Od autodopravy k logistice  |  Truck & business 3 / 2007  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2007 » Od autodopravy k logistice

Od autodopravy k logistice

 
image176

V minulém čísle našeho magazínu jsme slíbili, že se dnes budeme věnovat podrobněji logistice, tedy oboru, který má pro strategii podnikání v silniční autodopravě obrovský význam. Nečiníme si nárok na to, že na čtyřech tiskových stranách předložíme...

 

V minulém čísle našeho magazínu jsme slíbili, že se dnes budeme věnovat podrobněji logistice, tedy oboru, který má pro strategii podnikání v silniční autodopravě obrovský význam. Nečiníme si nárok na to, že na čtyřech tiskových stranách předložíme podrobný návod na to, jak přejít „od dopravy k logistice“, jaký nejlepší lék předepsat při podnikatelských neúspěších, nicméně se pokusíme poukázat alespoň na některé okolnosti, které ovlivňují logistiku českých dopravců.

Každý dopravce, který má přepravit zboží z místa A do místa B v přesně stanovaný čas musí akceptovat zásady logistiky. Jestliže pod pojmem doprava rozumíme souhrn činností, jimiž se realizuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách, pak logistiku považujeme za systémovou disciplínu zabývající se celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech činností, jejichž zřetězení je nezbytné k pružnému hospodárnému dosažení konečného efektu. Základ logistiky musíme hledat ve vojenské s oblasti; teprve po Druhé světové válce byla logistika poprvé použita v hospodářské (podnikové) sféře. Logistika, podle definice ústavu Institut of Logistic and Transport uvádí do vztahů zboží, lidi, výrobní kapacity a informace, aby byly na stanoveném místě ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a za správnou cenu.

Manažer logistiky
Logistická činnost je u jednotlivých firem a společností svěřena manažerům logistiky, kteří mohou mít na starosti celé logistické řetězce, či jen distribuci, distribuční centrum, sklad, dopravu apod. Evropská logistická asociace rozlišuje v rámci certifikačního programu tři úrovně manažérů: Junior, Senior a Master. Jestliže jsou pro funkci manažer junior třeba znalosti základní orientace v logistice a dovednost v příslušné oblasti, pak senior již musí vykazovat větší znalosti v příslušné oblasti, v řízení zdrojů, řízení lidí a v logistickém řízení obecně. Master již musí mít znalosti a dovednosti v identifikování logistických potřeb, navrhování logistických strategií a plánů a hodnocení efektivnosti logistických výkonů atd. s technickou způsobilostí stejnou s úrovní senior. Od manažerů logistiky se všeobecně očekává kromě logistického vzdělání schopnost organizovat, motivovat a vést týmy pracovníků, vytvářet vize, plánovat a logisticky řídit. K nejdůležitějším vlastnostem manažerů patří schopnost komunikace. Logistika ve své podstatě pracuje s mnoha vědními disciplinami z oblasti sociologie, obchodu, ekonomiky atd. Značná část výrazů běžných v logistice je přejatých z angličtiny a v české terminologii naprosto zdomácněla. Vybrané anglické výrazy a zkratky (vzhledem k rozsahu článku značně okleštěné) , které objasňujeme ve slovníku, jsme pochopitelně zaměřili především na silniční dopravu.

Celý článek si přečtěte v T & B 3/2007

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz