K problematice odpovědnosti zasílatele  |  Truck & business 2 / 2011  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2011 » K problematice odpovědnosti zasílatele

K problematice odpovědnosti zasílatele

 
image957

Otázky, které nás pálí: Uzavírá zasílatel přepravní smlouvu jménem příkazce? Kdy odpovídá zasílatel jako dopravce a co znamená převzetí zásilky do péče zasílatele. Na stránkách magazínu Truck&business jsme se výše naznačenou problematikou zabývali...

 
Otázky, které nás pálí: Uzavírá zasílatel přepravní smlouvu jménem příkazce? Kdy odpovídá zasílatel jako dopravce a co znamená převzetí zásilky do péče zasílatele. Na stránkách magazínu Truck&business jsme se výše naznačenou problematikou zabývali již z různých pohledů několikrát. Dnešní zamyšlení bude z trochu jiného úhlu pohledu. Budou kladeny otázky, které zajímají nejen zákazníky (příkazce, resp. odesílatele), ale i zasílatele a dopravce.¨

Připomeňme si úvodem, oč zde vlastně běží a jak jsou zde „rozdány karty“:
- zasílatel se zasílatelskou smlouvou zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věci, a příkazce se mu za to zavazuje zaplatit úplatu (§ 601 obch. zák.).
Z tohoto ustanovení vyplývá hned několik zcela klíčových skutečností: První je, že zasílatel jedná jako komisionář (a nikoliv jako mandatář, jak bývá v některých státech, resp. tzv. národních právech zvykem). Tím, že zasílatel přepravu „obstarává“, zdůrazňujeme, že je to zcela jiná činnost, než je „provádění“ přepravy, což realizuje dopravce na základě tzv. přepravní smlouvy (ve smyslu ustanovení § 610 a násl. Obch. zák.).

- při plnění závazku je zasílatel povinen s vynaložením odborné péče sjednat způsob a podmínky přepravy odpovídající co nejlépe zájmům příkazce, jež vyplývají ze zasílatelské smlouvy a z jeho příkazů nebo jež jsou zasílateli známé (§ 603, odst. 1 Obch. zák.)

- příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě a odpovídá za škodu, která zasílateli vznikne porušením této povinnosti (§ 604 obch. zák.).


Pravdou by tedy mělo být, že zasílatel sám svým jménem uzavírá přepravní smlouvu s dopravcem (§ 604 obch. zák.) ? Nebo podmínky této smlouvy „pouze“ sjednává (§ 603, odst. 1 Obch. zák.)? Jaká je situace v této oblasti v praxi?

Takže: Kdyby zasílatel sám jménem příkazce a na jeho účet uzavíral přepravní smlouvu, pak by bylo zřejmé, že zasílatel bude vystupovat v přepravní smlouvě jako odesílatel. Tady je jedno velké ALE: V praxi totiž zasílatel se zásilkou zpravidla vůbec nedisponuje, protože zásilku/náklad/zboží vůbec nemívá ve své fyzické moci, resp. s ní vůbec nepřichází do styku.

Celý článek najdete v tištěném časopisu Truck & business č. 2/2011.

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz