NAŠÍ DEVIZOU JE SERIÓZNOST  |  Truck & business 2 / 2006  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2006 » NAŠÍ DEVIZOU JE SERIÓZNOST

NAŠÍ DEVIZOU JE SERIÓZNOST

 
image236

Ve druhém čísle časopisu Truck&Business vám přinášíme rozhovor se zástupcem dopravní společnosti MÁTRA TRANSPORT, sídlící v Benešově u Prahy. Na otázky nám odpovídal pan Jiří Povolný, předseda představenstva. Jaká je pozice společnosti Mátra...

 

Ve druhém čísle časopisu Truck&Business vám přinášíme rozhovor se zástupcem dopravní společnosti MÁTRA TRANSPORT, sídlící v Benešově u Prahy. Na otázky nám odpovídal pan Jiří Povolný, předseda představenstva.

Jaká je pozice společnosti Mátra Transport v české nákladní automobilové dopravě, a to jak před vstupem do Evropské unie, tak po něm?

Jiří Povolný, předseda představenstva (J.P.): Postavení naší společnosti na dopravním trhu je dobré zejména díky tomu, že jsme po celou dobu fungování cílevědomě zajišťovali komplexní služby ve vysoké kvalitě. Tím jsme získali důvěru svých obchodních partnerů. Vždy jsme se snažili zajišťovat náročné zakázky s přidanou hodnotou a díky dobrému vybavení dopravní technikou s vlastním zázemím a profesionálnímu týmu zaměstnanců se nám to celkem daří. Svoji pozici trpělivě budujeme, navázali jsme řadu přímých kontaktů jak s tuzemskými, tak zahraničními zákazníky. To nám zajišťuje trvalý dostatek zakázek, a to jak od nových, tak již léty prověřených zákazníků.

Jak společnost ovlivnil vstup do Evropské unie, ať již v kladném nebo záporném směru?

J.P.: V každém případě to byla nejen pro nás, ale i pro všechny ostatní dopravce výzva pro zapojení do daleko širší kooperace a spolupráce. Z pozitivních věcí bych na prvním místě jmenoval odstranění administrativních bariér. Vstup také napomohl k podstatnému zlepšení plynulosti a rychlosti přeprav, významnému zvýšení výkonnosti vozového parku a tedy i jeho efektivnosti.
Kdybych měl jmenovat také negativní dopady, pak musím zmínit především podstatný nárůst konkurence a hlavně dramatický pokles cen přepravného. Významný vliv má také nerovné konkurenční prostředí pro české dopravce ve většině států Evropské unie, což je myslím v rozporu s jejím fungováním. S tím se ostatně setkáváme ještě dodnes. Musím také připomenout zhoršení pozic na domácím trhu. U nás působí a lobuje řada zahraničních firem, které nevlastní dopravní prostředky, jsou to prostě spediční firmy, které získávají zakázky za často dumpingové ceny, které se pak snaží uplatnit na našem dopravním trhu, tedy získat české dopravce. Důsledkem toho je, že české dopravní firmy jsou na svém dopravním trhu postaveny před problém zakázku vzít anebo nevzít. Na jedné straně stojí nutnost zajistit dostatek práce pro své dopravní prostředky, na straně druhé jsou nízké ceny, které nabízejí cizí spediční společnosti.

Jaké by bylo Vaše doporučení nebo rada, jak řešil tuto situaci?

J.P.: Musíme být dostatečně silní a odvážní, a takovou zakázku, která nesplňuje ekonomické parametry, jež zajišťují prosperitu dopravní společnosti a její zdravý rozvoj, prostě nebrat. A získat zakázky, které si sami najdeme a „opečujeme“. Že to jde, víme z vlastní zkušenosti, je třeba jen zákazníkovi prokázat kvalitu vlastních schopností a služeb včetně jazykových znalostí, dobře postavenou nabídku, ale také tradicí a reference od stálých zákazníků.

Jaké hlavní konkurenční výhody nabízí Mátra Transport oproti konkurenci? Něco jste už naznačil, jak byste to ještě blíže konkretizoval?

J.P.: Musím říci to hlavní, zúročila se práce za dobu existenci firmy, protože veškeré vytvořené zdroje byly ponechány pro její další rozvoj, akcionářům nebyly vypláceny dividendy. Díky tomu jsme za ta léta byli schopni vybudovat vlastní administrativní, sociální, technické i logistické zázemí, které využíváme pro komplexní nabídku služeb. Značnou výhodu vidím i v tom, že jsme dokázali vybudovat a udržet stabilní pracovní kolektiv, počínaje řidiči. Ti, kteří s námi začínali, jsou u firmy dodnes. Odcházejí téměř výhradně ze zdravotních nebo rodinných důvodů. Fluktuace je tedy velmi nízká, a odehrává se zejména v průběhu prvních třech měsíců. Prostě záleží na tom, zda se řidiči dokáží zařadit na naše podmínky. Sice náročné, ale transparentní a korektní. Samozřejmě se jedná také o další kádr firmy, dispečery počínaje, přes logistické pracovníky, servis, celní agenturu – jsou to všechno mladí, ale zkušení, pracovníci, jazykově vybavení, flexibilní, kteří se s firmou a její filosofií sžili. To představuje velice dobrý základ k tomu, abychom oslovovali nové zákazníky a uspokojovali jejich potřeby v potřebné kvalitě.

Společnost nedávno oslavila patnáct let od založení. Kde byste chtěl firmu vidět za stejnou dobu v budoucnu?

J.P.: Takový výhled se vůbec neodvažuji naznačit. My postupujeme už léta velice zodpovědně jak vůči zákazníkům, tak zaměstnancům. Máme rozvojové plány, ne sice v horizontu patnácti, ale pěti let. Za dobu existence firmy se nám podařilo vybudovat a přestavět vlastní areál, aby splňoval všechny potřeby moderní dopravní společnosti. Nedávno jsme získali od města k dlouhodobému pronájmu další plochy, které chceme využít pro vybudování dalšího skladového areálu, další odstavné a servisní plochy a také myčky nákladních automobilů. A také se chceme posílít v aktivitách, které v současné době nabízíme. Jde nám jednoznačně o rozvoj, ale úměrný našim možnostem. Chceme být zodpovědní, nemíníme firmu neúměrně předlužit, i když ať banky nebo leasingové či jiné finanční instituce volné prostředky nabízejí. Naše výsledky jsou dobré, nikdy jsme za ta léta neskončili v červených číslech. Bylo by v dnešní době hazardem tento trend opustit, proto, jak jsem již řekl, investice směřujeme jak do mírného rozšíření dopravních kapacit, tak do budování dalšího technického zázemí, zejména skladového, abychom byli schopni nabídnout ucelený balík služeb, prostě komplexní logistiku pro naše strategické partnery. Žádný výrazný posun neočekáváme, ani jej neplánujeme, chceme rovnoměrný růst, podle toho, tak jak nám to dovolí naše finanční možnosti.

Jak vidíte šanci české autodopravy jako celku v budoucnu, a to jak doma, tak v zahraničí, především v EU?

J.P.: Šance vidím značné, do budoucna se jistě ještě rozšíří. Svoji kvalitu jsme jako čeští dopravci již v Evropě prokázali. Vybavenost vozového parku je na velmi vysoké úrovni, navíc jsou naši dopravci velice flexibilní, s potřebnou praxí, zvládají i ty nejnáročnější přepravy, ovládají logistické služby. Samozřejmě za předpokladu, že se nám dostane rovných podmínek v Evropě. Doufáme také, že nás nebudou v naší činnosti omezovat a dusit české předpisy a zákony.

To je zajímavé, můžete svá slova konkretizovat?

J.P.: Setkáváme se tím denně, něco jsem již naznačil. Například přístup na český trh pro zahraniční konkurenci je nesrovnatelně příznivější a přívětivější než vstup české firmy na trh jiné země Evropské unie. Sám jsem si to na vlastní kůži ověřil. Například náš pokus založit nějakou formu společnosti v Německu, ať už organizační složku nebo s.r.o. K tomu je z německé strany vyžadováno splnění řady podmínek, například značná finanční náročnost. to je v přímém kontrastu s tím, jak snadno německé společnosti dopravní i spediční zakládají organizační složky v České republice. Dostávají velmi snadno koncesní listiny nebo živnostenské listiny a pak využívají všech výhod jako český subjekt. To je samozřejmě naprosto neporovnatelná situace.

Hodně diskutovaným tématem jsou nová pravidla silničního provozu. Platí krátce, ale již se okolo nich zvedla celá vlna protestů. Jak celou situaci vnímáte?

J.P.: Po větším pořádku na silnicích již řadu let jako dopravci voláme, zejména ti slušní z nás. Zavedení přísných pravidel je naprosto v pořádku, ovšem je tu řada různých ale. Za prvé byl zákon, což je pro praxi v téhle zemi typické, nedostatečně připraven. Byl podle mého názoru doslova odbyt. Minulý zákon, i když jsme k němu měli výhrady, by byl v řadě případů využitelný i dnes, ale nebyla vůle jej využít nebo na něj navázat. Byl vytvořen zákon nový, a až v době, kdy začal fungovat, nebo respektive nabyl účinnosti, najednou všichni začali zjišťovat, co je tam za problémy. Můžu za dopravce říci, že jsme na skutečnosti, o nichž se dnes veřejně mluví, upozorňovali již dlouho před nabytím účinnosti zákona, respektive už při jeho vytváření. Jediná věc, která byla vyslyšena, byl zákaz předjíždění kamionů na vícepruhových komunikacích. U ostatních věcí jsme byli ujišťováni, že jsou v pořádku. Opak je však pravdou. Zejména ve vztahu k profesionálním řidičům a dopravcům jsou nepřijatelně přísné.

Celý rozhovor si přečtěte v T&B č. 2/2006

 
image151image153image237
 
 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz