POJIŠTĚNÍ V AUTODOPRAVĚ  |  Truck & business 3 / 2011  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2011 » POJIŠTĚNÍ V AUTODOPRAVĚ

POJIŠTĚNÍ V AUTODOPRAVĚ

 
image640

Na co bychom neměli zapomenout Pojištění je pro každého autodopravce velmi důležitou součástí zázemí, které je nutné k fungujícímu spolehlivému podnikání. O nejčastějších případech a způsobu řešení vybraných komplikovaných situací a novinkách v...

 
Na co bychom neměli zapomenout

Pojištění je pro každého autodopravce velmi důležitou součástí zázemí, které je nutné k fungujícímu spolehlivému podnikání. O nejčastějších případech a způsobu řešení vybraných komplikovaných situací a novinkách v pojišťovnictví jsme hovořili s Klárou Vackovou z České pojišťovny.

Jaké základní pojištění musí mít každý autodopravce?

Každá transportní společnost by měla mít uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Co vše je kryto pojištěním odpovědnosti a pojištěním přepravy zásilek?
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce kryje odpovědnost klienta za škody na přepravovaném nákladu nastalé při vnitrostátní i mezinárodní dopravě a je určeno všem provozovatelům veřejné silniční nákladní dopravy. Kromě standardně pojišťovaných rizik, jakými je odpovědnost za škody na přepravovaném zboží včetně odcizení, škody způsobné smluvním dopravcem pojištěného, náklady právní ochrany (náhrada nákladů řízení o náhradě škody, náhrada nákladů právního zastoupení apod.) či odpovědnost dopravce za škody vzniklé při nakládce/vykládce, je potřeba zmínit i pojištění odpovědnosti při kabotážních přepravách. Na možnost sjednání pojištění odpovědnosti za škodu na převáženém zboží při výkonu kabotáže je potřeba upozornit zejména dopravce, kteří chtějí provozovat kabotáž na území Slovenska, kde je jim právním předpisem uložena povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu na přepravovaném nákladu a dopravce, kteří realizují vozidly s celkovou hmotností (vč. návěsu či přívěsu) větší než 3,5 tuny kabotážní jízdy v SRN, kde tyto přepravy podléhají dle § 7 Zákona o silniční dopravě pojišťovací povinnosti.

Pojištění přepravy zásilek se sjednává pro případ poškození, zničení či pohřešování pojištěné přepravované zásilky jakoukoliv nahodilou událostí na území celého světa. Mezi základní rizika se řadí živelní škody, havárie dopravních prostředků vč. ztroskotání či nezvěstnosti námořních lodí, zřícení skladovacích budov či škody při nakládce a vykládce.

Jak jsou stanoveny zákonné limity plnění a v jaké výši se pohybují?
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu na převáženém zboží a stejně tak pojištění přepravy zásilek je dobrovolné smluvní pojištění, u nichž jsou limity, resp. výše pojistných částek určovány klienty zejména s ohledem na hodnotu a povahu zboží.
Povinné ručení může klient uzavřít s různě vysokými limity plnění. Zákonné minimum 35 milionů korun na škody na majetku a stejná částka na škody na zdraví (35/35) by však v některých případech mohla být nedostatečná. Proto doporučujeme zvolit limit vyšší, konkrétně Česká pojišťovna navrhuje limit 100/100, kde je riziko jeho překročení spíše hypotetické.


Mohou si jednotlivé pojišťovny tyto limity upravovat?

U povinného ručení platí pravidlo, že limit musí být alespoň ve výši zákonného minima (35/35 milionů). Na druhou stranu je třeba říci, že všechny pojišťovny nabízejí jako alternativu i limity vyšší. K nejvyšším na trhu patří limity kolem 100/100 milionů, které jsou dostatečné prakticky pro jakéhokoli klienta. Tento limit je samozřejmě i v nabídce České pojišťovny.


Jak se řeší případy škody způsobené uvolněním nákladu?

Problematika správného uložení a zabezpečení nákladu na ložné ploše vozidla bývá v praxi často sporná, zejména z pohledu, kdo konkrétně nese odpovědnost za tyto úkony, zda dopravce, odesílatel či zasílatel. Pro dopravce, pokud se k tomu smluvně nezavázal, nevzniká ze zákona přímo povinnost nakládky, při převzetí zásilky plní dopravce své povinnosti uložené mu z přepravní smlouvy.
Prováděl-li nakládku, anebo uložení nákladu dopravce či osoba jím pověřená (řidič) a škoda vznikla v důsledku této manipulace se zásilkou, je dopravce odpovědný a takto vzniklá škoda je i likvidní ze základního rozsahu z pojištění odpovědnosti silničního dopravce.


Jak se pojišťují převozy ADR nebo převoz nadrozměrných nákladů?

Škody vzniklé na převážených nadrozměrných nákladech nabízí Česká pojišťovna v základním rozsahu krytí v pojištění odpovědnosti dopravce, bez nutnosti jakékoliv identifikace či připojišťování.
Stejně tak většinu látek zahrnutých v dohodě ADR nemá ČP ze základního rozsahu pojištění vyloučenu a pro jejich přepravy je potřeba pouze sjednat standardní pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Formou doložky je nutno připojistit pouze odpovědnost za škodu na přepravovaných výbušninách a třaskavinách.

Celý článek najdete v časopisu Truck & Business 3/2011.

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz