Balík opatření pro silniční dopravu  |  Truck & business 3 / 2009  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2009 » Balík opatření pro silniční dopravu

Balík opatření pro silniční dopravu

 
image1379

Legislativní balík, schválený nedávno Evropským parlamentem, pokrývá tři oblasti: kabotáž v nákladní dopravě, směrovanou ke snížení prázdných jízd kamionů, pracovní doby řidičů autobusů a jednotné podmínky pro licencování autodopravců....

 
Legislativní balík, schválený nedávno Evropským parlamentem, pokrývá tři oblasti: kabotáž v nákladní dopravě, směrovanou ke snížení prázdných jízd kamionů, pracovní doby řidičů autobusů a jednotné podmínky pro licencování autodopravců. Minule jsme se k nejdůležitějším opatřením vyjádřili, dnes na tyto události navazujeme a informace rozšiřujeme o „letní“ novinky.
Méně prázdných vozidel na cestách
Lepšímu vytížení vozidel na evropských silnicích by měla přispět kabotáž. Kabotáží se rozumí přeprava zboží pro třetí stranu na dočasné bázi, jež začíná a končí na území dané země a je prováděna dopravcem jiné země. Podle novelizovaného návrhu směrnice, přijatého EP, se povolují tři kabotážní operace v cílové členské zemi, a sice v rámci sedmi dní, následujících po mezinárodní dopravě. V tomto období mohou dopravci provést tři kabotážní operace v každé členské zemi, kterou tranzitovali při cestě zpět, za podmínky, že jsou omezeni jednou operací na jeden tranzitovaný stát – v rámci tří dnů po prázdném vstupu do tohoto státu. V každém případě musí být kabotáž omezena na tři operace v rámci tří dnů. EP je pro další liberalizaci. V minulosti argumentoval pro větší liberalizaci kabotáže, především ke snížení prázdných jízd, což je výhodou pro dopravce a životní prostředí. V jednáních s Radou ministrů dopravy EP úspěšně argumentoval, že se kabotážní operace „nemají zakazovat, pokud se neprovádějí způsobem, jenž se stává permanentní nebo průběžnou činností“. Rovněž trval na tom, aby nová kabotážní pravidla vstoupila v platnost šest měsíců po jejich publikaci v úřednímu věstníku EU (Official Journal). Vývoji……?????
 
Maximální pracovní doba řidičů autobusů prodloužena
Od vstupu v platnost příslušné směrnice v r. 2006 musejí řidiči autobusů, jedoucí do ciziny, mít každý šestý den odpočinek. Dopravci mají námitky, že je to nutí zaměstnávat na většinu cesty dva řidiče a znamená to větší výdaje pro jejich zákazníky. Po dohodě, dosažené se zástupci dopravy v květnu minulého roku, EP podpořil uplatnění „pravidla dvanácti dnů“, jež umožní pracovat řidičům autobusů na zahraničních cestách až dvanáct dní. Nicméně jsou tu omezení: cesta má být jednou ucelenou přepravou, nikoliv několika různými; řidiči budou muset dodržovat předepsané denní odpočinkové přestávky a po dvanácti dnech musí mít delší dobu odpočinku. Od 1. ledna 2014 při noční službě od 22 hodin do šesté hodiny ranní musí mít autobusy dva řidiče. EP žádá, aby „pravidlo dvanácti dnů“ vstoupilo v platnost v lednu 2010.
Harmonizace podmínek pro silniční dopravce
Poslední část silničního legislativního balíku, silně podpořeného EP, je regulace podmínek, jež musí splňovat silniční dopravci. Snahou je zaručit vysoký jednotný standard služeb v rámci EU a zajistit, aby firmy plnily předpisy o práci a o administrativě v zemi, ve které sídlí.
Členské státy musí zavést národní elektronické registry, obsahující informace o věcech, jako jsou firemní finance, místo podnikání, management firem a všechny předchozí žaloby. Na požadavek EP musí být tyto registry od konce roku 2012 vzájemně propojeny, aby se úřadům členských států umožnily konzultace o firmách, sídlících ve všech ostatních členských státech.
Aby se skončilo s praxí, kdy jsou firmy registrovány v jednom členském státě, ale hlavní činnost realizují v jiném, bude nyní podnik muset ukázat, že je řádně ustaven v členském státě (tzn., že zde má kanceláře) poskytnutím příslušné dokumentace úřadům a prokázáním, kde ve státě parkuje nepoužívaná vozidla.
Manažeři dopravních podniků a firmy samotné nemohou být shledány vinnými z trestných činů nebo vážných deliktů v silniční dopravě. Předpis definuje kritéria, podle kterých se musí rozhodnout o odejmutí „dobré pověsti“; na požadavek EP se doplňuje seznam o pašování drog a pašování lidí. Aby prokázali svou způsobilost, dopravní manažeři musejí absolvovat povinný písemný test, sestavený úřady členského státu.
Odmítnutá výjimka pro samostatné řidiče
Propadlo tak pojetí návrhu Evropské komise na část nařízení o pracovních dobách, protože na základě vůle Evropského parlamentu se zásady o pracovních dobách mají vztahovat i na samostatné řidiče nákladních aut. Návrh Komise neprošel poměrem hlasů 307 : 322. Tím zůstává nadále opatření z 23. března, které – alespoň teoreticky – předpisuje samostatným řidičům maximální týdenní pracovní dobu 60 hodin. V měsíčním průměru nelze pracovat více než 48 hodin týdně. Jen začleněním samostatných řidičů do regulace pracovních dob se může chránit zdraví řidičů a zvýšit bezpečnost silničního provozu. Tak komentoval výsledek hlasování rakouský europoslanec za socialisty Harald Ettl. Rada ministrů dopravy chtěla jako kompromis v řešení problému ponechat v pravomoci členských států, jak upravovat pracovní dobu samostatných a jen zdánlivě samostatných řidičů.
V první reakci si dopravní komisař EU A. Tajani vyžádal čas na rozmyšlenou, aby navrhl kompromisní řešení, jež poskytne jak sociální ochranu, tak administrativní ulehčení pro samostatné řidiče. Mezinárodní unie silniční dopravy IRU na Tajaniho apelovala, aby svůj původní návrh nestahoval, ale předložil jej nově zvolenému parlamentu. Doufá, že nově zvolené plénum se připojí k „pragmatické pozici“ rady ministrů.
(celý článek si přečtete v časopise Truck & business 3/2009)


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz