřešilo zasedání Rady ministrů dopravy EU v říjnu t.r. Na základě zde dosažené politické shody bude vypracováno konečné znění novely směrnice, kterou musí následně projednat a schválit Evropský parlament. Po vyhlášení směrnice budou mít členské státy povinnost zapracovat změny nejpozději do 36 měsíců do vnitrostátního práva.

Základní navržené změny
V případě kongescí bylo dohodnuto možné zvýšení mýtného až o 175 % oproti váženému průměrnému mýtnému, a to nejvýše pět hodin denně v době dopravní špičky. Mimoto zůstává v platnosti stávající možnost zvýšení sazeb mýtného až o 100 % oproti nejlevnější sazbě pro vozidla s nejpřísnější emisní normou nebo pro nejlevnější období dne, den nebo roční období. Uvedené ustanovení je v ČR aplikováno v případě zvýšených sazeb v pátek mezi 15. a 21. hodinou. Ke kompromisu došlo i v případě určení výnosů, rozhodnutí je opět ponecháno na členských zemích.
Velkého ústupku bylo dosaženo u poplatku za znečištění ovzduší, a to zvýhodněním vozidel s emisními třídami Euro V, VI a vyššími. Oproti původnímu návrhu dojde k prodloužení nulových nebo snížených sazeb, viz následující tabulka:

Eurocent/vozokilometr Příměstské silnice (včetně dálnic) Meziměstské silnice (včetně dálnic)
Euro 0 16 12
Euro I 11 8
Euro II 9 7
Euro III 7 6
Euro IV 4 3
Euro V
po 31. prosinci 2013 0
3 0
2
Euro VI
po 31. prosinci 2017 0
2 0
1
Vozidla znečišťující méně než Euro VI 0 0
V horských oblastech je v míře odůvodněné sklonem silnice, nadmořskou výškou nebo teplotní inverzí možno hodnoty v tabulce vynásobit koeficientem až ve výši 2.

Shoda panovala u výše poplatků za hluk, způsobený vozidly, viz tabulka:

Eurocent/vozokilometr Den Noc
Příměstské silnice (včetně dálnic) 1,1 2,0
Meziměstské silnice (včetně dálnic) 0,2 0,3
Hodnoty v tabulce lze vynásobit faktorem až do výše 2 v horských oblastech v rozsahu, který dovoluje sklon silnic, teplotní inverze nebo horní závěr ledovcového údolí.
Konečné znění novely směrnice “Euroviněta” lze očekávat nejdříve v polovině roku 2011.

Úpravy ve zpoplatnění v ČR v r. 2011
Ministerstvo dopravy připravilo k projednání novelu vyhlášky, která m.j. upravuje rozsah zpoplatněných komunikací. Ten se v případě mýtného systému mění jen minimálně, ale u časového zpoplatnění se navrhuje rušit některé dlouhodobé výjimky, jejichž opodstatněnost již skončila a které jsou předmětem mnohdy oprávněné kritiky ostatních regionů.

Více v tištěném časopise č. 4 / 2010

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz