O2 Truck & Van Business Day 2012  |  Truck & business 3 / 2012  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2012 » O2 Truck & Van Business Day 2012

O2 Truck & Van Business Day 2012

 
image2542

Zklamání z odvolání letošního červnového Autotecu neodradilo pořadatele pátého setkání autodopravců, kteří se 6. června sešli v moderním prostředí nového pavilónu P brněnského výstaviště. Jubilejní setkání autodopravců se uskutečnilo  díky hlavnímu...

 
Zklamání z odvolání letošního červnového Autotecu neodradilo pořadatele pátého setkání autodopravců, kteří se 6. června sešli v moderním prostředí nového pavilónu P brněnského výstaviště. Jubilejní setkání autodopravců se uskutečnilo  díky hlavnímu partnerovi společnosti O2 a exkluzivním partnerům - společnostem Bridgestone a Volvo.

Na setkání, které se konalo již tradičně pod záštitou magazínu Truck & business, se sjelo na 150 zájemců z blízka i z daleka. Stejně jako většina celostátních akcí, na něž přijíždějí do Brna účastníci zejména po D1, začal i tento program s jistým zpožděním z důvodu zácpy na dálnici.

Před zaplněným sálem
V úvodu zhodnotil Ing. Martin Mensa, ředitel vydavatelství Club 91, s.r.o., nepříliš optimistickou statistiku prodeje vozidel kategorie N2 a N3 v posledních pěti letech a současně připomněl historii setkání, která nesla dosud název Truck & Business Day. Letos poprvé se otevřel větší prostor i pro lehká nákladní vozidla, což se odrazilo i v novém názvu akce, kde přibylo slůvko Van. Martin Mensa současně připomněl, že s výjimkou loňského roku, kdy se setkání konalo v Lednici, byly všechny dosavadní akce situovány do brněnského regionu. Nově přivítal i dopravce ze Slovenska, neboť poprvé se toto setkání konalo ve spolupráci se slovenským vydáním magazínu Truck & business.

Ing. Radovan Mužík objasnil ve svém projevu, že nakupovat lacino není vždy „terno“. Na druhé straně ani nejdražší vozidlo nemusí být v celkových provozních nákladech cenově nikterak znevýhodněno. Na příkladu lehkého nákladního vozu dokázal, že náklady mohou být v obou případech vyrovnané. Pořizovací cena hraje sice důležitou roli, neměla by však nikdy být rozhodujícím faktorem při výběru vozidla.

Reprezentant hlavního partnera, jímž je tradičně společnost O2, PhDr. Jan Frühwirt vysvětlil v úvodu svého vystoupení princip služby O2 Car Control. Zdůraznil, že tento systém zajišťuje dokonalý přehled o pohybu vozidel v reálném čase spolu s možností oboustranné komunikace s řidičem. Aplikace pro chytré mobilní telefony a tablety navíc výrazně zjednodušuje provoz vozového parku a zvyšuje komfort dohledu nad vozidly. Chystá se další zdokonalení systému, v němž bude aplikováno akcelerační čidlo, záznam jízdního stylu a napojení na digitální tachograf.

Martin Hornof ze společnosti Bridgestone vysvětlil funkci systému Total Fleet Management, který funguje v rámci celé Evropy. Návštěvníci se mohli na volné ploše přímo seznámit s mobilní servisní technikou. Přednášející upozornil na komplexní řešení protektorování a na nový sortiment ekologických pneumatik Ecopia.

Ing. Jan Černý, hlavní konstruktér společnosti SOR, ve svém vystoupení hodnotil dosavadní zkušenosti s alternativními ekologickými systémy aplikovanými u vozidel pro hromadnou dopravu osob. Autobusy z Libchav můžeme dnes vidět v mnohých velkých městech naší republiky včetně Prahy. V Ostravě jsou v současné době v provozu čtyři elektrobusy, jimž dává šéfkonstruktér větší šanci než hybridům. Výhodné budou i po stránce hospodárnosti za předpokladu, že dojde k očekávanému poklesu cen trakčních akumulátorů.

Velké pozornosti se těšila přednáška Ing. Vladimíra Myslíka ze společnosti Volvo. Zajímavým způsobem upozornil na nešvary těch řidičů, kteří dostatečně nerespektují základní pravidla zacházení s vozidly. Současné tahače jsou totiž na takové úrovni, že bez důkladného seznámení s technikou nelze dosáhnout požadované a tolik sledované hospodárnosti provozu. Toho si jsou ovšem mnozí dopravci vědomi a se zaváděním nové techniky nechají řidiče projít důkladným proškolením od firemních specialistů.

Josef Melzer, jednatel společností M+L Logistik s.r.o. a UPLINE CZ s.r.o. se s nadhledem zhostil tématu Kombinovaná doprava v praxi. Zdůvodnil, proč by se na kombinovanou dopravu nemělo nahlížet jako na revoluční zásah do systému, ale jako na postupný vývoj v rámci dopravní strategie. Předpokladem pro zavedení kombinované kontinentální dopravy jsou velké přepravované objemy, dlouhé přepravní vzdálenosti a stabilní dlouhodobé obchodní vztahy.
Jestliže přednášky představitelů našich vrcholových institucí patří dosti často k nezáživným, pak toto nelze říci o vystoupení Ing. Ladislava Němce, ředitele odboru silniční dopravy MD ČR. Přednáška se týkala aktuálních změn zákonů a vyhlášek z oblasti silniční dopravy. Diskutovány byly pojmy jako je dobrá pověst dopravce, odborná způsobilost, zavádění rejstříku podnikatelů, uplatňování sankcí, čili otázky, s nimiž dopravci přicházejí bezprostředně do styku.

Šéfredaktor slovenské verze časopisu Truck & business Roman Kment s přehledem zvládl „legislativní tématiku“ aplikovanou na Slovensku. Navázal na předřečníka, neboť podobné změny jako v ČR zaznamenalo i slovenské zákonodárství. Jeho vystoupení vyvolalo celou řadu dotazů, z nichž vyplynuly odlišnosti a poněkud rozdílný přístup v řešení dopravní legislativy u našich východních sousedů.

Emotivním projevem Ing. Jan Medveď z Česmadu Bohemia skončil dopolední přednáškový blok. Šéf legislativního odboru Česmadu dokončil polemiku o nešvarech na silnicích a zejména o nedostatcích v zákonných předpisech komplikujících život dopravců nejen u nás, ale i v zemích, kam drtivá většina našich řidičů zajíždí. Ostatně již téma přednášky „Co pálí autodopravce“ naznačilo, že důraz bude kladen na kritiku a snahu najít schůdnou cestu často ze zapeklitých situací, jimž jsou řidiči vystaveni. Přednášející na konkrétních příkladech ukázal na nedodělky silniční legislativy, a to nejen u nás, ale i v sousedních zemích.

Zpestřením přednáškového dopoledne bylo předávání hodnotných cen vylosovaným účastníkům. Z koule „štěstěny“ v rukou Michala Frýdy vylosoval kupř. Jan Frühwirt šťastlivce, který získal hodnotnou cenu od společnosti O2 Telefónica. Mgr. Rostislav Zedníček ze společnosti Nowaco bude mít na O2 Truck & Van Business Day 2012 mimořádně pěkné vzpomínky. Z rukou Martina Hornofa převzal hodinky Bridgestone.

Celý článek v T&b 3/2012


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz