Bezpečně s nákladem  |  Truck & business 2 / 2007  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2007 » Bezpečně s nákladem

Bezpečně s nákladem

 
image320

V souvislosti s nárůstem množství přepravovaného zboží, jeho tvarové, rozměrové a hmotnostní skladby, s nárůstem hustoty silničního provozu a náročnosti přepravních podmínek, stoupají i nároky na správné uložení a zajištění nákladu na ložné ploše...

 
V souvislosti s nárůstem množství přepravovaného zboží, jeho tvarové, rozměrové a hmotnostní skladby, s nárůstem hustoty silničního provozu a náročnosti přepravních podmínek, stoupají i nároky na správné uložení a zajištění nákladu na ložné ploše nebo v ložném prostoru silničního nákladního vozidla. Nesprávně uložený nebo zajištěný náklad představuje významný stupeň rizika možného poškození přepravovaného zboží a vozidel přepravujících tento náklad, zranění řidiče vozidla, případně může vést ke vzniku dopravních nehod způsobených pádem nákladu z vozidla nebo omezení jeho jízdních vlastností se všemi dalšími důsledky.

Minimalizovat nebezpečí škod během přepravní operace znamená zvládnout celý komplex činností od volby vhodného přepravního prostředku přes posouzení přepravních tras, použití odpovídajícího druhu obalu, progresivních fixačních prostředků až po konkrétní řešení optimálního způsobu ložení a fixace zboží.

Pro bezpečné nakládání zboží v dnešním moderním transportním systému nestačí jen znalosti. Bez prozíravosti, fantazie a kreativity, kterou mnozí účastníci dopravního procesu mají, počínaje vedoucími doprav, dispečery, řidiči až po manipulační dělníky na rampách, by dopravní nehody a škody byly určitě podstatně rozsáhlejší.

Co říkají předpisy
Při řešení otázky správného uložení a zajištění zboží je nutno vycházet z platné legislativy. Každá země EU má svou vlastní legislativu pro silniční dopravu s předpisy týkajícími se upevňování nákladu. Přes různé odlišnosti textů v jednotlivých zemích je pro všechny společné jedno: náklad musí být upevněn tak, aby nemohl představovat nebezpečí pro účastníky silničního provozu, nemohl negativně ovlivňovat ovladatelnost vozidla a nezpůsobil škody na majetku. V české legislativě je problematika uložení nákladu řešena v zákoně 361/2000 Sb, §52, kde je řečeno, že při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikace, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku.

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz