ŘÍZENÍ PALET  |  Truck & business 2 / 2006  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2006 » ŘÍZENÍ PALET

ŘÍZENÍ PALET

 
image240

Dobré řízení toků palet nikdy nevydělá ani halíř. Ale naproti tomu špatné řízení nebo ještě hůře, nevěnování pozornosti, se může ukázat jako výjimečně nákladné. Situace týkající se palet tak představuje důležitý faktor pro ziskovost dopravní...

 

Dobré řízení toků palet nikdy nevydělá ani halíř. Ale naproti tomu špatné řízení nebo ještě hůře, nevěnování pozornosti, se může ukázat jako výjimečně nákladné. Situace týkající se palet tak představuje důležitý faktor pro ziskovost dopravní společnosti.

„Na paletě nikdy nevyděláte ani halíř, ale naopak vás palety mohou dovést k bankrotu.“ Na základě těchto několika „prostých“ slov, která pronesl Roland Serwas, generální ředitel společnosti Rogister Logistik, jsme se rozhodli prozkoumat různé možnosti, které se přepravcům při řízení palet nabízejí. Sektor má v oblibě tři hlavní způsoby řízení: „ztracenou“ paletu, výměnnou paletu a pronajatou paletu.
První z nich, „ztracená“ paleta, je jasně na ústupu. Koncepce je v tomto případě jednoduchá: paleta je považována za ztracenou, protože je přenechána distributorovi a záleží jenom na něm, zda ji bude recyklovat, nebo ji nechá opravit v autorizovaném středisku. Nakládající společnost tak musí kupovat novou sadu palet pro každou expedici. Z hlediska přepravce se vyskytuje opravdu jen velice málo nákladů na řízení. Tento systém však vytváří určité jiné náklady, hlavně vzhledem ke křehkosti a nedostatku spolehlivosti palet samotných.

Výměna
„Výměnná“ paleta představuje jeden ze dvou způsobů, které si nejvíce oblíbil přepravní sektor. Je to také způsob používaný společností Rogister Logistik. „Pro každého z našich zákazníků,“ vysvětluje Roland Serwas, „vedeme ‚paletový účet‘, takže jsme schopni kontrolovat každou přicházející nebo odcházející paletu. Proto vždy známe situaci s paletami pro každého našeho zákazníka“. Takový systém pochopitelně zahrnuje náklady. Vyžaduje administrativního zaměstnance a vhodný software. „Ale ekonomický výpočet se provede rychle,“ zdůrazňuje Roland Serwas. „Efektivní sledování palet snadno vede k tomu, že ušetříme něco kolem třiceti palet za týden. Při průměru 10 euro za paletu brzy dosáhneme 1.300 až 1.400 euro za měsíc, což se zhruba rovná nákladům na pracovníka se zkrácenou pracovní dobou.“ Roland Serwas nemá žádné pochybnosti: „Stojí to za to investovat do pracovníka, který se věnuje paletám,“ pokračuje a upřesňuje, „měli byste investovat co možná nejméně, ale tolik, kolik je zapotřebí“.
Tento přístup se stále více rozšiřuje v celé profesi, jak potvrzuje Jean de Vulliod, generální ředitel společnosti Cidox: „Použití systému výměnných palet se zase dostává do středu zájmu přepravců od příchodu toho, čemu říkám ‚Monsieur Pallets‘. Nelze popřít, že jejich služby šetří dopravním společnostem dost peněz.“
Dalším z problémů, které je třeba vzít v úvahu při použití tohoto způsobu řízení, je skutečnost, že musíte trvale kontrolovat kvalitu palet, které se vyměňují za ty, které přenecháte. „Abychom dosáhli dobrých výsledků,“ pokračuje Roland Serwas, „musíme přimět náš personál, aby si tento problém stále uvědomoval.“ To vyžaduje přísnou disciplínu od řidičů i od personálu skladů a administrativy.

Pronajmutí
Třetí možnost, kterou je třeba zvážit, je paleta k pronajmutí. Tento způsob spočívá v uzavření dílčí smlouvy na řízení se specialistou, jak je na příklad LPR (La Palette Rouge), IPP Logipal nebo Chep. Tyto společnosti dodávají palety připravené k použití, které lze zařadit do logistického řetězce pro přepravu zboží. Na konci řetězce tyto společnosti získávají svoje palety zpátky od maloobchodníků nebo distributorů po tom, co bylo zboží vyloženo. Starají se také o kontrolu palet po použití, aby bylo jisté, že jsou ve stavu vhodném pro další použití.
Tento systém řízení zaručuje to, že palety a kontejnery jsou trvale udržovány, kontrolovány, sledovány a opětně užívány, čímž se optimalizuje efektivnost v logistickém řetězci. Jediný úkol, který připadá přepravci (nebo v určitých případech nakládající společnosti) v průběhu celého procesu, je informovat o místech vyložení zboží.

Režijní cena
Kromě nákladů na jejich řízení v nejužším slova smyslu a bez ohledu na zvolenou formu řízení jsou s paletami spojeny také jiné náklady nebo, abychom byli přesní, ztráta příjmů. Jejich zaplnění je náročný postup, a proto se na něj spotřebuje hodně času. Jejich váha spolu s jednotkami na jejich přepravu zmenšuje užitečné zatížení vozidla. A ještě k tomu tyto jednotky nejsou dostatečně velké, aby se na ně vešlo 33 palet, takže přebytek musí být přepravován uvnitř návěsu s následnou ztrátou prostoru.
S paletou jsou nevyhnutelně spojeny náklady. Je proto nutné, aby byly celé započteny do nákladů na dopravu v cenové nabídce. „‘Paletové‘ nákladové středisko je režijní cena jako mnohé jiné,“ zdůrazňuje Roland Serwas. „Musí se proto brát v úvahu při zpracování cenové nabídky.“

Celý článek si přečtěte v T&B č. 2/06

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz