Případová studie: Telematika se uplatňuje i mimo silnice | Truck & business 2 / 2021 | Aktuální číslo | Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2021 » Případová studie: Telematika se uplatňuje i mimo silnice

Případová studie: Telematika se uplatňuje i mimo silnice

 
telematika

úterý, 15. června 2021

Společnost Knorr-Bremse s centrálou v Mnichově je celosvětově předním výrobcem brzdicích systémů pro železniční a užitková vozidla. V roli výrobce a technologického průkopníka těchto produktů působí Knorr-Bremse déle než 110 let.

 

Pobočka v Liberci se v minulosti potýkala při provozu flotily čtyřiceti kusů manipulační techniky s vyššími náklady kvůli škodám způsobeným vozíky jak na samotné technice, tak na vybavení výrobních a skladovacích prostor. Při analýze škodních událostí nebylo ve všech případech možné dohledat viníka, a tím vyřešit příčinu a přijmout opatření k předcházení vzniku podobných nehod.

Co nefungovalo
Problémem bylo také vedení provozních deníků, které řidiči nevyplňovali vždy správně a v dostatečném rozsahu. Zároveň bylo nutné zpracovávat a archivovat deníky v papírové podobě, kdy archivace byla složitá a dohledání deníků zdlouhavé. Údaje v denících byly neúplné a nepřesné. Společnost rovněž hledala způsob, jak zlepšit prevenci v rámci BOZP, která je pro ni velmi důležitá. V této oblasti např. řešili zapomenuté klíčky v zapalování, kdy hrozilo riziko manipulace s vozíky neoprávněnou osobou. V tamním provozu se vyskytují místa, jež jsou nepřehledná nebo složitá pro pohyb chodců a manipulační techniky. V těchto místech docházelo v minulosti k nebezpečným situacím a hrozily kolize vozíků nebo střet zaměstnanců s nimi.

V neposlední řadě chyběla relevantní data o vytíženosti manipulační flotily, na jejichž základě by bylo možné efektivněji využívat manipulační techniku nebo provádět taková opatření, která by vedla k redukci flotily a následným finančním úsporám. Uvedené skutečnosti vedly manažery společnosti k tomu, že hledali řešení, které by pomohlo aktuální situaci zlepšit.

Řešení v telematice
V návaznosti na potřeby zadavatele bylo zvoleno řešení na osazení manipulační techniky monitorovacím systémem GX Store v kombinaci s nadstavbovým bezpečnostním systémem GX ActiveSafety společnosti GX Solutions Bohemia, s.r.o. Kombinace obou řešení umožnila vyřešit většinu ze stanovených požadavků.

„Při výběru vhodného systému, který by řešil komplexně naše požadavky, jsme se rozhodli pro řešení od společnosti GX Solutions Bohemia, s.r.o. Hlavním důvodem bylo především to, že se jedná o univerzální a jednotný systém, který lze implementovat na manipulační techniku různých typů od více výrobců, protože používáme smíšenou flotilu. V průběhu instalace docházelo postupně k různým individuálním úpravám celého řešení na základě našich dodatečných požadavků. Přizpůsobení celého řešení specifickým podmínkám našeho provozu se ukázalo jako jedna z klíčových vlastností systému od GX Solutions. Systém nám poskytuje funkce a informace nad rámec našich požadavků, které se ukázaly jako velmi užitečné. Řešení od GX Solutions jsme vyhodnotili jako nejvhodnější jak rozsahem nabízených služeb, tak cenou za implementaci,“ říká Petr Toman, specialista logistiky Knorr-Bremse.

Cíle projektu

 • efektivnější využívání manipulační techniky
 • zvýšení efektivity práce manipulačních pracovníků
 • snížení počtu nehod manipulační techniky
 • snížení nákladů na opravy a poškození manipulační techniky
 • redukce škodních událostí a nákladů na opravy
 • zjednodušení a zpřesnění povinné administrativy
 • získání přesných dat pro optimalizaci provozu a počtu techniky
 • zabezpečení problematických míst v prostorách provozu
 • ochrana zaměstnanců před kolizí s manipulační technikou

 

Konkrétní výsledky řešení

 • Úspora 6 ks techniky díky analýze dat z reportů přinesla úsporu více než 500 000 Kč na operativním leasingu.
   
 • Úprava počtu motohodin ve smlouvách operativního leasingu s roční úsporou v řádech statisíců.
   
 • Pokles nehodovosti manipulační techniky o 50 %.
 •  
 • Snížení nákladů na škody způsobené manipulační technikou o 60 %.
 •  
 • Úspěšnost odhalených viníků nehod až 90 %.
 •  
 • 100% eliminace neoprávněné manipulace díky přihlašování řidičů ktechnice zaměstnaneckými čipovými kartami.
   
 • On-line sledování pohybu – systém identifikuje konkrétní místa bezpečnostních incidentů včetně data a času. Informace jsou využívány mimo jiné v kombinaci se záznamy z bezpečnostních kamer.
   
 • Systém on-line upozorňuje formou zaslání alarmu (sms/e-mail) nanežádoucí situace: nárazy, přetížení techniky, podnabití baterií apod.
   
 • Systém poskytuje komplexní data o managementu baterií. Nyní jsou baterie a jejich nabíjení plně pod kontrolou.
   
 • Identifikace „problémových“ řidičů pro zlepšení jejich dovedností.
   
 • Povinná administrativa v podobě elektronických provozních deníků včetně předprovozní technické kontroly je vedena zcela automaticky a je archivována v elektronické podobě. Při závadě zjištěné předprovozní kontrolou přicházejí informace formou sms/e-mailu.

 

 • Sledování pohybu techniky identifikuje neefektivní trasy vozíků.

 

 • Reporty ze systému slouží pro motivaci zaměstnanců. Zaměstnanci soutěží v oblasti efektivity nebo v počtu nárazů.

 

 • Reportovaná data výrazně pomáhají při výběru nové techniky a jejích technických parametrů.

 

 • Některá data slouží jako podklady pro řešení reklamací závad na technice včetně baterií.

 

 • Omezení počtu servisních zásahů mimo záruku ze strany dodavatelů techniky o 70 %.

 

 • 100% eliminace srážek v konkrétních nepřehledných oblastech provozu.

 

 • Eliminace a prevence úrazů (BOZP) spojených se střety techniky a osob pohybujících se v provozu.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz