Rusko a autodoprava: Může být využit potenciál?  |  Truck & business 4 / 2008  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2008 » Rusko a autodoprava: Může být využit potenciál?

Rusko a autodoprava: Může být využit potenciál?

 
image435

Christian Leysen, ředitel společnosti Ahlers: patnáctiletá zkušenost v Rusku Politika chce zvýšit rychlost dopravy průměrně o 15 až 20 %. Za poslední čtyři roky ohromně vzrostla silniční doprava. Hranice 800 miliónů tun byla již překročena....

 
Christian Leysen, ředitel společnosti Ahlers: patnáctiletá zkušenost v Rusku
Politika chce zvýšit rychlost dopravy průměrně o 15 až 20 %.
Za poslední čtyři roky ohromně vzrostla silniční doprava. Hranice 800 miliónů tun byla již překročena.


Před několika týdny logistická společnost Ahlers organizovala seminář o logistice v Rusku. Různí odborníci přinesli svou vizi věcí z odlišných úhlů pohledu. Zkušenosti Ahlers jsou o to cennější, že v Rusku působí už 15 let.

Rusko je země extrémů. Pro ni příznačná výjimečnost a rozloha, co by největší země světa, mají dopad i na dopravu. Čísla týkající se ruské ekonomiky naznačují ekonomický růst. Země doznala nebývalý rozvoj, v důsledku čehož vyrostl ohromný potenciál v oblasti silniční dopravy a logistiky.
Plné využití nabízených možností není pro západní podniky nic jednoduchého. Důležitou úlohu hraje informovanost o zemi. Problematické body, s kterými jsou přepravci stále konfrontováni, se snaží ruské státní orgány odstraňovat.
První překvapující prvek je, že poptávka neodpovídá možnostem. Tak ohromná země má „jen“ 871 000 km silnic. Pro srovnání ve Francii jich je 891 000 km. Navíc na třetině veřejných komunikací je omezen provoz pro těžké náklady. Pouze 85 % silnic z této sítě má tvrdý povrch.

Dále pak je v Rusku velké množství úseků omezení rychlosti, jehož dodržování bývá velmi přísně kontrolováno. Jinak ještě: podle těch, co se pohybují na ruských cestách již řadu let, jsou policejní kontroly stále ještě hodně selektivní. Ovšem během posledních čtyř let zaznamenala silniční doprava velký rozvoj. Podle posledních čísel byla překročena hranice 800 miliónů tun, a to v roce 2004 byl strop ještě 500 miliónů tun. Jak nejlépe sladit tento růst se současnými možnostmi v této zemi? Připravují se ambiciózní projekty, což je logické, neboť kamionová doprava se ukazuje jako optimální způsob přepravy pro vzdálenosti až do 1500 km.

Politická ambice
Prvním cílem ruských státních orgánů je tedy rozšíření silniční sítě. Pro tento účel byl v roce 2006 vytvořen investiční fond v hodnotě 2,5 miliardy USD. V horizontu roku 2010 by se toto mělo odrazit v 27 000 km dalších silnic. Pro optimalizaci jejich výstavby a údržby byla umožněna veřejno-soukromá forma spolupráce (zvaná PPS – public privé) srovnatelná s tím, co známe na Západě.
Jako odpověď na stále vzrůstající požadavky je nutné, aby i nejvzdálenější místa byla dosažitelná silniční dopravou. V rámci ruské silniční sítě je Moskva nevyhnutelnou křižovatkou, která ovšem dosud „škrtí“ provoz, což potvrdí všichni, kdo znají terén, neboť dopravní zácpy jsou ve městě ohromné a téměř všudypřítomné.

Otevření ruského hlavního města je druhým cílem. V roce 2005 byla zahájena stavba osmiproudého okruhu kolem města. V roce 2015 by měl být dokončen tento 500 km dlouhý obchvat. dalším Za další prioritu je považováno zlepšení silniční bezpečnosti. Každoročně na ruských silnicích umírá 35 000 osob. A tato situace znepokojuje dopravní společnosti, jejichž vozy brázdí každý den ruskou silniční síť.

Zvýšení povolené rychlosti
Ještě několik předběžných čísel týkajících se tohoto ambiciózního cíle. Snížení nebezpečnosti silnic o 25 %. Omezení škod způsobených sektorem dopravy na životní prostředí, které by se mělo zastavit na 22 % současných škod, což není bez významu pro dopravní podniky, které prokazují zájem o tuto zemi. Rychlost s jakou se silniční doprava nyní uskutečňuje by měla vzrůst o 15 až 20 %, v případě důležitých mezinárodních koridorů o 20 až 30 %. Stručně řečeno, potenciál tu je, politická vůle též. Zásadní otázkou samozřejmě zůstává, kdy se oba principy budou moci sladit?

Michaël Vandamme
Marie Černíková


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, NA KTERÁ NESMÍTE ZAPOMENOUT
Několik bodů, na které společnost Ahlers upozorňuje investory:
• Potřeba nového personálu v Rusku? Výpovědní lhůta nepřekračuje dva týdny.
• Ruští zaměstnanci jsou většinou velmi motivovaní. Znalost cizích jazyků ovšem zatím není dobrá.
• Rozhodnutí dělají konkrétní osoby, nikoliv na základě solidního průzkumu či pravidel. Hierarchie je v zaměstnání silně zakotveným prvkem.
• Manažeři nejsou jen vzácní, ale i velmi drazí.
• Při uzavírání smlouvy je důležité „papírování“. Kontrola orgánů státu může mít dlouhodobé důsledky a zabírá mnoho času.

NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKOU JE ADMINISTRATIVA
„Naše společnost pracuje v Rusku již déle než 15 let“, vysvětluje Luc Schoovaerts, Seafreight & Project Manager u Sancontra. „Pokud máme bilancovat toto období, velmi choulostivý bod se nám stále vrací: trampoty s administrativou. Veškerá papírová dokumentace musí být v bezvadném pořádku, protože vše je detailně kontrolováno.“ Jedná se o častou stížnost. Často je zdlouhavá administrativa příčinou velkého zpoždění; na což si stěžují četné podniky. „Můžete mi vyvěřit, že silniční infrastruktura představuje velkou překážku“, pokračuje, „ale většinou se to vyřeší. Vše závisí samozřejmě na směru. Významnou úlohu hraje též region.

Skutečnost, že se ruský trh stále rozšiřuje, je důležitým údajem pro sektor dopravy. Zajišťujeme všechny formy dopravy a zdá se, že největší problém je asi s exportem do Ruska, tj. ruským dovozem. Očekávám vývoj těchto vztahů v budoucnosti. S ohledem na rozvoj, který jde přes celou zemi, očekávám více exportu ze strany Ruska.“
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz