Zabezpečení přepravovaného nákladu (1)  |  Truck & business 2 / 2008  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2008 » Zabezpečení přepravovaného nákladu (1)

Zabezpečení přepravovaného nákladu (1)

 
image284

Nakládka a vykládka nejsou zdaleka tak jednoduchými úkony, jak by se na první pohled mohlo zdát. Komplexní problematika správného nakládání a zabezpečování nákladu je navíc stále otevřeným problémem. Zejména je tomu tak pro mnohdy velmi různorodé...

 
Nakládka a vykládka nejsou zdaleka tak jednoduchými úkony, jak by se na první pohled mohlo zdát. Komplexní problematika správného nakládání a zabezpečování nákladu je navíc stále otevřeným problémem. Zejména je tomu tak pro mnohdy velmi různorodé názory účastníků přepravních operací na to, kdo má správně tyto činnosti realizovat a zejména kdo tudíž také ponese odpovědnost za úkony spojené se zabezpečováním nákladu na ložné ploše vozidla.

Rudl nestačí
Zde se v této souvislosti jedná zejména o dopravce, odesílatele, zasílatele příp. jiné osoby, které by mohly být pověřeny některými odbornými úkony, na něž jsou ve svých činnostech specializovány. Nedostatečné nebo chybějící fyzické zajištění/zabezpečení zásilky může být totiž nejen příčinou vzniku škody na přepravované zásilce (zboží), ale také příčinou vzniku dopravních nehod, mnohdy i s těžkými následky. Zejména dojde-li v průběhu přepravy (např. z důvodů nedostatečného upevnění nákladu na dopravním prostředku) k destrukci nákladu, např. k vypadnutí přepravovaného nákladu na komunikaci nebo k havárii vozidel (jejichž řidiči např. nezvládli náhle vytvořenou překážku v jízdní dráze nebo byli donuceni rychle reagovat na náhlou provozní situaci na silniční komunikaci apod.). Velmi často rovněž dochází k poškození nákladu během přepravy. To může být způsobeno např. chybným nebo nedostatečným upevněním nebo zajištěním nákladu na ložné ploše vozidla. Tyto nedostatky mají často svůj původ v zabezpečení nákladu způsobeném nedostatečnými znalostmi fyzikálních skutečností. Jedná se kupříkladu o situace, kdy hmotnost a rozměry nákladu v důsledku dynamických sil působících při jízdě vozidla vykonávají své. V těchto případech bývají odpovědné osoby až posléze překvapeny vzniklými negativními následky. Přitom právě tyto osoby - podle svých představ - vykonali vše potřebné k tomu, aby náklad byl na ložné ploše vozidla upevněn, zajištěn např. upevňovacími pásy a podobnými zařízeními. Zejména přepravci (tj. zákazníci) by měli být v těchto otázkách odborně fundováni a měli by vycházet z postupů a doporučení, zpravidla zpracovaných odbornými pracovišti. Zde je třeba zdůraznit, že takovýto postup je na straně přepravců a zasílatelů prvním správným krokem v otázce prevence škod vznikajících z důvodů nedostatečného hodnocení nesprávných – nicméně mnohdy vžitých - postupů při nakládce.

Řešení uvedené problematiky bere v úvahu především živnostensky prováděnou silniční přepravu příp. přepravu závodovou (tedy přepravy spadající do obchodní sféry), kde lze požadovat pro expedici zásilek stejně náročné a propracované postupy jako jsou už z důvodů konkurence a požadavků na kvalitu výrobku uplatňovány při jakékoliv výrobní činnosti.

Aplikace nových logistických technologií a přístupů v organizaci a komplexním zajištění realizace nakládky je velmi často právě jedním z tzv. úzkých hrdel, kterému však bývá zákazníky věnována pramalá pozornost a péče. Výsledky takového laxního přístupu pak znamenají, že často dochází k poškození či znehodnocení části přepravované produkce – přitom mnohdy velmi drahé, vyrobené špičkovou technikou apod. To vše přitom z důvodu zanedbané či nepostačující péče při jedné z konečných fázi obchodu, tj. při vlastní expedici vyrobeného zboží.

Celý článek si přečtěte v T&b č. 2 / 2008


 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz