Trendy v tankování  |  Truck & business 2 / 2016  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2016 » Trendy v tankování

Trendy v tankování

 
phm

pátek, 27. května 2016

DKV Euro Service je součástí skupiny DKV Mobility Service Group. Skupina je zastoupena ve 42 zemích, zaměstnává přes 700 pracovníků po celé Evropě. Na českém a slovenském trhu si letos připomíná 25 let působení. Nejen tato skutečnost byla příležitostí pro uspořádání tiskové konference, která se konala v hotelu The Augustine v Praze 1 začátkem května.

 

Na konferenci se hovořilo zejména o tom, jak se během uplynulého čtvrtstoletí měnily ceny pohonných hmot a přístup dopravců k politice tankování. Z úst Ondřeje Pavlíka, výkonného ředitele české a slovenské pobočky společnosti DKV Euro Service se novináři dozvěděli, že mnohé dopravní firmy dnes dávají přednost levným pumpám.

Průběžné kontroly kvality

Navzdory bezprecedentnímu snížení stojanových cen nafty na přelomu roku 2014/2015 dopravci stále aktivně hledají maximální provozní úspory. Podle údajů shromážděných společností DKV Euro Service, evropským poskytovatelem služeb pro dopravce, dochází k postupnému přechodu zákazníků od prémiových značek k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím nebo lokálním řetězcům. Je zjevné, že průběžné kontroly České obchodní inspekce, svědčící o rostoucí kvalitě pohonných hmot u levnějších čerpacích stanic, vnesly více důvěry do tohoto segmentu.

Tento trend se přitom netýká pouze České republiky, ale platí stejnou měrou i pro další země, kde DKV působí. Například v Rakousku došlo v posledních třech letech k přesunu 5 % objemu natankovaných pohonných hmot od prémiových k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím, v Polsku byl přesun 8%, na Slovensku 15% a ve Francii dokonce 20%. V České republice se zvýšil objem tankování našich zákazníků u levnějších čerpacích stanic o 10 %.

Odeznívá tedy mýtus, že nízká cena je spojena s nízkou kvalitou. Kvalita je dnes, podle názoru Ondřeje Pavlíka, bezproblémová.

Zájem o levnější čerpání

Zájem o levnější čerpací stanice poroste, podle předpokladů i v letošním roce, na což DKV reaguje rozšiřováním nabídky tankovacích míst právě o ekonomicky výhodné čerpací stanice s kvalitními pohonnými hmotami, včetně těch u velkých obchodních řetězců.

V letošním roce došlo k výraznému poklesu cenové hladiny u dvou největších sítí čerpacích stanic s vlivem na okolní místní konkurenci. Tlak na cenu ze strany zákazníků však navzdory ceně paliva nikterak nepolevil, ba naopak mnohdy zesílil, a to určuje poptávku po dalších provozních úsporách. DKV chce vyjít snaze klientů o úspory vstříc a investuje do budování komplexního nástroje pro vyhledávání cen paliva v reálném čase.

Z dat shromážděných společností DKV Euro Service dále vyplývá, že v reakci na tankovací migraci nákladních autodopravců dochází ke snižování cenových rozpětí stojanových cen. V České republice představoval tento pokles rozpětí v uplynulých pěti letech celou třetinu. „Český nákladní dopravce nyní – na rozdíl od nedávné minulosti – opět stále více preferuje domácí tankování před zahraničním. „Dočasné oscilace se sice objevují, zejména kvůli kurzu nebo jiné výchozí částce při tvorbě ceny v zahraničí, případně vlivem vratky části spotřební daně, ale tento trend je zcela zřejmý,“ uvádí O. Pavlík.

Nejvíce zahraničních čerpání bylo dosud soustředěno na Německo, kde navíc funguje on-line systém s okamžitými změnami cen produktů. Zprůhlednění trhu přineslo další snížení cen paliva.

Značné rozdíly v ceně paliva

V České republice byl zaznamenán největší cenový rozdíl, který dosáhl v poslední době 8 až 10 Kč. V roce 2015 vzrostl objem prodejů produktů meziročně o 7 %, a to ze 4381 mld. litrů na 5169 mld. litrů. Tyto hodnoty se vztahují na základní produkty motorové nafty bez přídavku biopaliva, motorové nafty s přídavkem FAME do 5 % objemu a motorové nafty s přídavkem FAME max. 7 % objemu motorové nafty. (V ČR vévodí v řebříčku domácích čerpacích stanic ONO.) Vyměřená spotřební daň narostla z 52,9 mld. Kč na 56,6 mld. Kč, tedy o 3,7 mld. Kč. Pro zajímavost, u benzinů došlo k poklesu vyměřené spotřební daně o 1,5 mld. Kč.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz