Nový informační systém v STK  |  Truck & business 3 / 2008  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2008 » Nový informační systém v STK

Nový informační systém v STK

 
image858

Podle zákonných předpisů je povinností držitele nového vozidla absolvovat technickou prohlídku po čtyřech letech, potom každé dva roky. Z dosavadní praxe Stanic technické kontroly vyplynuly četné nedostatky v jejich činnosti. Dokonce byly...

 
Podle zákonných předpisů je povinností držitele nového vozidla absolvovat technickou prohlídku po čtyřech letech, potom každé dva roky. Z dosavadní praxe Stanic technické kontroly vyplynuly četné nedostatky v jejich činnosti. Dokonce byly zaznamenány případy, kdy si majitel odvezl z STK potvrzení, aniž vozidlo stanicí projelo. Od 1. září byl zaveden centralizovaný informační systém, který by měl zkvalitnit práci STK. „Doplatí“ na to dopravci? Ti poctiví určitě ne. O novince jsme hovořili s Ing. Josefem Pokorným, ředitelem odboru silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR.


1.Již jen málo pamětníků si vzpomene na rozběh stanic technické kontroly u nás. Mnohé se od té doby změnilo. Které legislativní opatření nejvíce ovlivnilo činnost STK a hovořilo se v něm i o sankcích?
Kromě unijní směrnice 96/96 je to naše sbírka zákonů č. 56/2001 v nejnovějším znění, kde se dočteme nejen o tom, jak lze získat oprávnění k provozování stanic technické kontroly, ale i o sankcích, jaké dopadnou na STK, pokud jsou při prohlídkách porušovány povinnosti stanované tímto zákonem.

2.V zákonodárství České republiky najdeme ovšem v různých oborech mnoho případů „svérázného“ přístupu k řešení zdánlivě jednoduchých záležitostí. Výjimkou není ani legislativa mapující provoz motorových vozidel. Na rozdíl od většiny vyspělých západních vykonává u nás STK celá řada naprosto nesourodých subjektů. Kdo u nás uděluje oprávnění zabývat se touto činností?
Podle zmíněného zákona, viz paragraf 54, může stanici provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu provozování oprávnění. Tento dokument vystavuje okresní úřad, v jehož územním obvodu provozovatel STK tuto činnost vykonává. Okresní úřad má zákonem stanovené podmínky, které musí žadatel splňovat. Jedna z podmínek stanoví, že žadatel nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel tak, že současně vozidla vyrábí nebo opravuje. Základní technické vybavení a uspořádání stanoví prováděcí právní předpis.

3.Jaká je však dnešní praxe? Češi jsou, jak známo, vynalézaví. Sankce jsou často jen papírovým strašákem. Čas jsou peníze, a tak proč ztrácet drahocenné půlhodiny čekáním na prohlídku, když lze získat potvrzení, aniž by vozidlo vjelo do dílny, kde se STK provádí. I takové případy známe. Stanice, které poctivě pracují, ztrácejí zákazníky, tvrdí profesní komora. Lze tomu novým opatřením zabránit?
Z části určitě. Vezmeme-li v úvahu, že stanice dosud pracovala of-line, umožňovalo to nepoctivým zaměstnancům STK kupř. dopisování zkušebních protokolů. Nový systém jednak neumožňuje zpětné doplňování, jednak není možné vystavit protokol bez přítomnosti vozidla v STK. Centralizovaný systém tedy znamená kvalitativní posun v práci stanic technické kontroly.


4.Takže případ, kdy vozidlo neprojde jednou STK a zamíří do druhé s nadějí, že při prohlídce uspěje, by neměl nastat?
Je to tak. I v tom vidíme krůček ke zkvalitnění vozového parku u nás, což je vlastně hlavním cílem celé akce.


5.Stoprocentní kontrolu by umožnil kamerový systém. Uvažuje MDČR o jeho zavedení?
Tento systém má dvě úskalí: Jednak nabízí příliš velký a těžko zpracovatelný objem dat, jednak jeho zavedení brání ochrana osobních údajů, k nimž patří kupř. registrační značka. To však by měl řešit nový zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

6.Kde se ministerstvo dopravy inspirovalo a komu svěřilo zavádění nového informačního systému ?
Tento systém nemá v Evropě obdoby. Jeho výhodou je, že umožňuje další rozšiřování. Na základě výběrového řízení jej zavádí společnost WWWExpert.

7.V jakém časovém sledu je systém zaváděn?
V roce 2006 jsme začali se školením pracovníků v STK, dva roky systém testujeme a naostro jsme jej spustili 1. září 2008 ve 30 stanicích technické kontroly. Od 1. října bude zaveden v dalších 30 % a od 1. listopadu bude mít operátor on-line přístup ke všem všech 330 STK, které fungují na území naší republiky.
Ilustr. foto

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz