Moderní vozový park  |  Truck & business 2 / 2008  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2008 » Moderní vozový park

Moderní vozový park

 
image686

M+Logistic je typickým příkladem dopravní společnosti, která se zrodila po velkých politických změnách. Podnikání vyžadovalo nejen odvahu, ale spoustu práce a sebezapření. Později, v dravé konkurenci, vydrželi jen ti vytrvalí. K nim patří i jednatel...

 
M+Logistic je typickým příkladem dopravní společnosti, která se zrodila po velkých politických změnách. Podnikání vyžadovalo nejen odvahu, ale spoustu práce a sebezapření. Později, v dravé konkurenci, vydrželi jen ti vytrvalí. K nim patří i jednatel splečnosti M+L Logistic Josef Melzer.

Jaké největší překážky musela společnost překonat?
Těch překážek byla samozřejmě celá řada. Na začátku to byůl bok ppřežití.První léta byla skutečně zatěžkávací zkouškou nejen pro nás, ale i pro naše rodiny. Rozhodně jsme to nevzdali a po překonání prvotních dětských nemocí začínajícího podnikání jsme začali dávat naší společnosti koncepci a začali přemýšlet o tom, jaké požadavky zákazníci mají a kde je případně příležitost pro rozvoj našich aktivit.Rozhodně nelehká byla léta 2003 a 2004, kdy docházelo k radikálnímu nárůstu cen pohonných hmot, a my jsme absolvovali s našimi zákazníky celou řadu jednání, kde jsme chtěli tento výkyv směrem vzhůru kompenzovat, abychom byli schopni zajišťovat i nadále vysokou úroveň poskytovaného servisu. V této době taky začíná ve větším měřítku vznikat to, co bylo do tehdejší doby pouze v leteckém průmyslu, a to sice palivové doložky, které dopravcům umožňovaly pokrývat nárůst ve světových cenách ropných produktů.

Další překážkou byla a je legislativa, která se chová k dopravcům velmi macešsky. Každý rok zasazují naši zákonodárci dopravnímu sektoru jednu tvrdou ránu za druhou. Téměř všichni by nejraději vytěsnili kamionovou dopravu na okraj zájmu společnosti. Jedna z posledních akcí naší vlády, je snaha o celoroční zákaz pátečních jízd v době od 15 do 20 hodin.. Jako by nestačila zkušenost z předešlého období roku 2006 – 2007, kdy platil zákaz jízdy v odpoledních pátečních hodinách o prázdninách, čehož důsledkem byl kolapsový stav na čerpacích stanicích způsobený nedostatkem parkovacích míst. Nehledě na to, že pokud se toto omezení podaří vládě skutečně prosadit, je třeba vzít do úvahy i vliv na pravidla pro doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby denního a týdenního odpočinku. Řidič totiž bude muset při vynuceném přerušení na pět hodin, protáhnou pauzu na devět hodin, aby mu byla započítávána do denního odpočinku. V tom případě náklad vyloží v sobotu a povinný pětačtyřicetihodinový týdenní odpočinek posune jeho možný nástup do práce v dalším pracovním týdnu. Důsledkem bude zvýšení potřeby vozidel a řidičů a mnohým z nich bude znemožněno trávit víkend s rodinou.

Aby byl o Vaši službu trvalý zájem, musíte nabídnout odpovídající techniku. Jak vypadá současná moderně vybavená dopravní společnost?
Doby, kdy jste mohl realizovat zakázky pro zákazníky za pomocí avie nebo liazky jsou nenávratně pryč. Zákazníky pochopitelně zajímá, aby vozidla, která budou vozit jejich zboží, byla spolehlivá, případně je i mohla reprezentovat formou reklamy umístěné na vozidlech a budovat tak jejich image. Náš vozový park tahačů obměňujeme prakticky po skončení doby leasingu, což jsou tři roky a tím si neustále udržujeme moderní vozový park. Máme tak neustále k dispozici vozidla vyráběná s využitím nejnovějších technologií, které se snaží držet krok s trendem snižování spotřeby pohonných hmot a větší účinností při likvidaci škodlivých emisí do ovzduší.
K tomu, abychom všechna tato vozidla udržovali v dobrém technickém stavu, nám slouží mimo jiné i náš interní servis, který urychleně dokáže realizovat příslušné nezbytné údržby a opravy a snižuje tak prostoje vozidel.

Jaký je hlavní sortiment přepravovaného zboží. Nabízíte rovněž přepravu nebezpečných věcí?
Jedním z našich hlavních sortimentů je přeprava zboží pod regulovanou teplotou, zejména přeprava ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Tyto přepravy jsou náročné z hlediska udržení teplotního řetězce a pak včasnosti dodávek, protože se jedná o „rychloobrátkové“ zboží. Samozřejmě, že zákazníci berou včasnost dodávek za již standardní a ustálený parametr realizace přepravy. Každý zákazník, který se snaží o maximální efektivitu svého logistického řetězce, se tak snaží minimalizovat své skladové zásoby a udělat z vozidel vlastně pojízdné sklady. Toto ovšem není nic nového, protože uspět v dnešní tvrdé konkurenci vyžaduje efektivně řídit svoje náklady a nízká hladina zásob ve skladech zákazníků je důkazem, že si všichni tuto skutečnost již dávno uvědomují a umí s tím pracovat.

Dalším sortimentem zboží, které přepravujeme, jsou počítače, elektronika, televizní obrazovky a různé druhy náhradních dílů. Přepravujeme také i vysoce citlivé zboží jako jsou cigarety a alkohol, kde klademe skutečně velký důraz na bezpečnostní opatření k ochraně nejenom samotného zboží, ale i posádky vozidla.

V neposlední řadě provádíme přepravy kontejnerů a zboží ADR. Pokud jde o přepravy ADR resp. nebezpečných věcí, máme ve společnosti k dispozici dva bezpečnostní poradce pro zajišťování těchto typů zakázek a proškolený tým dispečerů. Přepravujeme zejména chemikálie v IBC obalech a cisterny. Toto je skutečně jen hrubý výčet toho, čím se naše společnost zabývá a jaké požadavky zákazníků realizuje, ovšem větší podrobnosti se všichni mohou dovědět z našich webových stránek.

Celý rozhovor si přečtěte v T&b č. 2 / 2008

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz