Přestupky řidiče a následky pro dopravce  |  Truck & business 4 / 2007  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2007 » Přestupky řidiče a následky pro dopravce

Přestupky řidiče a následky pro dopravce

 
image522

Rizika jsou bezesporu čím dále tím větší, a to rok od roku. Nechceme se však zabývat otázkami, které se týkají podnikatelských záměrů a aktivit a vysokých rizik z nich plynoucích, ani rizik plynoucích z malé nabídky pracovního trhu řidičů nákladních...

 

Rizika jsou bezesporu čím dále tím větší, a to rok od roku. Nechceme se však zabývat otázkami, které se týkají podnikatelských záměrů a aktivit a vysokých rizik z nich plynoucích, ani rizik plynoucích z malé nabídky pracovního trhu řidičů nákladních automobilů. Chceme hovořit o stále se zpřísňujících podmínkách, kterými se jednotlivé státy brání porušování svých právních norem týkajících se bezpečnosti provozu silniční nákladové dopravy.

Jestliže se podíváme na dopravně bezpečnostní situaci na evropských silnicích ovlivňovanou trvalým nárůstem silniční nákladní dopravy, musíme konstatovat její závažné zhoršování, i když nestejnoměrně v jednotlivých státech. Pro podmínky České republiky je situace dostatečně zmapována, je jí věnována v tomto segmentu zásadní pozornost, a to jak ze strany legislativy, tak i dohledu. Dostatečně vypovídající pohled nám podává především statistický rozbor dopravních nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů za rok 2006.

Uvedený statistický pohled číselně dokládá rizikovost této činnosti. Finální příčinou je vždy chybné jednání řidiče, měřitelné především porušením závazného právního ustanovení zvláštního zákona nebo jeho prováděcího předpisu, tedy příslušné vyhlášky. Výsledkem jsou finanční ztráty jak pro dopravce, tak pro řidiče vozidla, pro kterého v některých případech nehoda znamená i ztrátu života, nebo zranění s trvalými následky. Proto je vedle preventivní činnosti každého státu i snaha po účinných represivních opatřeních ze strany bezpečnostních služeb, dopravních úřadů i justice.
Podíváme-li se na státy Evropské unie, zjistíme zajímavé skutečnosti. Je to především, ostatně jako v bodových systémech, značná nejednotnost postihu jak řidičů, tak i dopravců v případě porušování bezpečnosti silničního provozu a silniční dopravy. Tato nejednotnost spočívá jak ve výši finančních sankcí za dopravní přestupky, tak i v rozdílném pohledu na jejich závažnost a rozdělení. Nelze opomenout i trestnou činnost v této oblasti, která má rovněž často velmi odlišnou podobu. Často jsou sankce vedle finančního postihu doprovázeny i dalšími znaky, které vedle zabavování věci a zákazu řízení znamenají pro řidiče i trest odnětí svobody s různou časovou délkou. V řadě států se na postihu podílí řidič s dopravcem současně, a to různým dílem.
V krátkém nástinu se nyní podívejme na rizika, která pro silniční dopravu představuje porušování jejich zákonných ustanovení ve vybraných státech Evropy.

Těmito riziky jsou konkrétní sankce, které jsou ukládány a dokumentovány na místě spáchání přestupku nebo trestného činu po zastavení vozidla policií, četnictvem nebo některou z dalších pověřených státních institucí.

Celý článek najdete v časopise T & B č. 4/2007

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz