Po roce 2025 pouze klimaticky neutrální distribuční centra  |  Truck & business 3 / 2023  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2023 » Po roce 2025 pouze klimaticky neutrální distribuční centra

Po roce 2025 pouze klimaticky neutrální distribuční centra

 
barometr

pondělí, 25. září 2023

"Zelená témata se ve světě logistiky objevují čím dál častěji. Mezi našimi zákazníky lze identifikovat dvě základní skupiny s odlišnými přístupy k dosažení environmentálních, sociálních a správních (ESG) cílů," říká Kateřina Rázlová, vceprezidentka transportu pro střední a východní Evropu, DHL Supply Chain.

 

"První, zatím menší skupina zahrnuje významné globální nebo evropské hráče s již stanovenými ESG cíli, k jejichž dosažení se veřejně zavázali a management je motivován je naplňovat. Společnosti již mají nebo plánují vytvářet interní rozpočty pro dekarbonizaci. Zároveň jsou to firmy s vysokou společenskou odpovědností a odpovědný přístup k podnikání vyžadují také jejich zákazníci. Tyto společnosti oceňují naši připravenost zelená řešení poskytovat a jsou ochotné například kombinovat elektrická nákladní vozidla s železniční dopravou nebo se pustit do dekarbonizace většího pravidelného toku zboží. Při naplňování cílů hraje velkou roli rozdílná státní podpora dekarbonizace transportu v různých zemích. Setkávám se s názorem, že firmy chtějí projekty implementovat, ale soustředí se na Německo nebo severské země, neboť v Česku nemají tyto snahy prioritu."

"Druhou skupinu firem tvoří společnosti, které se ESG cílům teprve začínají věnovat. Na jednu stranu chtějí být společensky odpovědné, ale jsou tlačeny náklady. Proto si nejdříve vozidlo s alternativním pohonem otestují a poté vyhodnotí náklady a přínosy. Obecně oceňuji všechny snahy jak zákazníků, tak poskytovatelů logistických služeb nebo transportu zavádět nová řešení a hledat cesty, jak emise CO2 v logistice snížit."

"V oblasti skladování si naše společnost dala za cíl provozovat po roce 2025 pouze klimaticky neutrální distribuční centra a také již je jako standardní řešení zákazníkům nabízíme. DHL rovněž připravuje interní program k dekarbonizaci transportu."

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz