Trh nákladních automobilů v ČR  |  Truck & business 4 / 2010  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2010 » Trh nákladních automobilů v ČR

Trh nákladních automobilů v ČR

 
image587

Podle údajů Svazu dovozců automobilů poklesl v roce 2010 trh nákladních vozidel o více než 50 % oproti roku 2007, měřeno počtem prodejů v období leden až září příslušného roku. Statistika tak potvrzuje cyklický charakter prodeje, silně závislý na...

 
Podle údajů Svazu dovozců automobilů poklesl v roce 2010 trh nákladních vozidel o více než 50 % oproti roku 2007, měřeno počtem prodejů v období leden až září příslušného roku. Statistika tak potvrzuje cyklický charakter prodeje, silně závislý na kondici ekonomiky a zejména na očekávání a důvěře v ekonomický růst. Co tedy můžeme očekávat v blízké budoucnosti?

Společnost INCOMA GfK ve spolupráci s poradenskou firmou Blue Strategy zpracovala projekt Trucks & Vans 2010, založený na detailním průzkumu mezi více než 1000 firmami v České republice, které v úhrnu provozují více než 13 000 vozů kategorií N2 a N3. Cílem tohoto projektu je popsat podrobně aktuální situaci a pomoci dodavatelům efektivněji nalézat vhodné zákazníky, pro které je jejich nabídka relevantní.

Je oživení nablízku?
Dle výsledků této analýzy se situace začíná obracet k lepšímu, což jistě potěší nejen importéry nákladních vozů, ale i výrobce a dovozce návěsů, pneumatik a dalších výrobků spojených s odvětvími, v nichž jsou nákladní a užitkové vozy s celkovou hmotností nad 3,5 t využívány. Téměř 2/3 firem z těchto odvětví již považují situaci za stabilizovanou a neočekávají, že by v dalších třech letech docházelo k redukci jejich vozových parků. Naopak více než 20 % firem předpokládá, že budou své vozové parky rozšiřovat a obnovovat, pět procent firem dokonce předpokládá růst parku o více než 20 %.

Kdo doplatil nejvíce?
Analýza Trucks & Vans 2010 potvrdila, že nejvíce byly situací v ekonomice v nedávných letech zasaženy firmy střední velikosti, provozující flotilu mezi 6 a 10 vozy – u těchto firem je i nadále očekávání nejméně optimistické. Takových firem je na trhu téměř ¼ ze všech, ale v úhrnu provozují asi jen jednu sedminu všech vozidel největší přípustné hmotnosti nad 3,5 tuny. Více než dvě třetiny veškerých přepravních výkonů těchto firem se odehrávají výhradně na území České republiky a jsou tedy silně spjaty s celkovou ekonomickou situací v naší zemi, zatímco větší firmy s parkem nad 20 vozů vykazují více než 50 % svých výkonů přepravou do a ze zahraničí a jsou tedy více propojeny s vývojem ekonomiky v jiných evropských zemích.

Kdo rozhoduje o nákupech?
Přestože je nezanedbatelná část firem, provozujících autoparky užitkových automobilů, vlastněná zahraničním kapitálem, odehrávají se rozhodnutí o obnově či rozšiřování parků téměř výhradně v České republice a převážně se na něm podílejí vlastníci firmy. Na tom není až tolik překvapivého, zajímavý je však velmi nízký vliv na rozhodovací procesy v rukou fleet managerů či správců vozových parků. Tato situace je obdobná parkům osobních automobilů, kde je často fleet manager jen jakýmsi výkonným pracovníkem, ale prakticky o ničem nemůže rozhodnout a v lepším případě může majiteli či zástupci vlastníka předložit návrh ke spolupráci s konkrétní firmou či značkou. Toto pravidlo se netýká jen vlastních vozů, ale i návěsů, nástaveb, pneumatik, palivových karet či telematických systémů. Vyvstává zde tedy otázka, zda dodavatelé jednající se svými zákazníky využívají ve svých obchodních a marketingových aktivitách správné kontakty.

Struktura trhu
V České republice existuje obrovský počet subjektů, které v popisu svých aktivit zmiňují nákladní automobilovou dopravu, nicméně dle odhadů jen asi jedna třetina z nich má tuto činnost jako hlavní zdroj podnikání a jsou v ní specialisty. Téměř polovina firem provozuje malé parky čítající do pěti vozů, naopak více než polovina registrovaných vozů je provozována parky s více než 20 automobily, a pokud za spodní hranici použijeme počet deseti vozů, pak jich je skoro 80 %. Tyto větší firmy současně mají k dispozici i modernější parky – 85 % jejich vozů je mladších 5 let, zatímco u malých firem je tento ukazatel jen na úrovni padesáti procent. Pokud tedy řidiči potkávají na silnicích vozy starší, méně ekologické a v horším technickém stavu, je vysoká pravděpodobnost, že náležejí spíše menší firmě.

Tato situace je logická, vezmeme-li v potaz vyšší kilometrové nájezdy vozů provozovaných ve větších autoparcích: téměř 50 % vozů v parcích nad 20 vozů ujede měsíčně více než 10 000 km, zatímco u menších parků vykazuje takový nájezd jen necelých 30 % vozů.

Celý článek si přečtětě v T&b č. 4 / 2010

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz