Jarní zasedání IRU  |  Truck & business 2 / 2009  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2009 » Jarní zasedání IRU

Jarní zasedání IRU

 
image222

Ve dnech 2. až 3. dubna 2009 se uskutečnilo v Ženevě pravidelné jarní zasedání orgánů Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU. První den probíhalo zasedání Rady pro osobní dopravu a Rady pro nákladní dopravu. Druhý se uskutečnilo zasedání Valného...

 

Ve dnech 2. až 3. dubna 2009 se uskutečnilo v Ženevě pravidelné jarní zasedání orgánů Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU. První den probíhalo zasedání Rady pro osobní dopravu a Rady pro nákladní dopravu. Druhý se uskutečnilo zasedání Valného shromáždění. Českou republiku, přesněji řečeno Sdružení Česmad Bohemia, zastupovala na tomto významném fóru Michaela Havelková, jíž jsme požádali o rozhovor.


Čím Vás zaujalo úvodní vystoupení prezidenta Rady pro nákladní dopravu?
Na základě schválení programu jednání v úvodu Pere Padrosa, prezident španělského sdružení ASTIC, ve svém projevu konstatoval, že rok 2008 byl těžký kvůli palivové krizi, ale rok 2009 je daleko více problematický z důvodu globální ekonomické krize. Poptávka po službách dopravních společností se výrazně snížila, přístup k úvěrům je velmi složitý. Připomněl, že od 1. května 2009 dochází k uvolnění kabotáže pro nové členské země EU (nikoliv pro Rumunsko a Bulharsko).

Jak bylo konkrétně hodnoceno současné krizové období zejména v boji o snižování přebytku pracovních sil?
Zástupce anglického sdružení RHA Roger King informoval kupř. o výsledcích nedávného průzkumu mezi dopravci, ze kterého vyplývá, že se prodlužuje doba úhrady faktur od zákazníků, zpřísňují se podmínky pro úhradu paliv, řidičů je nadbytek, snižují se sazby za dopravu atd. Bylo osloveno 325 dopravců, u 2 % došlo ke zvýšení ekonomických aktivit, ale u 25 % došlo ke 41% snížení a u 9 % dokonce k 50% snížení aktivit. V základě dialogu s vládou se v Nizozemsku vytvářejí sociální projekty jako budování infrastruktury a výstavba veřejných budov, a tím je snižován přebytek pracovní síly. Ve Francii došlo k výraznému poklesu v zaměstnanosti v silniční dopravě a zároveň byly zvýšeny daně (eko-daň). Zástupce rumunského sdružení volal po zmrazení daní, což podpořilo i německé sdružení BGL. Zároveň zazněla slova varování před vládními opatřeními k podpoře nákupu nových vozidel bez příslušných záchranných programů. V Norsku došlo k malému počtu bankrotů dopravců, neboť dopravci mají ještě další ekonomické aktivity. Rada po této diskusi a dílčích úpravách ve statistických datech doporučila ke schválení Valnému shromáždění rezoluci IRU ke zmírnění dopadu ekonomické krize na silniční dopravu.

K jakým závěrům došlo v otázce daně za znečištění ovzduší a v problematice profesní způsobilosti řidičů?
S účinností od září t.r. platí povinnost, podle Nařízení EU 2003/59/EK, že všichni řidiči nákladních vozidel ve všech 27 členských státech EU musí mít osvědčení o profesní způsobilosti, které je nutno v pětiletém intervalu obnovovat. Toto platí i pro řidiče – cizí státní příslušníky, kteří pracují v Evropské unii. V Evropské unii by mělo být proškolení kolem pěti milionů řidičů nákladních vozidel. Zástupce Akademie IRU, p.Patrick Philippe prezentoval služby, které Akademie poskytuje pro sdružení v oblasti tohoto školení. Sdružení v členských zemích EU byla vyzvána, aby podnikla všechny nezbytné kroky k usnadnění uplatnění Nařízení EK. Sdružení v nečlenských státech EU se mohou zabývat tímto přístupem EU jako dobrým příkladem pro zvýšení kvalifikace řidičů.


Velkou překážkou mezinárodní přepravy byly a mnohde ještě jsou čekací doby řidičů. Zabývala se Rada i touto problematikou?
Jistě. Podle zástupce IRU, p. Jeana Acriho, čekací doby zůstávají hlavním humánním, ekonomickým a environmentálním problémem ve všech regionech a musí být řešeny ve spolupráci s příslušnými vládami. Pro jednání s kompetentními orgány je vhodným nástrojem webová aplikace IRU – observatoř čekacích dob (BWTO). Této problematice by také pomohlo urychlené přijetí Přílohy 8 Mezinárodní úmluvy o harmonizaci pohraničních kontrol, která vstoupila v platnost 20. května m.r. ve smluvních státech. Ekonomická krize se ovšem projevila ve snížení čekacích dob.

S modernizací dopravy souvisí i využíváni IT techniky resp. zavádění elektronických dokladů. Jak v tomto směru pokročila jednání a „realita“?
IRU velmi investovala do dvou moderních IT aplikací, jednak BTWO (observatoř ) a TIR-EPD (aplikace pomocí, které je možno zadávat elektronicky data z karnetu TIR do systému NCTS). Pomocí aplikace TIR-EPD bylo od počátku roku zadáno do systému NCTS 12 000 TIR operací pro šest zemí. V současné době se připravuje aktualizovaná verze aplikace, která mj. umožní zadávat více příjemců a odesilatelů a usnadní zasílání pre-deklarací v případě více úřadů odeslání a určení.

V závěru zasedání p. René Bruijne, z nizozemské společnosti Beurtraardres prezentoval použití elektronického nákladního listu CMR a zdůraznil výhody e-dokumentů v silniční dopravě. Jejich zavedení v denní praxi bude však ještě nějakou dobu trvat. Protokol k Úmluvě CMR týkající se e-CMR podepsalo osm smluvních států. Protokol vstoupí v platnost pokud alespoň pět států uloží ratifikační listiny. Sdružení by měla vyzvala své vlády k urychlení ratifikačního procesu ve zbývajících šesti signatářských státech.

K problematice TIR bylo zřejmě hodně námětů a připomínek…
K III. fázi revize TIR bylo konstatováno, že 19 návrhů na změny Úmluvy TIR již bylo schváleno Pracovní skupinou pro celní otázky týkající se dopravy EHK/OSN (WP.30) bez toho, aniž byly vzaty v úvahu návrhy IRU a byly schváleny Správním výborem Úmluvy TIR. Správním výborem bylo odsouhlaseno zvýšení ručení karnetu TIR z 50 000 USD na 60 000 EUR, což je prakticky 80% zvýšení záruky přes výhrady turecké delegace. Toto opatření vstoupí v platnost od 1. ledna 2010, pokud do 1. října 2009 nebudou vzneseny připomínky alespoň pěti smluvními státy. Před schválením jsou i změny Článků 8, 10 a 11 Úmluvy TIR týkající se lhůty pro ručení sdružení a sporů. Tyto změny jsou v neprospěch záručních sdružení a budou v případě přijetí znamenat zvýšení rizika a nákladů pro systém TIR. Pracovní skupina také schválila projednávání otázek bezpečnosti, a to formou prozkoumání důsledků SAFE Framework Světové celní organizace na úmluvy, zvláště na Úmluvy TIR, která je spravována EHK/OSN.

Viceprezident Rady p. Kahramon Sydiknazarov, zástupce uzbeckého sdružení, informoval o rozhodnutí Prezidentské exekutivy o zvýšení ceny karnetů TIR. Na základě tohoto doporučení Prezidentská exekutiva rozhodla o zvýšení ceny karnetů TIR od 1. dubna 2009, aby IRU dostálo svým finančním závazkům vůči svým partnerům a záručním sdružením. K tomuto kroku vedla i výše inflace 7,7 % ve Švýcarsku, které bylo dosaženo od roku 2002, kdy se naposledy měnila cena karnetů TIR. Proti zvýšení cen karnetů TIR v současné době, v době ekonomické krize, vystoupila řada sdružení, mj. české, rakouské, německé, polské, norské, turecké, ruské a moldavské.

Celý článek si přečtěte v T&b 4. 2 / 2009

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz