Mýtné v roce 2010  |  Truck & business 4 / 2009  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2009 » Mýtné v roce 2010

Mýtné v roce 2010

 
image1385

Novela směrnice „Euroviněta“ Stanoví základní pravidla pro daň z vozidel (v ČR je to silniční daň) a pro zpoplatnění vozidel. Určuje druhy nákladů, které lze započíst do časových poplatků nebo mýtného s tím, že platby uživatelů nesmí součet těchto...

 
Novela směrnice „Euroviněta“
Stanoví základní pravidla pro daň z vozidel (v ČR je to silniční daň) a pro zpoplatnění vozidel. Určuje druhy nákladů, které lze započíst do časových poplatků nebo mýtného s tím, že platby uživatelů nesmí součet těchto nákladů překročit. Zvláštní příplatky lze vybírat v horských oblastech, jako je tomu např. v Rakousku v oblasti Brenneru. Určuje mezní hodnoty emisí pro vozidla „EURO 0“ až „EURO 5“ nebo vozidla „EEV“. Dále maximální výši časových poplatků, jako i orientační určení třídy vozidla nebo jízdní soupravy s přiřazeným stupněm (0 - III) poškození povrchu vozovky.
EK připravila a v pracovní skupině Rady EU se v druhém pololetí loňského roku začala projednávat novela cit. směrnice. Mezi hlavní navržené změny lze uvést rozšíření působnosti směrnice na celou silniční síť, zatímco dosud se týká jen transevropské sítě nebo souběžných a jiných, z dopravního hlediska významných komunikací. Dále pak určení výnosů na specificky vymezená opatření. I za přispění zástupců ČR se podařilo prosadit rozhodovací pravomoc členských států, kde bude poplatky nebo mýtné vybírat a možnost ponechat výnosy ve prospěch dopravy, jako je tomu dodnes. V tomto případě, jakož i u silniční daně, jsou všechny získané finanční prostředky převáděny v plné výši do Státního fondu dopravní infrastruktury.
Změny zpoplatnění v ČR od röku 2010
Zásadní změnou je novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydaná ve Sbírce zákonů pod č. 347/2009 Sb. Ve vztahu ke zpoplatnění určených pozemních komunikací obsahuje následující základní změny:
Mýtný systém se rozšiřuje i na motorová vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Z toho vyplývá, že tažné motorové vozidlo s uvedenou hmotností bude od r. 2010 zpoplatněno podle druhu vozidla (tj. podle počtu náprav a emisní třídy motoru) a ujeté vzdálenosti, a tomu odpovídající sazbou mýtného. Novela již neobsahuje pojem „jízdní souprava.“ Odpadnou tak dosavadní nejistoty a problémy vozidel se závěsným zařízením při zařazení do mýtného systému.
Pro všechna vozidla tak budou platit stejné podmínky, týkající se jak rozsahu zpoplatněných komunikací, tak sazeb mýtného. K tomu je nutno uvést, že naprostá většina vozidel s hmotností 3,5 – 12 tun má pouze dvě nápravy a emisní třídu EURO 3 a vyšší. Budou proto zvýhodněny oproti těžším vozidlům nižší sazbou mýtného. Novela zákona rovněž umožňuje nově členit sazby navíc i podle období dne nebo období roku.
Celý článek věnovaný novinkám v oblasti mýtného pro rok 2010 si přečtěte v časopisu Truck & business č. 4/2009


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz