Přispěje EU k udržitelné mobilitě?  |  Truck & business 2 / 2014  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2014 » Přispěje EU k udržitelné mobilitě?

Přispěje EU k udržitelné mobilitě?

 
ilustracni-1

pondělí, 26. května 2014

Evropský parlament dne 15. dubna na plénu schválil výraznou většinou Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva. Měsíc na to se ministři dopravy jednotlivých zemí proti tomuto dokumentu ohradili. Další nové informace týkající se technických parametrů vozidel a dalších připravovaných legislativních úprav nám z jednacích síní přináší jako obvykle náš blízký spolupracovník.

 

Směrnice o CNG schválena
Velkou většinou (622 pro, 29 proti) europoslanců byla schválena zmíněná směrnice. Jde o zásadní krok směrem k dalšímu rozvoji alternativních paliv. Směrnice, kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, nařizuje konkrétní počty plnicích stanic na CNG, LNG, vodík a další paliva. Určuje například nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na 150 km a 400 km mezi stanicemi LNG na hlavních evropských komunikacích. Země EU, tedy i Česká republika, nyní musí do dvou let připravit příslušné plány, a to včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic a znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou. Každé tři roky pak musí členské státy EU předložit Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky, jako například přímé pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících alternativní paliva, předpisy ohledně parkování, daňové pobídky, vyhrazené dopravní pruhy atd. Směrnice nabývá platnosti 20 dní po zveřejnění v úředním věstníku EU.

Plnicí stanice musí být vybudovány do roku 2020 pro vozidla na CNG v městských oblastech, do roku 2025 pro vozidla poháněná CNG a LNG podél silnic, které patří do jádra transevropské dopravní sítě (TEN-T), do roku 2025 pro plavidla poháněná LNG pohybující se mezi námořními přístavy sítě TEN-T a do roku 2030 pro plavidla poháněná LNG plující mezi přístavy vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T. Současně instituce EU podpořily přijetí společných technických standardů tak, aby všechny čerpací a dobíjecí stanice byly navzájem interoperabilní.

Ministrům dopravy EU ovšem připadá, že návrh směrnice Evropské komise na síť nabíjecích bodů a čerpacích stanic paliv, přátelských životnímu prostředí, zachází příliš daleko. Oproti Evropskému parlamentu šéfové dopravních rezortů závazné počty pro jednotlivé země odmítají. Považují přitom přesné stanovení počtu nabíjecích a čerpacích stanic za záležitost národních infrastrukturních plánů. Komise sleduje tento přístup s obavou. Jde jí o evropskou síť čerpacích bodů pro vozidla s alternativními pohony. Argumentuje tím, že elektromobil musí při jízdě třeba z Portugalska do Rumunska mít možnost nabít akumulátory všude a bez problému. V neformálním jednání budou ještě tři instituce EU hledat kompromis, aby se záležitost uzavřela v tomto legislativním období.

Plýtvání v dopravních firmách
Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Siim Kallas vyzval ke zjednodušení a vyjasnění pravidel EU o silniční přepravě. Jeho vyjádření navazuje na zprávu o integraci vnitřního trhu silniční dopravy, která byla v minulých dnech zveřejněna. Ve zprávě se uvádí, že v této oblasti sice došlo k jistému pokroku, ale odstranění zbývajících omezení by pomohlo evropskému hospodářství a zlepšilo by stav životního prostředí.

„Současná pravidla vedou k plýtvání v evropských firmách, negativně ovlivňují všechny účastníky silničního provozu a škodí životnímu prostředí,“ uvedl místopředseda Kallas. „Potřebujeme pro odvětví nákladní dopravy jasné předpisy a zároveň dobré pracovní podmínky pro řidiče. Doufám, že příští Komise bude pokračovat tímto směrem.“

V silniční dopravě je třeba lépe uplatňovat předpisy ze sociální oblasti, aby toto odvětví přilákalo nové řidiče a dokázalo zvládnout předpokládanou budoucí poptávku po nákladní dopravě.

Celý článek si přečtěte v T&b č. 2/2014

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz