Evropa a bodové systémy  |  Truck & business 3 / 2007  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2007 » Evropa a bodové systémy

Evropa a bodové systémy

 
image163

Bodový systém není zdaleka nové dopravně bezpečnostní opatření, neboť je využíván již celá desetiletí prakticky ve většině vyspělých státech světa a to jak v Evropě, tak i v zámoří. My se však, pro aktuálnost této statě, zaměříme pouze na Evropskou...

 

Bodový systém není zdaleka nové dopravně bezpečnostní opatření, neboť je využíván již celá desetiletí prakticky ve většině vyspělých státech světa a to jak v Evropě, tak i v zámoří. My se však, pro aktuálnost této statě, zaměříme pouze na Evropskou Unii, kde se v současném období bodové systémy značně rozšířily a dále se připravují v těch členských státech, ve kterých dosud nejsou zavedeny.

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika zavedla bodový systém v rámci novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích s účinností od 1. 7. 2006, stává se tato problematika i u nás středem zájmu, a to nejen odborné veřejnosti. Jestliže budeme analyzovat jednotlivé konstrukce bodových systémů, zjistíme, že systémy uplatňované v jednotlivých členských státech Evropské unie se diametrálně liší a mají i výrazně odlišný charakter s následným dopadem na bodované řidiče.

Bodové systémy znají body, které řidič obdrží současně se získáním řidičského oprávnění. Všichni ostatní řidiči je obdrželi při zavedení systému. Tyto, mohli bychom říci "plus body", obsahují bodové systémy ve Francii, Itálii a od roku 2006 i ve Španělsku. Všechny ostatní bodové systémy znají pouze body tzv."trestné", nebo "minus body", tedy body řidičům připisované za spáchané dopravní přestupky nebo trestné činy v dopravě.

Další rozdíl se potom týká celkových počtů bodů, které mohou řidiči ztratit, nebo obdržet. Tyto systémy můžeme označovat jako užší a širší bodové systémy. Škála těchto počtů je skutečně široká, a to od 3 až do 20 bodů. Kromě států uvedených v tabulce používají ostatní členové EU dvanáctibodové systémy, ať již s odebíranými nebo s připočítávanými body.

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz